Saturday, November 25, 2006

Våg21/Leader+ arbetsgrupp Strängnäs

En arbetsgrupp bestående av fem personer bildades med uppdrag att informera politiker, företag och föreningar om det nya programmet Leader+ och att ta fram förslag till representanter till Lagstyrelsen. Vidare skall gruppen uppmuntra till idéer och förslag till projektansökningar.

I arbetsgruppen ingår representant för Strängnäs Q, Härads Hembygdsförening/Hembygdskretsen Strängnäs, Vänföreningen Drottning Kristinas Trädgård, Strängnäs Kommun, Stallarholmen Nätverk, Strängnäs företag.

Arbetsgruppen upptar sitt arbete omgående med målet att vara klart med sitt uppdrag senast 1 februari. Information om projektet och arbetsgruppens arbete finns på Våg21 Inlandet

No comments: