Saturday, November 25, 2006

Leader inom landsbyggsprogrammet 25 nov 2006


Detta är ett exempel på realtidsrapportering från ett seminarium på Ulvhälls Herrgård om det nya Landsbygsprogrammet. Jag sitter här tillsammans med ett 60-tal deltagare och är uppkopplad via WiFi (trådlöst Internet) och publicerar med Google Blogger.

Syftet med seminariet är att informera om Leader och i gruppsamtal kommer fram hur vi kan nå målen för Landsbygdsprogrammet i vårt område. Ordforande i Våg21-fullmäktige heter Larz Johansson och från Länsstyrelsen kom Gustav Olsson. Verksamhetsledaren för Våg21 heter Karina Veinhede.

Gustav Olsson berättar om nya landsbygdsprogrammet som kommer att gäller den 1 jan. 2007.
Inom EU har varje land sitt nationella landbruksprogram I Sverige har programmet 35 miljarder kroner under en 7 års period, med regionalt tyngdpunkt i Norrland. Ca 100 mkr hamnar i Sörmland. Programområden är konkurrens, miljö, diversifiering och livskvalitet.

EU- pengar kanaliseras till via Regeringen - Statens Jordbruksverk och Länsstyrelsen som hanterar projekt. Sidospår är Leader - direkt till en lokal aktionsgrupp för ett området 20-100.000 landsbygdsinvånare - projekt direkt till gruppen för sina utvecklingsprojekt. Gruppen ska kunnan göra bättre bedömningar om projekten.

Lokala aktionsgruppen måste ha tre-partnerskap: offentliga, prvata och ideella sektorn måste ingå. Måste även finnas i projekten. Man går vid sidan av det vanliga byråkratiska (8 procent av svenska pengar landar där = för Sörmland motsvarar det 15 mkr om året netto). 20% kommunal delaktighet.

Det blir tre lagområden: gränslandet, inlandet och kustlinjen. Strängnäs ingår i inlandet tillsammans med Eskilstuna, Flen och Gnesta.

No comments: