Thursday, November 09, 2006

Trendspot 8: 3D Prosumer - the Design of the Future

Det som Moto restaurangen experimenterar i köket med (se trendspot nr 4), kommer att finnas i framtiden i många företag och hem, s.k. 3D-skrivare. På en av stationerna på Museum of Science and Industry kunde jag se tillverkningen av en liten leksaksmodell med hjälp av en 3D-skrivare (egentligen en 3D-fräs). Den används för att skapa 3D-modeller i ABS plast direkt från en CAD-ritning. Nedan syns olika prototypmodeller som har skapats med en 3D-skrivare. Observera att ett objekt är i färg. Det finns alltså möjlighet att skriva ut i 3D med färg.

Tekniken används i allt fler branscher för att snabba på och förbättra design- och modelleringsprocessen. Skortillverkare som Adidas, Reebok och Timberland använder 3D skrivare för att ta fram nya skomodeller i färg över en natt istället för att vänta i veckor på en modell från en modellmakare. Telekomföretag som Motorola, LG Electronics, HP m.fl. använder tekniken för att testa design och funktionalitet av nya produkter direkt i konsumenternas hand.

3D skrivare är fortfarande ganska dyra, $20-50.000, men kommer att sjunka snabbt i pris när efterfrågan kommer att öka.
Min prognos är att det inom 10-15 år kan finnas 3D-skrivare i många företag och t o m hemma.
Jag ser drivkrafterna för detta i marknadens behov av snabba resultat för såväl konsumenten som producenten. Begreppet prosumer, den skapande och tillverkande konsumenten, får en ny dimension med hjälp av Internet och robotik. Andra drivkrafter är personalisering av produkter, mycket korta serier, konsumentens ökande delaktighet i design och utvecklingsprocessen.

Efter att ha lärt oss att producera e-brev och websidor, att göra bankaffärer och deklarera via Internet, att skapa avatarer i virtuella världar, är det nu på tiden att skapa 3D-modeller och egna produkter var som helst i värden on-line. Ett exempel är Lego's website där man kan ladda ner en programmvara för modellbygge. Sedan beställer man exakt det man har byggt i en egen designat förpackning.

No comments: