Saturday, November 25, 2006

Våg21 Leader+

Karin Veinhede, verksamhetsledare Våg21 presenterade Leader ( en fransk akronym som betyder "Samordande aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden"). PPT-bilder

Leadermetoden bygger på trepartnerskap, medskaparanda och nytänkande. Trepartnerskap innebär samarbete mellan ideellt, privat och offentligt. Man flyttar besluten närmare den lokala nivån. Viktigt att överskrida geografiska, organisatoriska och administrativa gränser.
Medskaparanda en effektiv metod för landsbygdsutveckling. Nytänkande - en experimentverkstad med fokus på innovation. Gränsöverskridande samarbete skall främjas.

Underifrånperspektiv, lokal förankring, alla kan vara med, invånarna förfogar over resurserna, gränsöverskridande, nytänkande, förstärkning av demokratin, överförbarhet/modellvärde.

Från idé till projekt: förfrågan - registering - bearbetning av ansökan - beredning i arbetsutskott - ev. återremiss - behandling och beslut i styrelsen - redovisning av beslut - beslutsprotokoll - Jordbruksverket fattar formellt beslut - informations- och avtalsmöte.

Som tidigare projektexempel visades kvalitetscertifierade hästproduktion, folkpark i Malmköping, Sörmlands vildrehabilitering, Kalkbrottsutsikten, issegling på Hjälmaren, ungdomsscheckar.

Området Inlandet skall nu tillsätta en styrelse. Lagområdet får använda max 15% för administration. Laget skall ta fram en utvecklingsplan som definierar vilka projekt som skall prioriteras.

I Laggruppen skall det finnas ungdomsrepresentant, expert med miljökunskap, balans med hänsyn till jämställdhet och invandrare. Det gäller att hitta personer som vill engagera sig.

No comments: