Friday, November 03, 2006

Why on earth does the world need another search engine?

Så rubrucerar Microsoft i en helsidesannons i USA Today sin kampanj för sin söktjänst Windows Live. Microsoft erkänner att man är sent ute, men nu ska man vara med eftersom Internet växer med 7 miljoner nya webbsidor per dag och då behövs innovationer som underlättar sökandet t.ex. med hjälp av nya funktioner som "slider bar", som är ett zoomingverktyg för bilder, eller en "image hover" som ger bildinformation när man scrollar över bilden. Se själva på www.live.com

No comments: