Saturday, December 02, 2006

EU-miljoner till Strängnäs - inför slaget om EU:s nya utvecklingspengar


Ett 40-tal personer från näringsliv och Strängnäs kommun deltog den 1 december på ett lunchseminarium på Ulvhälls Herrgård i Strängnäs inbjudan av Infonaut. Syftet med seminariet var att informera om EU:s kommande långtidsbudget och utvecklingsprogram, hur Strängnäs företag och kommunen tidigare har lyckats att få EU-stöd och vilka förutsättningar och möjligheter som finns att söka EU-pengar för innovations- och utvecklingsprojekt i framtiden.

Wolfgang Heller från Infonaut gav en överblick över EU:s kommande långtidsbudget 2007-2013 som kommer att gäller från och med 2007. Satsningar på småföretag har ökat i budgeten och det så kallade sjunde ramprogrammet (FP7) vars pengar ska gå till forskning och utveckling, har fått ökade anslag med 60 procent till 54,5 miljarder euro fram till 2013. Här ska 15 procent av pengarna gå till små- och medelstora företag. Därtill har EU inlett ett nytt program, kallat ”Konkurrenskraft och innovation”, som har 3,6 miljarder euro att fördela. Dessutom finns EU:s strukturfonder på 350 miljarder euro, varav Sverige tilldelats 1,7 miljarder.

Enl. en färsk analys från Infonaut har Strängnäs kommun och företagen i Strängnäs under de senaste sex åren lyckats att få ca. 34 milj. kronor enbart i Mål 3 pengar för kompetensutveckling och arbetsmarknadsrelaterade projekt. Det motsvara ca. 10 procent av Mål 3-pengar i Södermanlands län. Mest Mål 3-pengar gick till Eskilstuna (157 mkr) resp. Nyköping (98 mkr) som tillsammans svarar för nära 70 procent av länets Mål 3-pengar.

Wolfgang Heller presenterade tre huvudstrategier för att söka EU-medel och betonade att chanserna att få pengar ökar i takt med att man kan uppfylla kravet på hållbar tillväxt och långsiktiga effekter. Han presenterade också en idé till en samordnad ansökningsstrategi så att fler kan få del av en större del av EU-pengarna samtidigt som pengarna kan användas på ett effektivare och kreativare sätt.

Deltagarna uppmanades att fundera på samordningsidén, intressanta projektförslag och hur mycken tid och resurser man är beredd att investera i kommande EU-projekt.

Den 26 januari 2007 är startskottet för Infonauts EU-projekt som inleds med ett uppdateringsseminarium, presentation av projektidéer och bildandet av projektteam.

Under hela januari kan intresserade företag anmäla sitt intresse och boka tid för en kostnadsfri konsultation hos Wolfgang Heller, Infonaut.

No comments: