Wednesday, December 20, 2006

God Jul och Gott Nytt År!


Jag vill tacka alla kunder, samarbetspartner och supportrar för det gångna året och hoppas på fortsatt gott samarbete 2007.
Istället för traditionella julkort har jag valt i år att ge ett ekonomiskt bidrag till ”Mashambansou – ett projekt att hjälpa Aidsdrabbade i Afrika” som stöds bl.a. av Rotary Strängnäs Bisp Thomas.

No comments: