Friday, December 29, 2006

Trendspot 17: Framsyn 2007 - KINA


Internet i Kina
Kina är med ca. 132 miljoner internetanvändare nu överlägset störst i Asien enl. den engelska tidskriften Ars Technica. Tvåa ligger Japan med 86 miljoner. Av Kinas 132 miljoner användare sägs drygt 50 miljoner var uppkopplade med bredband. Officiell kinesisk statistik hävdar att det nu finns fler än 430 miljoner mobiltelefonkunder i Kina. Det innebär att Kina potentiellt skulle kunna stå för nästan hälften av världens mobiltelefonköp.

Kinesisk turistinvasion på gång
Enl. Stockholms turistchef har antalet besökare från Kina i år ökat med 50 procent jämfört med 2005. Totalt räknar man med 60.000 kinesiska turister i år och fler lär det blir. Det finns en växande medelklass med bra ekonomi och kineserna omsätter ca. 2600 kronor om dygnet, jämfört med genomsnittet på 1500-1600 kronor. Dessutom har det blivit lättare att få visum. Om ökningstakten fortsätter kan Kina om 5-6 år vara nr 1 bland Stockholmsturister. Idag är det fortfarande Tyskland (298.000 besökare), Storbritannien (252.000) och USA (215.000) som leder.

Analys av affärsmöjligheter i Kina
Kina är Sveriges största exportmarknad i Asien och uppmärksammas genom många exportfrämjande aktiviteter. Den svenska regeringen har fattat nyligen beslutat att avsätta 680 000 kronor för en strategisk analys av affärsmöjligheter för små och medelstora företag i Kina.
Analysen ska utgöra en grund för utveckling av en gemensam exportfrämjandestrategi för lokala Exportrådskontor och Sveriges utrikesrepresentation i Kina.

Kinakunskap för exportframgångar
Enl. pressmeddelande från Ericsson startar man den 1 januari 2007 tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm ett utbildningsprogram om Kina. Studenterna ska få lära sig det mesta om Kinas ekonomi, landets näringsliv och hur det kinesiska samhället påverkar det globala handelsmönstret. Handelshögskolan samarbetar med Kinas ledande institut för ekonomisk och politisk forskning, "the China Center for Economical Research", på universitetet i Peking.

Kinakunskap för framsynta
Infonaut erbjuder f o m 2007 ett nytt utbildningsprogram för personer i ledande befattning som behöver utveckla och fördjupa sin kunskap om kinesisk historia och kultur, geografi och befolkning, politiskt systemet, forskning och teknisk utveckling, ekonomi och näringsliv, nya livsstilar och framtidsutsikter.

Programmet kommer att bestå av bl.a. gästföreläsningar, arbetsseminarier, årlig konferens, affärsmiddagar, studiebesök, nyhetsbrev, egen webbplats, podcasts, webbtv och personlig rådgivning.

För information och intressanmälan ring 070-655 99 91 eller via epost wohe@infonaut.se

Kinakunskap för alla:
Visste du att Kinas absoluta superstjärna med över en miljard fans och en skivförsäljning av över 200 miljoner skivor är bosatt i Sverige sedan 1999? Vill du lyssna på henne klicka här, vill du veta vem hon är, klicka här.

No comments: