Tuesday, December 25, 2007

Virtuellt julmöte


Den 24 december 2007 genomfördes ett virtuellt släktmöte mellan Sverige och Österrike via Internet. Mötet med totalt 8 personer pågick i över en timma. Bild- och ljudkvalitén var av mycket bra och samtalen kunde föras utan problem. Bilden ovan projecerades med PC-projektor vilket ökade den virtuella närvaron och underlättade konversationen betydligt. I takt med att fler privathushåll får tillgång till bredband kommer denna form av kommunikation att blir en naturlig del av social samvaro på distans. Utvecklingsmöjligheter finns inom samtalsdramaturgi, rumsgestaltning, bakgrundsdesign, belysning, projektionsytor, ljud- och videoinspelning,

Saturday, December 22, 2007

Smart Internetshopping

Den prismedvetne konsumenten använder numera Internet för att jämföra priser och villkor t.ex. på olika produkter eller tjänster som bolån, privatlån, sparande, aktiehandel, kreditkort, bredband, digital-tv, telefoni, el och bilförsäkringar.Med hjälp av prisjämförelse sajter kan man relativt enkelt ta reda på vad en vara kostar i olika webbutiker, om den finns i lager och vad frakten kostar. Med denna kunskap kan man sedan jämföra vad den lokale handlaren tar och ofta pressa priset till lägsta nivån.
En översikt över svenska och internationella shoppingportaler och prisjämförelsesajter finns nu på
Infonaut Academy

Thursday, December 20, 2007

Rapport från cyberspace

Efter Maldiverna och Sverige öppnade Estland nyligen en virtuell ambassade i den virtuella 3D-världen Second Life. Därmed finns det nu länder som marknadsför sig i cyberspace.

Svenska Institutet som står bakom Sveriges statsning på Second Life "Second House of Sweden" erbjuder sedan en tid tillbaka utländska studenter möjlighet att lära sig svenska på Sencond Life det är ett kreativt sätt att sprida kunskap om landet, dess kultur och språk. Heja Sverige!

På Facebook kan användare lära sig svenska via tjänsten "Swedish Word of the Day", där man får ett nytt svenskt ord med engelsk översättning. På en månad har 8.500 nya användare registrerat sig.

Thursday, December 13, 2007

Världens superlosers får mest stryk

I en artikel om framtidens feminismer i DN 2 dec 2007 beskriver DN-skribenten och redaktören för tidskriften Bang Malena Rydell kvinnornas situation på följande sätt: "kvinnor och flickor utgör fortfarande 70 procent av världens fattiga, majoriteten av världens flyktingar. Kvinnor äger mindre än en hundradel av världens samlade egendomar, och de är värst utsatta för effekterna av krig, våld i hemmet och religös förföljese. Kvinnor är kapitalismens superlosers: de utför två tredjedelar av världens arbete, men har mindre än en tiondel av dessa inkomster."

Våld mot kvinnor i Kina
Magnus Breidne, chef för ITPS Pekingkontor rapporterar om ökad våld i kinesiska hem. Enl. den kinesiska organisationen All China Women’s Federation (ACWF) har man under 2006 mottagit cirka 50 000 anmälningar från kvinnor om övergrepp i hemmet. Detta är en ökning med 70 procent från 2005. Ökningen av antalet anmälningar beror enl ACWF på en faktisk ökning av våldet i de kinesiska hemmen och en större medvetenhet hos kinesiska kvinnor om den mekanism som ACWF har för anmälan av denna typ av brott. Särskilt utsatta är kvinnor inom familjer som tillhör "Rural migrant workers", kvinnor som flyttat med sina män från landsbygden in till tätbefolkade områden.

I en studie som genomfördes 2006 framkom att nästan 14 procent av kvinnorna från denna kategori hade blivit misshandlade av sina män. Dessa kvinnor, som liksom sina män, i princip befinner sig illegalt i städerna där de lever, har i stort sätt inga juridiska möjligheter att få hjälp, även möjligheten till skilsmässa är mycket liten.

Men våldet ökar även inom medelklassen där våldet enligt ACFW även har en mental dimension, trakasserier och ständiga förolämpningar. Här finns också många exempel på att våld föder våld. Många kvinnor som sitter fängslade har blivit utsatta för våld i hemmet.

Våld mot kvinnor i Sverige
Enl. Brottsförebyggande rådet, Brå, har den anmälda misshandeln mot kvinnor ökat med 33 procent de senaste tio åren, till preliminärt 25 400 anmälningar år 2006. Enligt rapporten Våld mot kvinnor i nära relationer (Brå 2002) beror ökningen troligen på att kvinnor i dag i högre grad än tidigare anmäler misshandel som de utsatts för, men också på att det faktiska våldet har ökat. I preliminärt 72 procent av de anmälda fallen år 2006 var gärningsmannen en person som kvinnan var bekant med.

Rikast i världen 2007

På sajten globalrichlist.com kan man se hur rik man är jämfört med jordens övriga befolkning. En svensk byggnads- och anläggningsarbetare med en månadslön på 23.700 kronor (SCB lönedatabas) tillhör till de 3,62 procent mest välbeställda i världen. En ensamstående socialbidragstagare i Sverige med 4000 kronor i månaden motsvarande existensminium utan bostadsbidrag hamnar fortfarande bland de 14 procent rikaste i världen. Men om man vill tillhöra de 1 procent rikaste i världen krävs bara en månadsinkomst på ca 30.000 kronor. Då är man en bland 59.652.680 rika världmedborgare enl. globalrichlist.com

Så fördelar sig rikedomen i världen:
De 5 rikaste procenten står för 33,7 procent av världsinkomsterna och tjänar minst 217.000 kronor om året.
De 10 procent som är rikast i världen står för 50,8 procent av världsinkomsterna och tjänar minst 163.000 kronor om året.

Wednesday, December 12, 2007

Virtuella världar för barn- och ungdomar

Google's lista över de snabbast växande sökorden 2007 innehåller två virtuella världar för barn, Webkinz and Club Penguin. Detta visar att intresset för virtuella världar på Internet ökar och kommer att fortstätta framöver.

Webkinz är goosedjur med en speciell kod som ger tillgång till Webkinz World och virtuella djur. Enl. företaget Ganz. som säljer Webkinz, har över 2 miljoner djur sålds sedan starten 2005. Antalet unika besökare första halvåret 2007 ökade från 2,3 till 6,4 miljoner. Branchexperter uppskattade nyligen marknadsvärdet av Webkinz till över $20 miljarder.

Club Pengiun startdes i oktober 2005 och har vuxit till 12 miljoner användare, varav 700.000 betalande.
Walt Disney Company köpte i början av året Club Penguin.

Mätningar av marknadsundersökningsföretaget Nielsen//NetRatings visar att antalet amerikanska användare ökade mellan jauari och juli 2007 med 176.8 procent. Andra barn- och ungdomsvärldar ökade mellan 29 ich 35 procent.

Många mediaföretag har insett nödvändigheten att finnas med i dataspel och virtuella världar. Virtuella erbjuder underhållning för både flickor och pojkar och är därför populärer som kommunikations och mötesplatser på Internet.

Andra populära världar är Neopets (11 milj. pets), Stardoll (12 miljoner medlemmar), Cartoon Doll Emporium, BarbieGirls och Gaia Online.

Exempel på populära virtuella barnvärldar i Sverige är t.ex. Habbo och Blip.

Monday, December 10, 2007

Svensk-kinesiska kulturkockar


Torsdag den 6 december var jag i Kalmar på Aluminiumrikets framtidsseminarium. Där var också Peter Fust i egenskap som finanschef för Fanerdun Group för att berätta om satsningen på det internationella handelscentrum. Dagen efter, den 7 december, kunde man läsa i tidningen Barometern att han hade avgått pga. finanskrisen i Fanerdun.

Fanerdun har plötsligt inga pengar eftersom de inte fått tillstånd att föra ut pengar från Kina och drar nu ned det stora bygge. 40 arbetare skickas hem denna vecka och resten åker hem senare. Fanerduns chef Jinxing Lou ska nu träffa byggfacket för att lösa problemet med obetalda löner till 130 byggnadsarbetare. Frågan är om det är början av slutet av Kalmars svensk-kinesiska dröm. Enl. senaste uppgift läggs projektet på is tills finansieringsfrågan har lösts.

Sweden Chinese Commodity Wholesale Market i Kalmar 2006
Det var den 19 augusti 2006 det kinesiska företaget Fanerdun, med huvudkontor i Hangzhou, offentliggjorde sina planer på att bygga ett internationellt handelscentrum i Kalmar med utställningslokaler för 1 100 företag från Kina och Europa. Förutom grossistbutiker skulle det även finnas service i form av t.ex. ett hotell, flera restauranger och en spa-anläggning. Affärsidén var att europeiska inköpare skulle komma till Kalmar istället för inköpsresor till Kina. Fanerdun ville också bygga bostäder till de personer som ska arbeta i handelscentrumet.

I september 2007 öppnade man CEBEC Expo, som ligger i den gamla tågfabriken, Bombardiers, gamla lokaler. Under tiden som handeln är igång där, skulle man arbeta vidare med att färdigställa det stora handelscentrumet ute på Snurrom i norra Kalmar.

Fanerdun-ägaren Jinxing Luo uppgav vid sitt besök i Kalmar i måndags till media att han kommer att fortsätta med projektet nästa år. Under tiden söker han nu svenska finansiärer. Enl. honom är orsaken till alla problem "kulturella missförstånd".

Det är nu tredje gången en svensk-kinesisk satsning riskerar att misslyckas.

Chintown i Tanumshede 2002
Först ut var det Tanums kommun, där den kinesiske myggmedelsmiljardären Jingchun Li och hans närmaste man James Shi, VD för Lizi Development Group, 2002 hade planer att bygga Nordens största Chinatown i Tanumshede. På 50-60 hektar skulle det bli shoppingcenter, hotell och upplevelsepark, omgivet av en mur. Detta Chinatown skulle locka turister och besökare från hela Europa. Investeringskostnaderna uppgavs till 500 miljoner kronor.

Industripark i Överkalix 2002
Men Li och Shi nöjde sig inte med Chinatown i Tanum utan hade stora planer även för Norrland med en industripark i Överkalix och grossistvaruhus i Luleå. I April 2002 besökte en delegation från Överkalix och länsstyrelsen Mister Li´s myggmedelsimperium i miljonstaden Zhuji och inledde vänortsförbindelser. Men i december 2002 meddelade Mr. Li att projektet skulle bantas till ett industrihus med fyra företag. I april 2004 bildades tre bolag för tillverkning av pappersmuggar, strumpor och tandborstar i Överkalix. Men den 7 november 2007 försätts företagen LDG Pack och LDG Hygienic i Överkalix försätts i konkurs. Kvar finns skatteskulder på 130.000 kronor, en hyresfordran på över 300.000 kronor och bittra minnen av svikna löften. Mr. Li och Mr. Shi har

Dragon Gate 2004
Satsningen i Tanumshede rann ut i sanden och Mr Li köpte hotellet Checkpoint Dalälven i Älvkarleby istället. I oktober 2007 invigde landshövdingen Anders Björk och James Shi första etappen av Dragon Gate, ett planerat jättebygge för 300 miljoner vid E 4 i Älvkarleby. Bygget sker i halvårsetapper för att Mister Li´s bolag ska slippa svenska sociala avgifter. De 65 kinesiska arbetarna skickades hem för att återkomma i april. I oktober 2007 dömde Arbetsmiljöverket och länsrätten i Stockholm Mister Li att betala 1,1 miljoner i vite för säkerhetsbrister i bygget av Dragon Gate.

Men optimism finns kvar i Älvkarleby och på hemsidan att "hotellet med en helt igenom kinesisk design, en konferensanläggning och två restauranger och mycket mer beräknas stå klar under sommaren 2008."

Tidiga krissymtom i Kalmar
Svenska medier avslöjade hösten 2006 att Fanerdun lockar investerare i Kina med villor och permant upphållstillstånd och att företaget har en hög skuldsättning. Kommunen kritiseras även för bristande intresse om Fanerduns ekonomi.

Bygget i Kalmar var kantat av arbetsmiljö- och lönutbetalningsproblem. Tidningen Barometern avslöjade i maj 2007 att Fanerduns bygge var en säkerhetsfara och Arbetsmiljöverket stoppade stora delar av arbetet med mässhallen på grund av säkerhetsbrister. Förra veckan hotade Byggfacket med skadeståndskrav för obetalda löner.

I juni 2007 hopparde tunga ledamöter i styrelsen av pga missnöjet med styrelsearbete och bristerna i projektet.

I augusti 2007 avslöjade tidningen Sydsvenskan att Fanerdun enl. kinesiska myndigheter inte hade tillstånd att föra ut pengar ur landet och den svenska journalisten i Shanghai, Ola Wong, rapporterade att marken i provinshuvudstaden Hangzhou där Fanerdun bygger bostäder till investerare fortfarande var obetald. I sin bok "När tusen eldar slickar himlen. Kinas väg mot framtiden” kallar Wong Fanerdun projektet för "Kalmars luftslott" och beskriver Kalmars politiker och tjänstemän som naiva.

I september 2007 varnade svenska ambassaden i Beijing med hänvisning till en tidningsartikel i affärstidningen, 21st Century Business Herald, den 27 augusti om olika problem med Fanerduns satsning i Kalmar. Projektet beskrivs som kantat av frågetecken och oklarheter, vilket väckt de kinesiska myndigheternas uppmärksamhet.

I oktober 2007 avslöjade tidningen Barometern att Fanerdun förhandlade om ett köp av en stor marknadsplats i Frankfurt, vilket kan uppfattas som ett hot mot Kalmarprojektet.

Det finns en hel del att begrunda om olika aktörers roller, ansvar och världsbilder. Det verkar i alla fall som om svenska företag har lättare att göra bra affärer i Kina än tvärtom. Bristande kunskap om marknadsförhållanden, lagstiftning och media samt stora skillnader i affärskultur och ledningsstil gör det än så länge svårt för kinesiska företag att lyckas i Sverige. Men det kommer att ändras. Shanghai Jiao Tong University Antai College of Economics and Management erbjuder nästa år en tredagarskurs om "Nordic Culture and Management Style" för kinesiska företagsledare. Kursen leds av universitetslektor Tony Fang, PhD från Stockholms universitet, som lär ut hur man tänker, jobbar och gör affärer i Sverige och övriga Norden.

Det är kanske dags med en motsvarande universitetskurs för politiker och tjänstemän i svenska kommuner, som vill lyckas med sina Kinaprojekt i framtiden.

Wednesday, November 28, 2007

Nyfiken på virtuella världar?Avartarer snart fler än människor
Analysföretaget Gartner förutspår att om fyra år 80 procent av Internetanvändarna kommer att ha en avatar, en virtuell kopia, för att kunna arbeta eller underhålla sig on-line.

Söktjänst för virtuella världar
I on-line världen Second Life finns ny en söktjänst för att lättare hitta 3D-objekt. Bra när man har bråttom att inreda sitt nya virtuell hem eller kontor.

CNN på Second Life
Nyhetsbyrån CNN kan ju inte låta bli, nu har man också öppnat en virtuell nyhetsbyrå på Second Life.

Företag fundera på VR
Företag och organisationer inser allt mer att virtuella världar blir en del också av deras verklighet. Precis som för 10 år sen när Internet var ny och man började med några enkla webbroschyrer, så prövar företagen sig fram i 3D-världen.

Nya riktlinjer för virtuella medarbetare
Några företag har kommit så långt att det krävs riktlinjer för medarbetarna. IBM har en policy att uppmuntra sina anställda att mötas och arbeta i Second Life.
Om du vill ha en guidning genom virtuella världar och upptäcka möjligheter för ditt företag eller organisation, så ta dig en titt på Infonauts SL-Tour. Den är helt gratis.
För föredrag med live-demo hör gärna av dig. E-mail

Extreme make over på kinesiska

Förr lurades kinesiska kvinnor att linda sina fötter för att behaga den kinesiska mannen. Idag omsätter den kinesiska skönhetskirurgin miljarder för att "modernisera" kvinnor för arbets- och bröllopsmarknaden. I den franska dokumentärserien "Nya tider i Kina" som sänds i fyra delar på SVT får man se gamla kvinnor som fått fötterna deformerade enligt sin tids skönhetsideal. Tittarna får följa unga kinesiskor som förverkligar sina drömmar om västerändska näsor, ögonlock och "långa ben" genom kirurgiskt ingrepp. I sju månader ligger unga kvinnor i skruvställ med förhoppning om bra jobb och uppskattning som skönhetsdrottning, mediakändis eller turistgude. Hemma hos den nyvalda Ms Nip'n' tuck och hennes föräldrar som satsat två årslöner och lever under enkla förhållanden berättar hon entusiastiskt om fortsatta justeringar. Hon ska blondera håret och skaffa blå kontaktlinser.

En kritisk granskning eller en diskussion om den kinesiska människo- och kvinnosynen förekom inte. Någon som sett kritiska kommentarer i svensk press eller någon svensk feminist?

Sunday, November 25, 2007

Sociala nätverk blir exklusiva

Efter framgången av de publika sociala nätverken som Myspace and Facebook startas nu fler nya sociala nätverk på Internet som i vissa fall selekterar ut vilka som får vara med, antingen via områstning eller inträdeskostnad. Här är ett urval av de hetaste nätverken:

Diamondlounge (http://www.diamondlounge.com/) Ett exklusivt nätverk som lanserades i november 2007 av Londonentreprenören Arya Marafie som har planer på att ha cirka 20 000 utvalda medlemmar, som betalar 60 dollar per månad för en affärsprofil och en social profil.

Reuters Space (space.reuters.com)
Startades i oktober 2007 av den brittiska nyhetsbyrån Reuters och är ett socialt nätverk för alla som använder deras meddelandesystem Reuters Messaging. Finansanalytiker, aktiemäklare och andra i finansbranschen kan utbyta information, skräddarsy sidor med nyheter och blogga. Antal medlemmar: Mer än 100 000.

College.com (http://www.college.com/)
Ett alternativ till Facebook för alla som studerar på universitet i USA och Kanada .Startades i september 2007 och har mer än 25 000 medlemmar.

Behance Network (http://www.behance.net/) - Creative Portfolios, Projects and Collabooration.
Ett socialt nätverk för illustratörer, designer, datoranimatörer och andra kreativa yrken. Startades i augusti 2007 och har över 3000 medlemmar.

Sermo (http://www.sermo.com/) - Kwow more. Know earlier.
Ett socialt nätverk för läkare och sjukvårdare som vill diskutera behandlingsmetoder och diagnoser. Startades i september 2006 och har ca 34000 medlemmar.

Modelhotels.com (http://www.modelshotels.com/)
Ett socialt nätverk där fotomodeller kan mingla, utbyta information om agenturer och mycket annat. För att bli medlem krävs att man är listad hos en respektabel modellagentur och skickar in en bild. Startades i september 2006 och har ca. 1200 medelmmar.

Inmobile.org
Socialt nätverk för enbart högt uppsatta chefer inom mobilindustrin. Skapat av grundarna till analysföretaget Idealwave. För att bli medlem krävs att man är chef på ett stort eller medelstort företag. Lanserades i april 2006 och har ca 400 medlemmar.

Beautifulpeople (us.beautifulpeople.net)
Ett nätverk endast för vackra människor. Medlemmarna röstar om du ska få vara med eller inte. Den som kvalar in får betala 27 dollar per månad för att få en plats i nätverket. Startade i augusti 2005 och har ca 18000 medlemmar.

American Mensa (http://www.us.mensa.org/)
Ett nätverk för den amerikanska organisationen Mensa som är till för personer med en intelligenskvot över 130. Här kan medlemmarna bland annat diskutera filosofi, religion, konst och hälsa. Startades i januari 2005 och har ca 54000 medlemmar.

Asmallworld (http://www.asmallworld.net/)
Ett affärsinriktat nätverk där endast vissa medlemmar är behöriga att värva nya medlemmar. Startades i januari 2004 och har över 230 000 medlemmar.

Tuesday, October 30, 2007

Advantage Strangnas

Med hjälp av tjänster som Google Streetview går det att ta en virtuell promenad i till exempel New York.Det nystartade amerikanska företaget Everyscape lanserade igår en ny tjänst där besökarna kan gå in i byggnaderna. I den första versionen går det att ta en titt på fyra amerikanska städer: New York, Boston. Aspen och Miami.

På betasajten finns exempel på interiörer från till exempel restauranger. Affärmodellen bygger på att sälja dessa till lokala näringsidkare. En restaurangägare ska så till exempel kunna sätta upp sin meny på Everyscape.

Alla ska också kunna bidra med vanliga digitala bilder för att bygga ut tjänsten. På sin hemsida söker Everyscape efter "scape artister" som vill dela med sig av sina bilder. Dessa sätts sedan samman med hjälp av företagets egen en 3d-teknik.3D-teknik, virtuell verklighet, realitidsvideo, web-tv kräver enorm bandbred och serverparker i storlekskas 300-400.000 servrar. Test: http://www.everyscape.com/

Två andra utvecklingsbolag Earthmine och Mapjack ligger också i startgroparna för att lansera liknande tjänster.

En annan större BB-satsning är Hulu som är ett samarbetsprojekt mellan News Corp och NBC Universal. Den nya webbtjänsten öppnades 29 oktober i en betaversion som bara är öppen för ett begränsat antal besökare. Bland de mediaföretag som licensierat sitt innehåll till Hulu finns MGM, Sony Pictures Television, Fox, NBC och Universal. Vid premiären fanns tv-serier som Heroes, House, The Office och The Simpsons samt långfilmer som The Blues Brothers och Sideways, enligt ett pressmeddelande. All video från Hulu ska strömmas ut och kan inte laddas ner och sparas i den egna datorn. Men användare har tillstånd att integrera filmerna och tv-programmen i egna webbsidor. En videolänk kan även skickas via e-post till vänner och bekanta.

Enl. OECD siffror för Juni 2006 bredbandsabonnenter per capita visar att Sverige inte hänger med: Danmark 29,3%, Holland 28,8%, Iceland 27,3%, South Korea 26,4%, Schweiz 26,2%, Finland 26%, Norway 24,6% och på plats åtta Sverige med 22,7%. Men utan bredband inga bredbandstjänster och det är vad just krävs för att vara konkurrenskraftig i framtiden.

Alla ni som använder Google Earth för att flyga över vår planet, för att planera en resa, för att leta upp en historisk platser kunde ana att verklighetstrogna 3D-byggnader skulle bli nästa steg i utvecklingen. Men att en hel europeisk stad skulle läggas ut över en natt redan 2007, var kanske inte så många som trodde på. Det blev Berlin som lyckades att lägga ut en storskalig 3D-modell i Google Earth. Över 40 000 byggnader i staden har modellerats och kan betraktas i valfri vy. En del är så detaljerade att man kan "kliva in" t.ex. i riksdagshuset och i Sony Center och titta på interiören. Så nu är världens största byggprojekt på gång eftersom vilken stad i världen kan avstå från att visa upp sig för världen med sina sevärdheter, hotell, nöjesparker, shoppinggallerier etc. i den tredje dimensionen på Google Earth?

Alla som har rört sig i 3D-dataspel vet vad naturtrogenhet, interaktivitet och högupplösning betyder för spelupplevelsen. Nu knyts allt detta ihop i en ny 3D-världsmodell, som kommer att vara vägvisande för nästa generations Internettjänster i 3D-webben. Men utan bredband och snabb dator kan man glömma 3D-webben. Om Sverige vill komma upp i IT-ligan krävs en snabbare utbyggnadstakt, prispress på fiberaccess och ett kompetenslyft från 2D till 3D, så att svenska folket och svenska företag kan börja erövra och utveckla virtuella världar i Google Earth, Second Life och dess motsvarigheter.

Om Strängnäs vill ligga i framkant behövs fortsatt utbyggnad infrastruktur, en kraftfull kompetenssatsning och kreativ tjänsteutveckling. Det vore himla kul om vår lilla stad kunde utmärka sig inom detta område genom höguppösta bilder på Google Earth, en 3D presens av våra sevärdigheter och utveckling av bredbandstjänster med framtidspotential.

Monday, September 24, 2007

Rapport från HangzhouHangzhou är en av Kinas mest berömda städer, som ligger ca. 2 timmar sydvästlig från Shanghai vid West Lake, en stor sjö på 15,6 qkm men bara 1,8 m djup. Sjön har de senaste 1000 åren omvandlats till en natur- och trädgårdsattraktion med konstgjorda öar och dammar, som har planterats med träd och buskar. Där har man även byggt många teehus och pavilionger längs sjökanten och med ett underbart bergspanorama i bakgrunden. Sjön består av fem mindre sjöar, som är avgränsade av dammar. Det mest berömda templet heter Lingyin Si, som byggdes 326 och innehåller bl.a. en 20 meter hög buddhafigur.

Hangzhou är berömt för sitt "drakbrunnste" (Longjing tea), som anses vara det bästa gröna teet i Kina. Longjing te är rikt på vitamin C och aminosyror. Ett kilo Longjing kostar mellan 200-1000 kronor beroende kvalitet.

På helgen är det fullt av folk, som promenerar längs sjön och på dammarna. Det finns många turistbåtar på sjön, allt från rodbåtar till motorbåtar för 50-100 personer, som pendlar mellan öarna och stranden. Många av besökarna är inhemska turister, som kommer från landet, men även från större städer som Shanghai, Ningbo och Shaoxing. De flesta ser välmående och glada ut, nästa alla har mobiltelefoner och/eller digitalkamera och det tas kort överallt.

Thursday, June 14, 2007

China's virtual plans are out of this world - WebWatch - Breaking Business and Technology News at silicon.com

A virtual world to be set up in China could provide for as many as 10,000 jobs, its backers have predicted. Sweden-based Entropia Universe has been chosen to create a cash-based virtual economy for China in collaboration with Chinese online entertainment company Cyber Recreation Development (CRD). CRD is supported by the Beijing Municipal People's Government, and Entropia Universe - managed by Swedish company Mindark - predicts it will generate more than $1bn annually from the partnership with CRD.
Aside from creating jobs environmental benefits were an important consideration for the project - the more people working from home inside Entropia Universe the less pollution is generated by people commuting to work.
The collaboration will allow the Entropia Universe to support up to seven million concurrent users, with an overall aim of attracting roughly 150 million users from all over the world. The ability to grow under
the protective umbrella of Beijing will give Entropia a strong advantage in the Chinese market.
At the moment, the Entropia Universe lies on one planet called Calypso - which encompasses two continents with large expanding cities that offer a variety of entertainment and social interaction for citizens. Entropia Universe hopes this agreement with China will generate hundreds of new planets and open up space for travel between them.

Sunday, June 10, 2007

President of P.R.China Mr. Hu Jintao in Sweden


Chinese President Hu Jintao arrived in Sweden on Fryday June 8th for the first ever first by a Chinese head of state to Sweden in 57 years since the two countries forged diplomatic ties. The visit is of great importance to China-Sweden relations and is sure to push the relationship to a new level according to Chinese sources.

Mr. Hu Jintao finished his visit on Sunday June 10th with a dinner at Grand Hotel hosted by Dr. Peter Wallenberg. 200 representatives of the Swedish business community including Infonaut attended the dinner arranged by Sweden-China Trade Council, Swedish Trade Council, Conferderation of Swedish Enterprise, Swedish Trae Federation and Federation of Private Enterprises.


In his speech president Jintao pointed out that he was deeply ompressed by the beautiful landscape, vibrant economy and hardworking people of Sweden and particularly the friendship of the Swedish people to the Chinese people.

He mentioned the historical relations between China och Sweden going back to the 17th century, starting with Götheborg sailing to China, Svn Hedin discovering the ancient city of Loulan and the Swedish archeologist Johan Gunnar Andersson discovering the remains of Yangshao culture and majiayao culture. Sweden was the first western country to establish diplomatic relations with the P.R. of China 57 years ago.

The economic and trade relations between China and Sweden also have grown vigorously. The trade volume between the two countries reached 6.73 billion U.S. dollars in 2006, up 18 percent year on year. China has been Sweden's largest trading partner in Asia for four years running.


There were 844 Swedish investment projects in China by April 2007, with a total paid-in capital of US $1,39 billion. China har signed 1139 contracts worth US$ 10,2 billion to import Swedish technologies and equipment. Over ten Chinese companies are making or doing business here in Sweden.

Regarding China's economic development president Jintao pointed out three issues:
 1. China is committed to sustainable development. China will continue to follow the scientific thinking on development that is people-oriented and calls for comprehensive, balanced and sustainable development.
 2. China will continue itss strategy of win-win opening up. This means that China will continue to expand its economic cooperation and trade with other countries and regions.
 3. China is committed to protecting intellectual property rights.
China is going through a new round of economic growth, withaccelerating industrialization, urbanization and modernization. China´s market is fast expanding, unlocking huge potential for development. China will continue to boost domestic demand. China will continue to increase import to a total of 4 trillion US dollars in the coming five years.

To strengthen the business ties between China and Sweden president Jintao recommends the following steps:

 • Increase trade and improve trade structure, enhance mechanisms for trade cooperation and dialogue to create a more enabling and efficient trading environment and enhance cooperation, particulary in scientific innovation and service trade.
 • Strengthen cooperation in new energy and environmental protection, especially in raising energy efficiency in the construction sector and in hybrid energy and clean energy development.
 • Encourage technological cooperation between small and medium sized enterprises, set up platforms for them to increase business contacts and encourage them to share distribution channels and jointly develop products.
 • Take the Beijing Olympic Games and the Shanghai World Expo as a good opportunity to expand cooperation in the construction, use and management of venues and facilities.
The visit of president Jintao has opened unique opportunities for Swedish companies to break new ground in China-Sweden trade and business cooperation. The window of opportunity is open. Now its time to analyse chances and risks, strenghts and weaknesses and to develope a sustainable China-strategy for the coming years.
Infonaut supports companies with competitive intelligence and strategic advice.

Sunday, June 03, 2007

Swedish Institute in Second Life


Second House of Sweden — Sweden's embassy in the virtual world of Second Life - has opened its doors to the public om May 30, 2007. Sweden’s Minister for Foreign Affairs Carl Bildt cut the ribbon at an inauguration ceremony broadcast simultaneously to press conferences in Stockholm and in Budapest.

Second House of Sweden is a virtual replica of Sweden’s embassy in Washington D.C.
but it is not a real embassy. It’s basically an attempt to use a 3D virtual world for marketing Sweden world wide. The difference between Second Life and a regular website is 3D-interactivity. In Second Life uses interact in 3D and can also see all of the other uses who are visiting the same space. Second Life is aslo about role playing, group activities and learning by doing.

Inside and around the Second House of Sweden there is a wealth of exhibits and information. Some examples:

 • A recreation of Raoul Wallenberg's office in Budapest, with a re-enactment of his last day of freedom on January 16, 1945. (In cooperation with the OSA Archivum in Budapest)
 • An art exhibit, curated by Nationalmuseum in Stockholm
 • Royalty-free images of Sweden, fact sheets about politics, industry, design, art as well as virtual Swedish food, with real recipes attached
 • Throughout the region, listen to Radio Sweden's daily news podcasts in English
  Furniture by Swedish wood manufacturers and IKEA — some of which visitors can use to furnish their virtual homes in Second Life.

Sunday, May 27, 2007

Historical Predictions

"The telephone may be appropriate for our American cousins, but not here, because we have an adequate supply of messenger boys."
–Group of British experts, c.1900.

"The horse is here to stay, but the automobile is only a novelty."
–President of Michigan Savings Bank, 1903, advising Henry Ford's lawyer not to invest in the Ford Motor Company.

"The problem with television is that the people must sit and keep their eyes glued on a screen: the average American family hasn't time for it."
–The New York Times, 1939, reviewing a demonstration of TV.

Monday, April 30, 2007

Infonaut rapporterar från Second Life

Miljoner människor har skapat sig en ny verklighet på Second Life, den interaktiva Internetvärlden, där man med en ny identitet och bakom digitala masker kan leva ut drömmar och fantasier som aldrig förr. Second Life börjar nu att inverka på det verkliga livet och därför behöver företag, skolor och myndigheter skaffa sig kunskap om möjligheter och risker med denna nya sköna värld. Infonaut föreläser om livet i Second Life och ger vägledning hur man kan etablera sig.

Monday, April 16, 2007

Trendspot 40: Glogging

Glogging är ett nytt sätt att publicera video och bilder på Internet. Glogger är en gratis webbtjänst där man kan publicera via sin kameramobil eller via dator till bloggar och hemsidor.
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image

Trendspot 39: Kunskap för alla, gratis

När man inser att man inta kan tjäna pengar på sin kunskap kan man lika gärna ge bort den, gratis. Så resonerade man på Massachusett’s Institute of Technology (MIT) och lägger i år samtliga 1800 kurser fritt tillgängliga på nätet inklusive all dokumentation som hör till kurserna (anteckningar, tester, uppgifter, videosändningar, podcasts). I dagsläget har man över två miljoner besökare varje månad; merparten kommer från utländska besökare, särskilt Kina och Indien.

det finns nu fler än 100 andra universitet som lägger ut kurser på nätet. En lista över dessa finns hos OpenCourseWare Consortium.

Friday, April 13, 2007

Trendspot 38: Ny näringsgrensindelning SNI 2007

Efter åratal av utredningar och diskussioner i olika standardiseringskommissioner finns det nu ett förslag till ny svensk näringsgrensindelning - Sni 2007 som Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram. Den svenska näringsgrensindelningen bygger på EU:s näringsgrensindelning Nace Rev. 2. som fastställdes den 20 december 2006 av EU och finns publicerad i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006.

Förändringar i nya Nace respektive Sni 2007 har gjorts utifrån behovet att anpassa sig till omvärlden, bl a till följd av förändringarna inom informations- och kommunikationsteknologin. Bland de viktigaste förändringarna kan nämnas:

 • En ny avdelning för Information och kommunikation (förlag, film och ljud, radio och TV, telekommunikationer, IT-tjänster)
 • En ny avdelning för miljö (vatten, avlopp, avfall, återvinning, sanering)
 • En ny avdelning för kultur-, nöjes- och rekreationsverksamhet
 • En betydande ökning av antalet huvudgrupper inom servicesektorn som en följd av den starka tillväxten av olika tjänster
 • IT-aktiviteter framhävs tydligare inom tillverknings- och tjänstesidan

För företag innebär den nya näringsgrensindelningen Sni 2007 att man måste göra en översyn av befintliga kund- och leverantörsregister och ev. ställa om till den nya indelningen. För många IT- och tjänsteföretag blir det nu lättare att hitta rätt branschgrupp, vilket kan bidra till bättre informationskvalitet vid marknadsanalyser och marknadsföring.

Monday, March 26, 2007

Trendspot 37: The Robotdalen Scientific Award

"The Robotdalen Scientific Award" är ett nytt svenskt studentpris med en prissumma på 20 000 euro. Det övergripande temat är robotar och automation inom områdena industri, fält- och hälsorobotik. Tävlingsbidragen måste vara inlämnade senast 30 juni i år och vara skrivna på engelska, tyska eller franska. Avgörande i bedömningen är "innovationspotentialen", inte en ny tillämpning av redan existerande vetenskap utan helt nya metoder, processer, strukturer, produkter eller sätt att tänka.

Trendspot 36: Zeitgeist - det cybernetiska ögat

Omvärlden bevakas som aldrig för. Överallt tas numera bilder som läggs ut via Internet. Här en självbetraktelse via bildcommunity Flickr som bjuder på Zeitgeist.

Thursday, March 22, 2007

Trendspot 35: "Skrivbords"- epoken tar slutEn av de mest eftertraktade apparaterna för alla datorentusiaster är den så kallade 100-dollarsdatorn. Den heter One Laptop Per Child, OLPC, och är ett initiativ som ska förse skolbarn i utvecklingsländer med en egen dator. De första 2 500 datorerna har levererats till länder i Afrika, Sydamerika och Asien. Datorn är inte tänkta att säljas till privatpersoner men det finns möjlighet att ladda hem datorns operativsystem inklusive gränssnittet, som heter "Sugar", på en Intel-mac eller PC.

Användargränssnittet är helt nytt och ersätter "skrivbord" med en människoliknande ikonen. När den zoomas in dyker alla andra personer upp som också är anslutna till det gemensamma nätet på den lokala platsen.

Trendspot 34. Stop för Second Life på företag?

Nu börjar företagen oroar sig över att de anställda blir beroende av virtuella världar och tar för mycket bandbredd i anspråk när de surfar t.ex. i Second Life. Säkerhetskonsulten Graham Cluley från amerikanska Sophos varnar även för säkerhetsrisker när de anställda använda samma lösenord i virtuella världar som i företagetens informationssystem.

Det känns igen när man för 10 år sedan varnade för webberoende och ville införa surfstop på företag. Glöm det. Upptäcktsfärdar genom infosfären är en form av livslångt lärande, där var och en kan utveckla sin informationskompetens. Företagscensur på Internet är kontraproduktiv.

Ge istället alla anställda en grundläggande utbildning i Internetanvändning, en löpande uppdatering om nya verktyg för informationssökning och omvärldsbevakning, lär ut hur man kan skapa informationsautonomi genom ett smartare arbetssätt.

Utvecklingen av webben från 2D till 3D är ett logiskt och nödvändigt steg för att öka produktivitet och tillväxt i samhället. Den stora omvanligen av infosfären från en producentstyrd textbaserad till en multimedial användargenererad kunskapsrymd är redan i full gång och kommer att sätta spår i alla samhällsområden. Det som sker nu är att den platta webben blir virtuell verklighet i 3D, något som dataspelgenerationen tar för givet. Den som vill stoppa 3D-generationen, vill stoppa framtiden, försök med det.

Tips för flatlanders: http://www.youtube.com/watch?v=lkTMMJZI65M Om det tar för lång tid skaffar bredband.

Wednesday, March 21, 2007

Trendspot 33: Automation Region i Mälardalen

För att markera Mälarregionens styrka inom automationsområdet etableras "Automation Region" ett nytt nätverk för automationsföretag som är etablerade i Stockholms, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Kompetensområden omfatta t.ex. robotik, processautomation, kraftautomation, framdrivning och styrning av fordon.

Sedan 1993 har man profilerat Mälardalsregionen som en robotikregion genom projektet "Robotdalen" där fokus ligger på de produktområden, applikationer och tekniker som är relaterade till robotik.
Enl. pressmedelande kommer Robotdalen att samarbeta med automationsnätverket för att gemensamt marknadsföra och stärka regionen och dess automationsföretag.

Trendspot 32: IT Sverige hänger inte med

I den Dataföreningens färska publikation "IT i Sverige 2007 - En bok om trender och utveckling inom IT i Sverige" lyfter man fram Sverige för sin höga bredbandspenetration som ligger på 22% av befolkningen mellan 16 och 74 år som har bredbandsaccess. Men då jämför man med Storbritannien (19%) och Tyskland (15%) och nämnar att nordiska länder är före.

Här är OECD siffror för Juni 2006 bredbandsabonnenter per capita som visar att Sverige inte hänger med: Danmark 29,3%, Holland 28,8%, Iceland 27,3%, South Korea 26,4%, Schweiz 26,2%, Finland 26%, Norway 24,6% och på plats åtta Sverige med 22,7%. Men utan bredband inga bredbandstjänster och det är vad just krävs för att vara konkurrenskraftig i framtiden.

3D Berlin - först på Google Earth
Alla som använder Google Earth för att flyga över vår planet, för att planera en resa, för att leta upp en historisk platser kunde ana att verklighetstrogna 3D-byggnader skulle bli nästa steg i utvecklingen. Men att en hel europeisk stad skulle läggas ut över en natt redan 2007, var kanske inte så många som trodde på. Det blev Berlin som lyckades att lägga ut en storskalig 3D-modell i Google Earth. Över 40 000 byggnader i staden har modellerats och kan betraktas i valfri vy. En del är så detaljerade att man kan "kliva in" t.ex. i riksdagshuset och i Sony Center och titta på interiören. Så nu är världens största byggprojekt på gång eftersom vilken stad i världen kan avstå från att visa upp sig för världen med sina sevärdheter, hotell, nöjesparker, shoppinggallerier etc. i den tredje dimensionen på Google Earth?

Alla som har rört sig i 3D-dataspel vet vad naturtrogenhet, interaktivitet och högupplösning betyder för spelupplevelsen. Nu knyts allt detta ihop i en ny 3D-världsmodell, som kommer att vara vägvisande för nästa generations Internettjänster i 3D-webben. Men utan bredband och snabb dator kan man glömma 3D-webben. Om Sverige vill komma upp i IT-ligan krävs en snabbare utbyggnadstakt, prispress på fiberaccess och ett kompetenslyft från 2D till 3D, så att svenska folket och svenska företag kan börja erövra och utveckla virtuella världar i Google Earth, Second Life och dess motsvarigheter.

Thursday, March 15, 2007

Trendspot 31: Risken för nätinfarkt ökar dramatiskt

Enl. en beräkning från analysföretaget IDC producerades 2006 totalt 40 exabyte (EB) digital originalinformation i form av e-post, webbsidor, bilder, videofilm etc. världen över. Det motsvarar 5 gigabyte per person. IDC antar att varje originalfil kopieras i snitt tre gånger vilket ökar totalmängden till 161 exabyte (EB) motsvarande 2 miljarder 80 gigabytes hårddiskar.
I en liknade undersökning från 2003 "How Much Information?" vid University of Californa kom man fram till 5 exabyte originaldata. Det motsvarade 37.000 nya bibliotek av Library of Congress storlek, världens största. I takt med att alltfler datatunga filer som högupplösta bilder och video produceras och laddas hem ökar också behovet av snabb överföringskapacitet dramatiskt. Enligt tidningen Metro utgör trafiken till och från Youtube redan idag 35 procent av all utnyttjad bandbredd. Fler webbtjänster startas nu där man kan se hela filmer via internet.

Risken för en Intenetinfarkt ökar dramtiskt och det krävs nu en snabb uppgradering av hela Internet för att bredbandstjänsterna inte fastnar i datastockningar. Även andra Internettjänster med mindre tunga filer kan drabbas av Internetnetinfakt med dramatiska följder för individ och samhället. Därför är det brottom att fatta beslut om utbyggnadtakt och finansieringsmodell. Infrastruktursatsningar har hittills betalts via skatten, men om det inte räcker krävs andra modeller via reklam eller avgifter.

Det finns inget gratis varken i den verkliga eller virtuella världen, men i wikinomin är det en skillnad vem som har ägarkontrollen över innehållet och framtidens viktigaste infrastruktur - användarna eller investerarna. I wikinomin är det användarna som producera och investera sin kunskap och tid. De är prosumenter eller anvesterare. Kampen om makten över infosfären har bara börjat eller är den kanske redan avgjort?

Monday, March 05, 2007

Trendspot 30: Unconference - ett indiskt wikiprojekt

Troligen den första digitala publikationen från Indien som produceras genom öppet samarbetet via Internet har kommit. Den heter "Unconference - because the Audience is more intelligent than the Speaker" och baseras på kunskapen från många människor runt om i världen som tillsammans skriver en wiki, dvs. en öppen text på Internet om global kunskapsproduktion.

Det var förra veckan på konferenen 'UnConference' på en Wikicap i indiska Chennai där bl.a. Jimmy Wales, grundaren av Wikipedia deltog, som idén började ta form. Se unconference the book

Saturday, March 03, 2007

Trendspot 29: Sydsvenskan öppnar i Second Life

Nybyggarandan har nu även nått Sydsvenskan i Malmö, som har etablerat sig med en egen ö i den virtuella världen Second Life. Ön, som heter Sydsverige kommer att ha ett kontor där man som besökare kan träffa representanter från Sydsvenskan. Sydsvenskan kommer också att upplåta plats åt andra som är intresserade av att skapa nya byggnader eller mötesplatser på ön. Framöver kan även andra företag komma att etablera verksamhet där.
Sydsvenskan öppnar i Second Life

Wednesday, February 28, 2007

Trendsspot 28: Virtuell verklighet enl. verkliga lagar

Spelbranschen har blivit utvecklingsmotorn inom den digitala världen och leder idag utvecklingen. Det räcker inte längre med snabba grafikkort utan nu skall det vara fysikkort för fysikaliska simuleringar i realtid. Spelen ska vara så realistiska som möjligt och därför har avancerad spelfysik varit en stark trend under flera år. Dagens spelare förväntar sig att det sprids delar i luften i en explosion eller att plåten i en bil knycklas ihop när den krockar. Rök, eld och vatten uppför sig nästan som i en film. Det amerikanska företaget Ageia är ledande på hård- och mjukvara för spelfysik och visar prov på sin demosida.

Under hösten 2007 kommer en ny version av superspelet Crysis från tyska Crytek, som har utvecklat den nya spelmotorn CryENGINE2 som kommer att innehåller realtidsrendering för bättre scendjup, moln och mjuka skuggar, allt för att efterliknar verkligheten så nära som möjligt.

Tuesday, February 27, 2007

Trendspot 27: The Robot Army Vision 2017

An overview of the US Army´s Future Combat System Vision with unmanned combat robots on ground and in the air. Please notice it´s not a computer game, its a vision! Army Media Player

Saturday, February 24, 2007

Trendspot 26: Mer kinesiskt kapital på väg till Sverige

Svenska ambassaden i Peking rapporterar att Nationalkongressen förväntas inom kort fatta beslut om att frigöra upp till 1400 miljarder koronor från valutareserven för att underlätta köp av utländska företag t.ex. inom finans- och energisektorn. Pengarna ska också kunna användas till FoU-projekt.

Därmed öppnas porten för kinesiska investerare som vill köpa upp t.ex. svenska företag. Utförsäljningen av statens andelar i sex av Sveriges statsägda företag borde vara en mumsbit för kinesiska spekulanter att komma över några riktiga guldkorn i kalla Norden.

Min rekommendation till svenska chefsförhandlare är att studera kinesisk krigsstrategi t.ex. klassikern "The Art of War" från generalen Sun Tsu, som levde för 2500 år sedan. Han har präglat kinesiskt tänkande under lång tid och hans råd är fortfarande en ovärderlig inspirationskälla för att lägga upp en vinnande förhandlingsstrategi. Ett av hans viktigaste råd är att skaffa sig god kunskap om sin motpart men ävn om sig själv, då kan man överleva hundra slag. Men om man inte känna sin motpart och inte heller sig själv, då riskerar man att förlora i varje sammandrabbning.

Saturday, February 17, 2007

Trendspot 25: Noosfärens uppkomst

Text på papper är statisk. Digital text dynamisk, felxibel, flyttbar. Hypertext är länkbar var som helst, när som helst. Med digital text kan man numera skilja innehåll och form. Hypertext Mark Language (HTML) gör det möjligt att beskriva vad som är vad i en text och hur det skall se ut på en webbsida. "title" betyder just att det är en titel, "link" betyder att det är en länk

Med HTML resp. XML blir en text plötsligt "intelligent", den befrias från sina formella begränsningar och den kan flyttas var som helst i infosfären. Användaren behöver inte känna till den bakomliggande koden. Det är inte bara text utan även bilder, ljud, animationer, video kan flyttas kors och tvärs genom cyberspace. Med XML automatiseras informationsutbytet, två webbtjänster kan föra samman data till en ny tjänst, t.ex. bilder från Flickr placeras på en karta från Google. Det kallas en "mash". Det blir en stor "misch-masch" på Internet och frågan är, vem som skall få ordning på allt detta. Du bäste läsare och alla vi andra infonauter som länkar samman information och XML-taggar i den globala webben. Vi alla är webmasters som skickar "taggad information" och lär webben vad som hör ihop, 100 miljarder gånger per dag. Vi lär "webben", vi är "webben", webben länkar människor till varandra. Det nya med Web 2.0 är att miljoner människor kan dela med sig sin kunskap, samverkar för att organisera kunskap t.ex. i wikipedior, virtuella samhällen och kunskapsnätverk.

Nu får vi tänka om vad gäller upphovsrätt, identitet, informationsetik, informationsdesign, retorik, personlig integritet, affärsmodell, samhällsansvar, framtiden. På horisonten ser jag redan Web 3.0 som kommer att föra samman den verkiga och virtuella världen i 3D, där objekt och människor kopplas samman i ett ännu tätare nätverk av data, information och global intelligens. Det skapas en globl sfär för kunskap och mänskligt förnuft, som den franska teologen och filosofen Theilhard de Chardin 1922 kallar för noosfär. Den ryske geologen Wladimir I. Wernadski använder sedan begreppet 1926 i sin bok "The Biosphere", för att beskriver den evolutionära omvandlignen av biosfären i en sfär av mänsklig förnuft.

Den amerikanska mediaforskaren Marshall McLuhan beskriver noosfären som den "kosmiska membranen, som med den elektroniska utbredningen av våra sinnen har lagt sig runt jorden, en slags jordens hjärnhinna.

John Arquilla och David Ronfeldt vid det amerikanska forskningsinstitutet Rand refererar 1999 i sin rapport "The Emergence of Noopolitik. Toward An American Information Strategy" till Theilhard de Charins begrepp noosphere "a globespanning realm of "the mind," a "thinking circuit," a "stupendous thinking machine," a "thinking envelope" full of fibers and networks,
and a planetary "consciousness."

Wednesday, February 14, 2007

Trendspot 24: Virtuellt liv i verklighet

Som infonaut rör man sig stänigt mellan olika virtuella och verkliga världar. Ibland kan det vara svårt att dra en gräns. Senast var jag på kurs om design av virtuella föremål i Second Life. Egentligen var inte jag på kurs utan min avatar XieXie Regent, som satt på den virtuella ön Second Sweden och fick en verklig demontration hur man skapar föremål i 3D. Allt detta hände alltså i den digitala verkligheten, men var samtidigt verkligt att beskåda i det verkliga livet. Vi var ca. 20 avatarer som följde demonstrationen och kunde också ställa frågor, som besvarades direkt via chattfunktionen. Det fungerar ganska bra för enklare utbildningar, där man vill visa "life", hur man skall handera ett föremål, vilka funktioner som finns. Det ställer ganska höga krav på instruktören, som måste behärska verktyget och kommunikationen, som i det senaste fallet var på engelska. Man man kan välja vilket språk som helst. Brevid mig satt en avatar som tillhörde en person från Iran, som lever i Sverige. Vi chattade en stund efter kursen via Instant Messaging.
När kursen var slut kunde jag läsa hela konversationen mellan instruktören och åhörerna som jag hade spelat in på min dator. Det är väligt praktiskt om man vill följa upp någon speciell fråga, som ställdes under demonstrationen.

Distansutbildningen har fått en ny dimension och vi kommer att se många fler exempel på denna blandning av verklig och virtuell utbildning.

Wednesday, February 07, 2007

Trendspot 23: Senaste nytt från tillämpad IT-forskning

Vilken roll kan IT-forskningen spela i innovationen? Vilken roll spelar användarna? Hur organiserar vi för ett mer innovationsinriktat näringsliv och samhälle såväl vad gäller utveckling som användning av IT? Hur kan konst och design spela en roll i innovationsarbetet? Hur förhåller sig innovation till entreprenörsskap? Det var huvudämnen för en konferens som arrangerades den 7 februari i Stockholm, ett samarbete mellan SICS-gruppen, SSF, KK-stiftelsen och VINNOVA.

"User-centered innovation: how innovation moves out of the manufacturers' R&D labs" var rubriken av föredraget av Christopher Lettl, verksam vid Aarhus universitet (www.asb.dk/staff/ms/lettl.aspx). Forskningen visar att innovationer ofta utvecklas

15.00 Öppenhet och innovation Jan Ljungberg, Magnus Bergqvist om öppen källkod
Nicklas Lundblad om öppen källkod
Rikard Lindgren om vertikal standardisering

16.30 Mobilitet och spel
Annika Waern om innovativ speldesign
Sara Ljungblad om innovativ fotografering
Kristina Höök om innovativa dagböcker

17.30 Forskning och innovation
Magnus Breidne om Kina och innovation
Sabine Koch om vård och innovation
Ingvar Sjöberg om konst och innovation
Erik Hagersten om forskning och innovation

Monday, January 22, 2007

Trendspot 22: Det andra livet


Infonauten Wolfgang Heller alias "XieXie Regent" på top av Second Life Gallery "uvy". Distansarbete i cyberspace är redan en realitet för miljoner Internetanvändare som håller på att utforska möjligheterna i den digitala världen. Det är de första stapplande stegen av mänskligheten in i en ny upplevelsedimension, där gränsen mellan åskådaren och aktören, mellan fantasi och verklighet blir flytande. Plötsligt befinner man sig i en "life simulator", där man kan spela olika roller, på olika scener.

Second Life är andra eller t o m tredje generation av virtuella världar där man som deltagare kan uppträda i form av en avatar, en figur i 3D, och där man kan kommunicera och interagera med varandra som i ett dataspel. I den nya digitala världen kan man skapa och göra affärer som i den verkliga världen.

Infonaut har etablerat sig i Second Life för att utforska de social och kommerciella möjligheterna. Resultaten kommer att presentera under 2007 i Infonauts virtuella och verkliga forskningslab.

Wednesday, January 10, 2007

Trendspot 21: Sociala nätverk på Internet viktiga för ungdomar

Sociala nätverk på Internet är en viktig del av ungdomars vardag. Enl. en undersökning bland 12-17 åringar i USA har
* 55% av ungdomarna som är on-line har lagt upp en egen online profil och
* 55% av dessa har använt websajter som MySpace eller Facebook.
* 66% av ungdomarna om har skapat en profil som inte är synlig för alla Internetanvändare.
* 48% av ungdomarna besöker sociala webnätverk daligen eller ganska ofta, 26% besöker en gång per dag, 22% flera gånger per dag.

Äldre flickor i åldern 15-17 är mer angelägna om att sociala nätverk och en egen profil.
* 70% av de äldre flickorna har använt sociala nätverk jämfört med 54% av äldre pojkar;
* 70% av de äldre flickorna har skapat sin egen onlineprofil jämfört med 57% av de äldre pojkarna. Undersökningen visar att inte alla ungdomar använder sociala nätverk och att många är restriktiva med sina personliga profiler.

Ungdomarna använder sociala nätverk mest för att hålla kontakt med sina vänner. 91% håller kontakt med vänner som de träffar ofta. 72% använder sociala näverk för att planera med sina vänner. 42% använder sociala nätverk för att lära känna nya vänner. Bara 17%, varav mest äldre pojkar använder sociala nätverk för att "flirta".

Världens största social nätverk för ungdomar är MySpace (130 milj. medlemmar), Bebo (22 milj.), Facebook (8 milj.). Sveriges i särklass största sociala nätverk för ungdomar är Lunastorm (1,2 milj. medlemmar) och Playahead (530.000 medlemmar), nyligen köpt av MTG för 100 miljoner.

Monday, January 08, 2007

Trendspot 20: Biotech Intelligence

STRÄNGNÄS Centre for biomanufacturing in Sweden. Strängnäs, 45 minutes by train, 80 kilometres west of Stockholm, is the centre for biomanufacturing in Sweden. The industry dates back to 1950, when antibiotics production first started. A major step towards modern biotechnology took place in 1985 with the production of human growth hormone using genetically modified bacteria. Pfizer, Microdrug Development, Recip and DSM Anti-Infectives are companies that presently operate in Strängnäs. With the platform biotechvalley.nu, Strängnäs focuses on biotech production. biotechvalley.nu founders include AstraZeneca, Pfizer, Mälardalen University and the municipality.

Pfizer's production plant in Strängnäs is Swedens largest biotechnology plant and has solid experience of development and large-scale production in areas such as microbial fermentation, isolation and purification, as well as of biochemical, chemical and microbiological analyses.

The plant supplies the Pfizer group with a number of products based on biotechnological manufacturing methods. Examples include Genotropin®, the world's most used growth hormone, and Fragmin®, which so far has helped more than 25 million patients prevent blood clots. The plant has good possibilities to produce material for toxicological and clinical studies and since several years it hosts different projects for manufacturing based on fermentation processes.

Wednesday, January 03, 2007

Trendspot 19: Bredbandstelefoni

Telefonsamtal via Internet från datorn har man kunnat göra via Skype (globalt) eller via Vonage (bara i USA, Canada, UK). Förra året lanserade Skype en Wi-Fi-telefon för Skype (WSKP100) som man kan använda för att ringa Skype-samtal utan att använda en dator. Till skillnad från andra enheter som man måste ansluta till en dator fungerar WSKP100 var som helst där man kan hitta en trådlös Internet-anslutning som t ex hemma, på jobbet eller universitet, utan att behöva starta datorn. Det finns även trådlösa telefoner där man kan ringa kostnadsfria Skype-samtal och vanliga samtal. Då får man det bästa från två världar och maximal frihet. Man kan ringa och ta emot samtal på båda nätverken från en enda handenhet, och man kan se vilka som är online genom att bara titta på displayen, utan att behöva använda datorn.
Världens största tillverkare av bredbandstelefoner Linksys har sedan 2004 sålt över 3 miljoner Internettelefoner (Voip) över hela världen. I slutet av förra året lanserade Linksys sin voip-serie med sju telefoner under paraplynamnet iPhone.

CAT-iq: riktig bredbandstelefoni
Under 2007 kommer de första telefonerna som på sikt ersätter dagens sladdlösa Dect-telefoner. Den nya tekniken kallas CAT-iq (Cordless Advanced Technology-internet and quality) och ska ge bättre ljud, liksom flera bredbandstjänster i luren. Meningen är att det ska vara så enkelt att ansluta uppkopplingen till internet att även ovana internetanvändare klarar det. 2009 ska även strömmande radio, nummersökning och andra tjänster vara utbyggda för tekniken. Företag som stöder den nya tekniken är bl.a. Siemens, Philips, Panasonic, Thomson, Sagem, Plantronics, Infineon, American Telecom och många fler. Läs mer: DECT-Forum

Tuesday, January 02, 2007

Trendspot 18: Virtuella släktmötenDet första virtuella släktmötet ägde rum den 24 december 2006, kl 16.00-16.30 och 19.00-19.30 med 4 personer i Strängnäs och 6 personer i Salzburg. Syftet var att pröva hur väl en videokonferens via Internet kan fungera i en vanlig hemmiljö med vanlig PC-utrustning. Uppkopplingen gjordes via Internet bredband med Skype version 3.0. För bildöverföringen användes en Creative videokamera med zoomfunktion, för ljudöverföringen användes Yamaha Sound Blaster högtalare och en vanlig mikrofon.


Resultatet visade att det fungerar tekniskt utan problem att föra en längre konversation via Skype. Bildöverföringen var ganska stabilt och ljudet hördes tydligt, när bara en talade. Men det fanns en viss fördröjning som ibland krävde omtagning. Det förekom även ett sändningsavbrott pga överbelastningen av nätet. Under försöket var över 6 miljoner Skypeanvändare online.


Virtuella möten med familjemedlemmar och vänner kommer att bli allt vanligare i takt med att man bor på olika platser i världen. En annan målgrupp är äldre, som bor ensam hemma och ofta saknar någon att äta tillsammans med, vilket leder till sämre matvanor och psykisk ohälsa.

Forskaren Dadong Wan vid konsultföretaget Accenture Lab i Chicago har utvecklat en system kallat "The Virtual Family Dinner". Systemet består av en storbilds-tv, högtalare och mikrofon. Tanken är att man ska kunna äta middag tillsammans även om man befinner sig på olika platser. När en anhörig sätter sig ner vid det virtuella matbordet kopplar systemet automatiskt upp sig till släkt eller vänner med liknade system. Om någon titta på tv, kommer det upp ett meddelande med en kontaktförfrågan: "Hej! Mamma äter på kanal 345." I USA är det idag ca 34 miljoner amerikaner som tar hand om en person över 50 år och därför börjar nu försäkringsbolag och vårdgivare att intressera sig för lösningar som kan öka tryggheten och livskvalitet för de äldre.