Monday, January 22, 2007

Trendspot 22: Det andra livet


Infonauten Wolfgang Heller alias "XieXie Regent" på top av Second Life Gallery "uvy". Distansarbete i cyberspace är redan en realitet för miljoner Internetanvändare som håller på att utforska möjligheterna i den digitala världen. Det är de första stapplande stegen av mänskligheten in i en ny upplevelsedimension, där gränsen mellan åskådaren och aktören, mellan fantasi och verklighet blir flytande. Plötsligt befinner man sig i en "life simulator", där man kan spela olika roller, på olika scener.

Second Life är andra eller t o m tredje generation av virtuella världar där man som deltagare kan uppträda i form av en avatar, en figur i 3D, och där man kan kommunicera och interagera med varandra som i ett dataspel. I den nya digitala världen kan man skapa och göra affärer som i den verkliga världen.

Infonaut har etablerat sig i Second Life för att utforska de social och kommerciella möjligheterna. Resultaten kommer att presentera under 2007 i Infonauts virtuella och verkliga forskningslab.

Wednesday, January 10, 2007

Trendspot 21: Sociala nätverk på Internet viktiga för ungdomar

Sociala nätverk på Internet är en viktig del av ungdomars vardag. Enl. en undersökning bland 12-17 åringar i USA har
* 55% av ungdomarna som är on-line har lagt upp en egen online profil och
* 55% av dessa har använt websajter som MySpace eller Facebook.
* 66% av ungdomarna om har skapat en profil som inte är synlig för alla Internetanvändare.
* 48% av ungdomarna besöker sociala webnätverk daligen eller ganska ofta, 26% besöker en gång per dag, 22% flera gånger per dag.

Äldre flickor i åldern 15-17 är mer angelägna om att sociala nätverk och en egen profil.
* 70% av de äldre flickorna har använt sociala nätverk jämfört med 54% av äldre pojkar;
* 70% av de äldre flickorna har skapat sin egen onlineprofil jämfört med 57% av de äldre pojkarna. Undersökningen visar att inte alla ungdomar använder sociala nätverk och att många är restriktiva med sina personliga profiler.

Ungdomarna använder sociala nätverk mest för att hålla kontakt med sina vänner. 91% håller kontakt med vänner som de träffar ofta. 72% använder sociala näverk för att planera med sina vänner. 42% använder sociala nätverk för att lära känna nya vänner. Bara 17%, varav mest äldre pojkar använder sociala nätverk för att "flirta".

Världens största social nätverk för ungdomar är MySpace (130 milj. medlemmar), Bebo (22 milj.), Facebook (8 milj.). Sveriges i särklass största sociala nätverk för ungdomar är Lunastorm (1,2 milj. medlemmar) och Playahead (530.000 medlemmar), nyligen köpt av MTG för 100 miljoner.

Monday, January 08, 2007

Trendspot 20: Biotech Intelligence

STRÄNGNÄS Centre for biomanufacturing in Sweden. Strängnäs, 45 minutes by train, 80 kilometres west of Stockholm, is the centre for biomanufacturing in Sweden. The industry dates back to 1950, when antibiotics production first started. A major step towards modern biotechnology took place in 1985 with the production of human growth hormone using genetically modified bacteria. Pfizer, Microdrug Development, Recip and DSM Anti-Infectives are companies that presently operate in Strängnäs. With the platform biotechvalley.nu, Strängnäs focuses on biotech production. biotechvalley.nu founders include AstraZeneca, Pfizer, Mälardalen University and the municipality.

Pfizer's production plant in Strängnäs is Swedens largest biotechnology plant and has solid experience of development and large-scale production in areas such as microbial fermentation, isolation and purification, as well as of biochemical, chemical and microbiological analyses.

The plant supplies the Pfizer group with a number of products based on biotechnological manufacturing methods. Examples include Genotropin®, the world's most used growth hormone, and Fragmin®, which so far has helped more than 25 million patients prevent blood clots. The plant has good possibilities to produce material for toxicological and clinical studies and since several years it hosts different projects for manufacturing based on fermentation processes.

Wednesday, January 03, 2007

Trendspot 19: Bredbandstelefoni

Telefonsamtal via Internet från datorn har man kunnat göra via Skype (globalt) eller via Vonage (bara i USA, Canada, UK). Förra året lanserade Skype en Wi-Fi-telefon för Skype (WSKP100) som man kan använda för att ringa Skype-samtal utan att använda en dator. Till skillnad från andra enheter som man måste ansluta till en dator fungerar WSKP100 var som helst där man kan hitta en trådlös Internet-anslutning som t ex hemma, på jobbet eller universitet, utan att behöva starta datorn. Det finns även trådlösa telefoner där man kan ringa kostnadsfria Skype-samtal och vanliga samtal. Då får man det bästa från två världar och maximal frihet. Man kan ringa och ta emot samtal på båda nätverken från en enda handenhet, och man kan se vilka som är online genom att bara titta på displayen, utan att behöva använda datorn.
Världens största tillverkare av bredbandstelefoner Linksys har sedan 2004 sålt över 3 miljoner Internettelefoner (Voip) över hela världen. I slutet av förra året lanserade Linksys sin voip-serie med sju telefoner under paraplynamnet iPhone.

CAT-iq: riktig bredbandstelefoni
Under 2007 kommer de första telefonerna som på sikt ersätter dagens sladdlösa Dect-telefoner. Den nya tekniken kallas CAT-iq (Cordless Advanced Technology-internet and quality) och ska ge bättre ljud, liksom flera bredbandstjänster i luren. Meningen är att det ska vara så enkelt att ansluta uppkopplingen till internet att även ovana internetanvändare klarar det. 2009 ska även strömmande radio, nummersökning och andra tjänster vara utbyggda för tekniken. Företag som stöder den nya tekniken är bl.a. Siemens, Philips, Panasonic, Thomson, Sagem, Plantronics, Infineon, American Telecom och många fler. Läs mer: DECT-Forum

Tuesday, January 02, 2007

Trendspot 18: Virtuella släktmötenDet första virtuella släktmötet ägde rum den 24 december 2006, kl 16.00-16.30 och 19.00-19.30 med 4 personer i Strängnäs och 6 personer i Salzburg. Syftet var att pröva hur väl en videokonferens via Internet kan fungera i en vanlig hemmiljö med vanlig PC-utrustning. Uppkopplingen gjordes via Internet bredband med Skype version 3.0. För bildöverföringen användes en Creative videokamera med zoomfunktion, för ljudöverföringen användes Yamaha Sound Blaster högtalare och en vanlig mikrofon.


Resultatet visade att det fungerar tekniskt utan problem att föra en längre konversation via Skype. Bildöverföringen var ganska stabilt och ljudet hördes tydligt, när bara en talade. Men det fanns en viss fördröjning som ibland krävde omtagning. Det förekom även ett sändningsavbrott pga överbelastningen av nätet. Under försöket var över 6 miljoner Skypeanvändare online.


Virtuella möten med familjemedlemmar och vänner kommer att bli allt vanligare i takt med att man bor på olika platser i världen. En annan målgrupp är äldre, som bor ensam hemma och ofta saknar någon att äta tillsammans med, vilket leder till sämre matvanor och psykisk ohälsa.

Forskaren Dadong Wan vid konsultföretaget Accenture Lab i Chicago har utvecklat en system kallat "The Virtual Family Dinner". Systemet består av en storbilds-tv, högtalare och mikrofon. Tanken är att man ska kunna äta middag tillsammans även om man befinner sig på olika platser. När en anhörig sätter sig ner vid det virtuella matbordet kopplar systemet automatiskt upp sig till släkt eller vänner med liknade system. Om någon titta på tv, kommer det upp ett meddelande med en kontaktförfrågan: "Hej! Mamma äter på kanal 345." I USA är det idag ca 34 miljoner amerikaner som tar hand om en person över 50 år och därför börjar nu försäkringsbolag och vårdgivare att intressera sig för lösningar som kan öka tryggheten och livskvalitet för de äldre.