Tuesday, January 02, 2007

Trendspot 18: Virtuella släktmötenDet första virtuella släktmötet ägde rum den 24 december 2006, kl 16.00-16.30 och 19.00-19.30 med 4 personer i Strängnäs och 6 personer i Salzburg. Syftet var att pröva hur väl en videokonferens via Internet kan fungera i en vanlig hemmiljö med vanlig PC-utrustning. Uppkopplingen gjordes via Internet bredband med Skype version 3.0. För bildöverföringen användes en Creative videokamera med zoomfunktion, för ljudöverföringen användes Yamaha Sound Blaster högtalare och en vanlig mikrofon.


Resultatet visade att det fungerar tekniskt utan problem att föra en längre konversation via Skype. Bildöverföringen var ganska stabilt och ljudet hördes tydligt, när bara en talade. Men det fanns en viss fördröjning som ibland krävde omtagning. Det förekom även ett sändningsavbrott pga överbelastningen av nätet. Under försöket var över 6 miljoner Skypeanvändare online.


Virtuella möten med familjemedlemmar och vänner kommer att bli allt vanligare i takt med att man bor på olika platser i världen. En annan målgrupp är äldre, som bor ensam hemma och ofta saknar någon att äta tillsammans med, vilket leder till sämre matvanor och psykisk ohälsa.

Forskaren Dadong Wan vid konsultföretaget Accenture Lab i Chicago har utvecklat en system kallat "The Virtual Family Dinner". Systemet består av en storbilds-tv, högtalare och mikrofon. Tanken är att man ska kunna äta middag tillsammans även om man befinner sig på olika platser. När en anhörig sätter sig ner vid det virtuella matbordet kopplar systemet automatiskt upp sig till släkt eller vänner med liknade system. Om någon titta på tv, kommer det upp ett meddelande med en kontaktförfrågan: "Hej! Mamma äter på kanal 345." I USA är det idag ca 34 miljoner amerikaner som tar hand om en person över 50 år och därför börjar nu försäkringsbolag och vårdgivare att intressera sig för lösningar som kan öka tryggheten och livskvalitet för de äldre.

No comments: