Wednesday, January 10, 2007

Trendspot 21: Sociala nätverk på Internet viktiga för ungdomar

Sociala nätverk på Internet är en viktig del av ungdomars vardag. Enl. en undersökning bland 12-17 åringar i USA har
* 55% av ungdomarna som är on-line har lagt upp en egen online profil och
* 55% av dessa har använt websajter som MySpace eller Facebook.
* 66% av ungdomarna om har skapat en profil som inte är synlig för alla Internetanvändare.
* 48% av ungdomarna besöker sociala webnätverk daligen eller ganska ofta, 26% besöker en gång per dag, 22% flera gånger per dag.

Äldre flickor i åldern 15-17 är mer angelägna om att sociala nätverk och en egen profil.
* 70% av de äldre flickorna har använt sociala nätverk jämfört med 54% av äldre pojkar;
* 70% av de äldre flickorna har skapat sin egen onlineprofil jämfört med 57% av de äldre pojkarna. Undersökningen visar att inte alla ungdomar använder sociala nätverk och att många är restriktiva med sina personliga profiler.

Ungdomarna använder sociala nätverk mest för att hålla kontakt med sina vänner. 91% håller kontakt med vänner som de träffar ofta. 72% använder sociala näverk för att planera med sina vänner. 42% använder sociala nätverk för att lära känna nya vänner. Bara 17%, varav mest äldre pojkar använder sociala nätverk för att "flirta".

Världens största social nätverk för ungdomar är MySpace (130 milj. medlemmar), Bebo (22 milj.), Facebook (8 milj.). Sveriges i särklass största sociala nätverk för ungdomar är Lunastorm (1,2 milj. medlemmar) och Playahead (530.000 medlemmar), nyligen köpt av MTG för 100 miljoner.

No comments: