Monday, January 22, 2007

Trendspot 22: Det andra livet


Infonauten Wolfgang Heller alias "XieXie Regent" på top av Second Life Gallery "uvy". Distansarbete i cyberspace är redan en realitet för miljoner Internetanvändare som håller på att utforska möjligheterna i den digitala världen. Det är de första stapplande stegen av mänskligheten in i en ny upplevelsedimension, där gränsen mellan åskådaren och aktören, mellan fantasi och verklighet blir flytande. Plötsligt befinner man sig i en "life simulator", där man kan spela olika roller, på olika scener.

Second Life är andra eller t o m tredje generation av virtuella världar där man som deltagare kan uppträda i form av en avatar, en figur i 3D, och där man kan kommunicera och interagera med varandra som i ett dataspel. I den nya digitala världen kan man skapa och göra affärer som i den verkliga världen.

Infonaut har etablerat sig i Second Life för att utforska de social och kommerciella möjligheterna. Resultaten kommer att presentera under 2007 i Infonauts virtuella och verkliga forskningslab.

No comments: