Wednesday, February 07, 2007

Trendspot 23: Senaste nytt från tillämpad IT-forskning

Vilken roll kan IT-forskningen spela i innovationen? Vilken roll spelar användarna? Hur organiserar vi för ett mer innovationsinriktat näringsliv och samhälle såväl vad gäller utveckling som användning av IT? Hur kan konst och design spela en roll i innovationsarbetet? Hur förhåller sig innovation till entreprenörsskap? Det var huvudämnen för en konferens som arrangerades den 7 februari i Stockholm, ett samarbete mellan SICS-gruppen, SSF, KK-stiftelsen och VINNOVA.

"User-centered innovation: how innovation moves out of the manufacturers' R&D labs" var rubriken av föredraget av Christopher Lettl, verksam vid Aarhus universitet (www.asb.dk/staff/ms/lettl.aspx). Forskningen visar att innovationer ofta utvecklas

15.00 Öppenhet och innovation Jan Ljungberg, Magnus Bergqvist om öppen källkod
Nicklas Lundblad om öppen källkod
Rikard Lindgren om vertikal standardisering

16.30 Mobilitet och spel
Annika Waern om innovativ speldesign
Sara Ljungblad om innovativ fotografering
Kristina Höök om innovativa dagböcker

17.30 Forskning och innovation
Magnus Breidne om Kina och innovation
Sabine Koch om vård och innovation
Ingvar Sjöberg om konst och innovation
Erik Hagersten om forskning och innovation

No comments: