Wednesday, February 14, 2007

Trendspot 24: Virtuellt liv i verklighet

Som infonaut rör man sig stänigt mellan olika virtuella och verkliga världar. Ibland kan det vara svårt att dra en gräns. Senast var jag på kurs om design av virtuella föremål i Second Life. Egentligen var inte jag på kurs utan min avatar XieXie Regent, som satt på den virtuella ön Second Sweden och fick en verklig demontration hur man skapar föremål i 3D. Allt detta hände alltså i den digitala verkligheten, men var samtidigt verkligt att beskåda i det verkliga livet. Vi var ca. 20 avatarer som följde demonstrationen och kunde också ställa frågor, som besvarades direkt via chattfunktionen. Det fungerar ganska bra för enklare utbildningar, där man vill visa "life", hur man skall handera ett föremål, vilka funktioner som finns. Det ställer ganska höga krav på instruktören, som måste behärska verktyget och kommunikationen, som i det senaste fallet var på engelska. Man man kan välja vilket språk som helst. Brevid mig satt en avatar som tillhörde en person från Iran, som lever i Sverige. Vi chattade en stund efter kursen via Instant Messaging.
När kursen var slut kunde jag läsa hela konversationen mellan instruktören och åhörerna som jag hade spelat in på min dator. Det är väligt praktiskt om man vill följa upp någon speciell fråga, som ställdes under demonstrationen.

Distansutbildningen har fått en ny dimension och vi kommer att se många fler exempel på denna blandning av verklig och virtuell utbildning.

No comments: