Saturday, February 17, 2007

Trendspot 25: Noosfärens uppkomst

Text på papper är statisk. Digital text dynamisk, felxibel, flyttbar. Hypertext är länkbar var som helst, när som helst. Med digital text kan man numera skilja innehåll och form. Hypertext Mark Language (HTML) gör det möjligt att beskriva vad som är vad i en text och hur det skall se ut på en webbsida. "title" betyder just att det är en titel, "link" betyder att det är en länk

Med HTML resp. XML blir en text plötsligt "intelligent", den befrias från sina formella begränsningar och den kan flyttas var som helst i infosfären. Användaren behöver inte känna till den bakomliggande koden. Det är inte bara text utan även bilder, ljud, animationer, video kan flyttas kors och tvärs genom cyberspace. Med XML automatiseras informationsutbytet, två webbtjänster kan föra samman data till en ny tjänst, t.ex. bilder från Flickr placeras på en karta från Google. Det kallas en "mash". Det blir en stor "misch-masch" på Internet och frågan är, vem som skall få ordning på allt detta. Du bäste läsare och alla vi andra infonauter som länkar samman information och XML-taggar i den globala webben. Vi alla är webmasters som skickar "taggad information" och lär webben vad som hör ihop, 100 miljarder gånger per dag. Vi lär "webben", vi är "webben", webben länkar människor till varandra. Det nya med Web 2.0 är att miljoner människor kan dela med sig sin kunskap, samverkar för att organisera kunskap t.ex. i wikipedior, virtuella samhällen och kunskapsnätverk.

Nu får vi tänka om vad gäller upphovsrätt, identitet, informationsetik, informationsdesign, retorik, personlig integritet, affärsmodell, samhällsansvar, framtiden. På horisonten ser jag redan Web 3.0 som kommer att föra samman den verkiga och virtuella världen i 3D, där objekt och människor kopplas samman i ett ännu tätare nätverk av data, information och global intelligens. Det skapas en globl sfär för kunskap och mänskligt förnuft, som den franska teologen och filosofen Theilhard de Chardin 1922 kallar för noosfär. Den ryske geologen Wladimir I. Wernadski använder sedan begreppet 1926 i sin bok "The Biosphere", för att beskriver den evolutionära omvandlignen av biosfären i en sfär av mänsklig förnuft.

Den amerikanska mediaforskaren Marshall McLuhan beskriver noosfären som den "kosmiska membranen, som med den elektroniska utbredningen av våra sinnen har lagt sig runt jorden, en slags jordens hjärnhinna.

John Arquilla och David Ronfeldt vid det amerikanska forskningsinstitutet Rand refererar 1999 i sin rapport "The Emergence of Noopolitik. Toward An American Information Strategy" till Theilhard de Charins begrepp noosphere "a globespanning realm of "the mind," a "thinking circuit," a "stupendous thinking machine," a "thinking envelope" full of fibers and networks,
and a planetary "consciousness."

No comments: