Thursday, March 15, 2007

Trendspot 31: Risken för nätinfarkt ökar dramatiskt

Enl. en beräkning från analysföretaget IDC producerades 2006 totalt 40 exabyte (EB) digital originalinformation i form av e-post, webbsidor, bilder, videofilm etc. världen över. Det motsvarar 5 gigabyte per person. IDC antar att varje originalfil kopieras i snitt tre gånger vilket ökar totalmängden till 161 exabyte (EB) motsvarande 2 miljarder 80 gigabytes hårddiskar.
I en liknade undersökning från 2003 "How Much Information?" vid University of Californa kom man fram till 5 exabyte originaldata. Det motsvarade 37.000 nya bibliotek av Library of Congress storlek, världens största. I takt med att alltfler datatunga filer som högupplösta bilder och video produceras och laddas hem ökar också behovet av snabb överföringskapacitet dramatiskt. Enligt tidningen Metro utgör trafiken till och från Youtube redan idag 35 procent av all utnyttjad bandbredd. Fler webbtjänster startas nu där man kan se hela filmer via internet.

Risken för en Intenetinfarkt ökar dramtiskt och det krävs nu en snabb uppgradering av hela Internet för att bredbandstjänsterna inte fastnar i datastockningar. Även andra Internettjänster med mindre tunga filer kan drabbas av Internetnetinfakt med dramatiska följder för individ och samhället. Därför är det brottom att fatta beslut om utbyggnadtakt och finansieringsmodell. Infrastruktursatsningar har hittills betalts via skatten, men om det inte räcker krävs andra modeller via reklam eller avgifter.

Det finns inget gratis varken i den verkliga eller virtuella världen, men i wikinomin är det en skillnad vem som har ägarkontrollen över innehållet och framtidens viktigaste infrastruktur - användarna eller investerarna. I wikinomin är det användarna som producera och investera sin kunskap och tid. De är prosumenter eller anvesterare. Kampen om makten över infosfären har bara börjat eller är den kanske redan avgjort?

No comments: