Thursday, March 22, 2007

Trendspot 34. Stop för Second Life på företag?

Nu börjar företagen oroar sig över att de anställda blir beroende av virtuella världar och tar för mycket bandbredd i anspråk när de surfar t.ex. i Second Life. Säkerhetskonsulten Graham Cluley från amerikanska Sophos varnar även för säkerhetsrisker när de anställda använda samma lösenord i virtuella världar som i företagetens informationssystem.

Det känns igen när man för 10 år sedan varnade för webberoende och ville införa surfstop på företag. Glöm det. Upptäcktsfärdar genom infosfären är en form av livslångt lärande, där var och en kan utveckla sin informationskompetens. Företagscensur på Internet är kontraproduktiv.

Ge istället alla anställda en grundläggande utbildning i Internetanvändning, en löpande uppdatering om nya verktyg för informationssökning och omvärldsbevakning, lär ut hur man kan skapa informationsautonomi genom ett smartare arbetssätt.

Utvecklingen av webben från 2D till 3D är ett logiskt och nödvändigt steg för att öka produktivitet och tillväxt i samhället. Den stora omvanligen av infosfären från en producentstyrd textbaserad till en multimedial användargenererad kunskapsrymd är redan i full gång och kommer att sätta spår i alla samhällsområden. Det som sker nu är att den platta webben blir virtuell verklighet i 3D, något som dataspelgenerationen tar för givet. Den som vill stoppa 3D-generationen, vill stoppa framtiden, försök med det.

Tips för flatlanders: http://www.youtube.com/watch?v=lkTMMJZI65M Om det tar för lång tid skaffar bredband.

No comments: