Monday, March 05, 2007

Trendspot 30: Unconference - ett indiskt wikiprojekt

Troligen den första digitala publikationen från Indien som produceras genom öppet samarbetet via Internet har kommit. Den heter "Unconference - because the Audience is more intelligent than the Speaker" och baseras på kunskapen från många människor runt om i världen som tillsammans skriver en wiki, dvs. en öppen text på Internet om global kunskapsproduktion.

Det var förra veckan på konferenen 'UnConference' på en Wikicap i indiska Chennai där bl.a. Jimmy Wales, grundaren av Wikipedia deltog, som idén började ta form. Se unconference the book

No comments: