Monday, March 26, 2007

Trendspot 37: The Robotdalen Scientific Award

"The Robotdalen Scientific Award" är ett nytt svenskt studentpris med en prissumma på 20 000 euro. Det övergripande temat är robotar och automation inom områdena industri, fält- och hälsorobotik. Tävlingsbidragen måste vara inlämnade senast 30 juni i år och vara skrivna på engelska, tyska eller franska. Avgörande i bedömningen är "innovationspotentialen", inte en ny tillämpning av redan existerande vetenskap utan helt nya metoder, processer, strukturer, produkter eller sätt att tänka.

No comments: