Monday, March 26, 2007

Trendspot 36: Zeitgeist - det cybernetiska ögat

Omvärlden bevakas som aldrig för. Överallt tas numera bilder som läggs ut via Internet. Här en självbetraktelse via bildcommunity Flickr som bjuder på Zeitgeist.

No comments: