Monday, April 30, 2007

Infonaut rapporterar från Second Life

Miljoner människor har skapat sig en ny verklighet på Second Life, den interaktiva Internetvärlden, där man med en ny identitet och bakom digitala masker kan leva ut drömmar och fantasier som aldrig förr. Second Life börjar nu att inverka på det verkliga livet och därför behöver företag, skolor och myndigheter skaffa sig kunskap om möjligheter och risker med denna nya sköna värld. Infonaut föreläser om livet i Second Life och ger vägledning hur man kan etablera sig.

Monday, April 16, 2007

Trendspot 40: Glogging

Glogging är ett nytt sätt att publicera video och bilder på Internet. Glogger är en gratis webbtjänst där man kan publicera via sin kameramobil eller via dator till bloggar och hemsidor.
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image

Trendspot 39: Kunskap för alla, gratis

När man inser att man inta kan tjäna pengar på sin kunskap kan man lika gärna ge bort den, gratis. Så resonerade man på Massachusett’s Institute of Technology (MIT) och lägger i år samtliga 1800 kurser fritt tillgängliga på nätet inklusive all dokumentation som hör till kurserna (anteckningar, tester, uppgifter, videosändningar, podcasts). I dagsläget har man över två miljoner besökare varje månad; merparten kommer från utländska besökare, särskilt Kina och Indien.

det finns nu fler än 100 andra universitet som lägger ut kurser på nätet. En lista över dessa finns hos OpenCourseWare Consortium.

Friday, April 13, 2007

Trendspot 38: Ny näringsgrensindelning SNI 2007

Efter åratal av utredningar och diskussioner i olika standardiseringskommissioner finns det nu ett förslag till ny svensk näringsgrensindelning - Sni 2007 som Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram. Den svenska näringsgrensindelningen bygger på EU:s näringsgrensindelning Nace Rev. 2. som fastställdes den 20 december 2006 av EU och finns publicerad i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006.

Förändringar i nya Nace respektive Sni 2007 har gjorts utifrån behovet att anpassa sig till omvärlden, bl a till följd av förändringarna inom informations- och kommunikationsteknologin. Bland de viktigaste förändringarna kan nämnas:

  • En ny avdelning för Information och kommunikation (förlag, film och ljud, radio och TV, telekommunikationer, IT-tjänster)
  • En ny avdelning för miljö (vatten, avlopp, avfall, återvinning, sanering)
  • En ny avdelning för kultur-, nöjes- och rekreationsverksamhet
  • En betydande ökning av antalet huvudgrupper inom servicesektorn som en följd av den starka tillväxten av olika tjänster
  • IT-aktiviteter framhävs tydligare inom tillverknings- och tjänstesidan

För företag innebär den nya näringsgrensindelningen Sni 2007 att man måste göra en översyn av befintliga kund- och leverantörsregister och ev. ställa om till den nya indelningen. För många IT- och tjänsteföretag blir det nu lättare att hitta rätt branschgrupp, vilket kan bidra till bättre informationskvalitet vid marknadsanalyser och marknadsföring.