Monday, April 30, 2007

Infonaut rapporterar från Second Life

Miljoner människor har skapat sig en ny verklighet på Second Life, den interaktiva Internetvärlden, där man med en ny identitet och bakom digitala masker kan leva ut drömmar och fantasier som aldrig förr. Second Life börjar nu att inverka på det verkliga livet och därför behöver företag, skolor och myndigheter skaffa sig kunskap om möjligheter och risker med denna nya sköna värld. Infonaut föreläser om livet i Second Life och ger vägledning hur man kan etablera sig.

No comments: