Monday, April 16, 2007

Trendspot 40: Glogging

Glogging är ett nytt sätt att publicera video och bilder på Internet. Glogger är en gratis webbtjänst där man kan publicera via sin kameramobil eller via dator till bloggar och hemsidor.
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image
Live Glogger Image

No comments: