Tuesday, December 25, 2007

Virtuellt julmöte


Den 24 december 2007 genomfördes ett virtuellt släktmöte mellan Sverige och Österrike via Internet. Mötet med totalt 8 personer pågick i över en timma. Bild- och ljudkvalitén var av mycket bra och samtalen kunde föras utan problem. Bilden ovan projecerades med PC-projektor vilket ökade den virtuella närvaron och underlättade konversationen betydligt. I takt med att fler privathushåll får tillgång till bredband kommer denna form av kommunikation att blir en naturlig del av social samvaro på distans. Utvecklingsmöjligheter finns inom samtalsdramaturgi, rumsgestaltning, bakgrundsdesign, belysning, projektionsytor, ljud- och videoinspelning,

Saturday, December 22, 2007

Smart Internetshopping

Den prismedvetne konsumenten använder numera Internet för att jämföra priser och villkor t.ex. på olika produkter eller tjänster som bolån, privatlån, sparande, aktiehandel, kreditkort, bredband, digital-tv, telefoni, el och bilförsäkringar.Med hjälp av prisjämförelse sajter kan man relativt enkelt ta reda på vad en vara kostar i olika webbutiker, om den finns i lager och vad frakten kostar. Med denna kunskap kan man sedan jämföra vad den lokale handlaren tar och ofta pressa priset till lägsta nivån.
En översikt över svenska och internationella shoppingportaler och prisjämförelsesajter finns nu på
Infonaut Academy

Thursday, December 20, 2007

Rapport från cyberspace

Efter Maldiverna och Sverige öppnade Estland nyligen en virtuell ambassade i den virtuella 3D-världen Second Life. Därmed finns det nu länder som marknadsför sig i cyberspace.

Svenska Institutet som står bakom Sveriges statsning på Second Life "Second House of Sweden" erbjuder sedan en tid tillbaka utländska studenter möjlighet att lära sig svenska på Sencond Life det är ett kreativt sätt att sprida kunskap om landet, dess kultur och språk. Heja Sverige!

På Facebook kan användare lära sig svenska via tjänsten "Swedish Word of the Day", där man får ett nytt svenskt ord med engelsk översättning. På en månad har 8.500 nya användare registrerat sig.

Thursday, December 13, 2007

Världens superlosers får mest stryk

I en artikel om framtidens feminismer i DN 2 dec 2007 beskriver DN-skribenten och redaktören för tidskriften Bang Malena Rydell kvinnornas situation på följande sätt: "kvinnor och flickor utgör fortfarande 70 procent av världens fattiga, majoriteten av världens flyktingar. Kvinnor äger mindre än en hundradel av världens samlade egendomar, och de är värst utsatta för effekterna av krig, våld i hemmet och religös förföljese. Kvinnor är kapitalismens superlosers: de utför två tredjedelar av världens arbete, men har mindre än en tiondel av dessa inkomster."

Våld mot kvinnor i Kina
Magnus Breidne, chef för ITPS Pekingkontor rapporterar om ökad våld i kinesiska hem. Enl. den kinesiska organisationen All China Women’s Federation (ACWF) har man under 2006 mottagit cirka 50 000 anmälningar från kvinnor om övergrepp i hemmet. Detta är en ökning med 70 procent från 2005. Ökningen av antalet anmälningar beror enl ACWF på en faktisk ökning av våldet i de kinesiska hemmen och en större medvetenhet hos kinesiska kvinnor om den mekanism som ACWF har för anmälan av denna typ av brott. Särskilt utsatta är kvinnor inom familjer som tillhör "Rural migrant workers", kvinnor som flyttat med sina män från landsbygden in till tätbefolkade områden.

I en studie som genomfördes 2006 framkom att nästan 14 procent av kvinnorna från denna kategori hade blivit misshandlade av sina män. Dessa kvinnor, som liksom sina män, i princip befinner sig illegalt i städerna där de lever, har i stort sätt inga juridiska möjligheter att få hjälp, även möjligheten till skilsmässa är mycket liten.

Men våldet ökar även inom medelklassen där våldet enligt ACFW även har en mental dimension, trakasserier och ständiga förolämpningar. Här finns också många exempel på att våld föder våld. Många kvinnor som sitter fängslade har blivit utsatta för våld i hemmet.

Våld mot kvinnor i Sverige
Enl. Brottsförebyggande rådet, Brå, har den anmälda misshandeln mot kvinnor ökat med 33 procent de senaste tio åren, till preliminärt 25 400 anmälningar år 2006. Enligt rapporten Våld mot kvinnor i nära relationer (Brå 2002) beror ökningen troligen på att kvinnor i dag i högre grad än tidigare anmäler misshandel som de utsatts för, men också på att det faktiska våldet har ökat. I preliminärt 72 procent av de anmälda fallen år 2006 var gärningsmannen en person som kvinnan var bekant med.

Rikast i världen 2007

På sajten globalrichlist.com kan man se hur rik man är jämfört med jordens övriga befolkning. En svensk byggnads- och anläggningsarbetare med en månadslön på 23.700 kronor (SCB lönedatabas) tillhör till de 3,62 procent mest välbeställda i världen. En ensamstående socialbidragstagare i Sverige med 4000 kronor i månaden motsvarande existensminium utan bostadsbidrag hamnar fortfarande bland de 14 procent rikaste i världen. Men om man vill tillhöra de 1 procent rikaste i världen krävs bara en månadsinkomst på ca 30.000 kronor. Då är man en bland 59.652.680 rika världmedborgare enl. globalrichlist.com

Så fördelar sig rikedomen i världen:
De 5 rikaste procenten står för 33,7 procent av världsinkomsterna och tjänar minst 217.000 kronor om året.
De 10 procent som är rikast i världen står för 50,8 procent av världsinkomsterna och tjänar minst 163.000 kronor om året.

Wednesday, December 12, 2007

Virtuella världar för barn- och ungdomar

Google's lista över de snabbast växande sökorden 2007 innehåller två virtuella världar för barn, Webkinz and Club Penguin. Detta visar att intresset för virtuella världar på Internet ökar och kommer att fortstätta framöver.

Webkinz är goosedjur med en speciell kod som ger tillgång till Webkinz World och virtuella djur. Enl. företaget Ganz. som säljer Webkinz, har över 2 miljoner djur sålds sedan starten 2005. Antalet unika besökare första halvåret 2007 ökade från 2,3 till 6,4 miljoner. Branchexperter uppskattade nyligen marknadsvärdet av Webkinz till över $20 miljarder.

Club Pengiun startdes i oktober 2005 och har vuxit till 12 miljoner användare, varav 700.000 betalande.
Walt Disney Company köpte i början av året Club Penguin.

Mätningar av marknadsundersökningsföretaget Nielsen//NetRatings visar att antalet amerikanska användare ökade mellan jauari och juli 2007 med 176.8 procent. Andra barn- och ungdomsvärldar ökade mellan 29 ich 35 procent.

Många mediaföretag har insett nödvändigheten att finnas med i dataspel och virtuella världar. Virtuella erbjuder underhållning för både flickor och pojkar och är därför populärer som kommunikations och mötesplatser på Internet.

Andra populära världar är Neopets (11 milj. pets), Stardoll (12 miljoner medlemmar), Cartoon Doll Emporium, BarbieGirls och Gaia Online.

Exempel på populära virtuella barnvärldar i Sverige är t.ex. Habbo och Blip.

Monday, December 10, 2007

Svensk-kinesiska kulturkockar


Torsdag den 6 december var jag i Kalmar på Aluminiumrikets framtidsseminarium. Där var också Peter Fust i egenskap som finanschef för Fanerdun Group för att berätta om satsningen på det internationella handelscentrum. Dagen efter, den 7 december, kunde man läsa i tidningen Barometern att han hade avgått pga. finanskrisen i Fanerdun.

Fanerdun har plötsligt inga pengar eftersom de inte fått tillstånd att föra ut pengar från Kina och drar nu ned det stora bygge. 40 arbetare skickas hem denna vecka och resten åker hem senare. Fanerduns chef Jinxing Lou ska nu träffa byggfacket för att lösa problemet med obetalda löner till 130 byggnadsarbetare. Frågan är om det är början av slutet av Kalmars svensk-kinesiska dröm. Enl. senaste uppgift läggs projektet på is tills finansieringsfrågan har lösts.

Sweden Chinese Commodity Wholesale Market i Kalmar 2006
Det var den 19 augusti 2006 det kinesiska företaget Fanerdun, med huvudkontor i Hangzhou, offentliggjorde sina planer på att bygga ett internationellt handelscentrum i Kalmar med utställningslokaler för 1 100 företag från Kina och Europa. Förutom grossistbutiker skulle det även finnas service i form av t.ex. ett hotell, flera restauranger och en spa-anläggning. Affärsidén var att europeiska inköpare skulle komma till Kalmar istället för inköpsresor till Kina. Fanerdun ville också bygga bostäder till de personer som ska arbeta i handelscentrumet.

I september 2007 öppnade man CEBEC Expo, som ligger i den gamla tågfabriken, Bombardiers, gamla lokaler. Under tiden som handeln är igång där, skulle man arbeta vidare med att färdigställa det stora handelscentrumet ute på Snurrom i norra Kalmar.

Fanerdun-ägaren Jinxing Luo uppgav vid sitt besök i Kalmar i måndags till media att han kommer att fortsätta med projektet nästa år. Under tiden söker han nu svenska finansiärer. Enl. honom är orsaken till alla problem "kulturella missförstånd".

Det är nu tredje gången en svensk-kinesisk satsning riskerar att misslyckas.

Chintown i Tanumshede 2002
Först ut var det Tanums kommun, där den kinesiske myggmedelsmiljardären Jingchun Li och hans närmaste man James Shi, VD för Lizi Development Group, 2002 hade planer att bygga Nordens största Chinatown i Tanumshede. På 50-60 hektar skulle det bli shoppingcenter, hotell och upplevelsepark, omgivet av en mur. Detta Chinatown skulle locka turister och besökare från hela Europa. Investeringskostnaderna uppgavs till 500 miljoner kronor.

Industripark i Överkalix 2002
Men Li och Shi nöjde sig inte med Chinatown i Tanum utan hade stora planer även för Norrland med en industripark i Överkalix och grossistvaruhus i Luleå. I April 2002 besökte en delegation från Överkalix och länsstyrelsen Mister Li´s myggmedelsimperium i miljonstaden Zhuji och inledde vänortsförbindelser. Men i december 2002 meddelade Mr. Li att projektet skulle bantas till ett industrihus med fyra företag. I april 2004 bildades tre bolag för tillverkning av pappersmuggar, strumpor och tandborstar i Överkalix. Men den 7 november 2007 försätts företagen LDG Pack och LDG Hygienic i Överkalix försätts i konkurs. Kvar finns skatteskulder på 130.000 kronor, en hyresfordran på över 300.000 kronor och bittra minnen av svikna löften. Mr. Li och Mr. Shi har

Dragon Gate 2004
Satsningen i Tanumshede rann ut i sanden och Mr Li köpte hotellet Checkpoint Dalälven i Älvkarleby istället. I oktober 2007 invigde landshövdingen Anders Björk och James Shi första etappen av Dragon Gate, ett planerat jättebygge för 300 miljoner vid E 4 i Älvkarleby. Bygget sker i halvårsetapper för att Mister Li´s bolag ska slippa svenska sociala avgifter. De 65 kinesiska arbetarna skickades hem för att återkomma i april. I oktober 2007 dömde Arbetsmiljöverket och länsrätten i Stockholm Mister Li att betala 1,1 miljoner i vite för säkerhetsbrister i bygget av Dragon Gate.

Men optimism finns kvar i Älvkarleby och på hemsidan att "hotellet med en helt igenom kinesisk design, en konferensanläggning och två restauranger och mycket mer beräknas stå klar under sommaren 2008."

Tidiga krissymtom i Kalmar
Svenska medier avslöjade hösten 2006 att Fanerdun lockar investerare i Kina med villor och permant upphållstillstånd och att företaget har en hög skuldsättning. Kommunen kritiseras även för bristande intresse om Fanerduns ekonomi.

Bygget i Kalmar var kantat av arbetsmiljö- och lönutbetalningsproblem. Tidningen Barometern avslöjade i maj 2007 att Fanerduns bygge var en säkerhetsfara och Arbetsmiljöverket stoppade stora delar av arbetet med mässhallen på grund av säkerhetsbrister. Förra veckan hotade Byggfacket med skadeståndskrav för obetalda löner.

I juni 2007 hopparde tunga ledamöter i styrelsen av pga missnöjet med styrelsearbete och bristerna i projektet.

I augusti 2007 avslöjade tidningen Sydsvenskan att Fanerdun enl. kinesiska myndigheter inte hade tillstånd att föra ut pengar ur landet och den svenska journalisten i Shanghai, Ola Wong, rapporterade att marken i provinshuvudstaden Hangzhou där Fanerdun bygger bostäder till investerare fortfarande var obetald. I sin bok "När tusen eldar slickar himlen. Kinas väg mot framtiden” kallar Wong Fanerdun projektet för "Kalmars luftslott" och beskriver Kalmars politiker och tjänstemän som naiva.

I september 2007 varnade svenska ambassaden i Beijing med hänvisning till en tidningsartikel i affärstidningen, 21st Century Business Herald, den 27 augusti om olika problem med Fanerduns satsning i Kalmar. Projektet beskrivs som kantat av frågetecken och oklarheter, vilket väckt de kinesiska myndigheternas uppmärksamhet.

I oktober 2007 avslöjade tidningen Barometern att Fanerdun förhandlade om ett köp av en stor marknadsplats i Frankfurt, vilket kan uppfattas som ett hot mot Kalmarprojektet.

Det finns en hel del att begrunda om olika aktörers roller, ansvar och världsbilder. Det verkar i alla fall som om svenska företag har lättare att göra bra affärer i Kina än tvärtom. Bristande kunskap om marknadsförhållanden, lagstiftning och media samt stora skillnader i affärskultur och ledningsstil gör det än så länge svårt för kinesiska företag att lyckas i Sverige. Men det kommer att ändras. Shanghai Jiao Tong University Antai College of Economics and Management erbjuder nästa år en tredagarskurs om "Nordic Culture and Management Style" för kinesiska företagsledare. Kursen leds av universitetslektor Tony Fang, PhD från Stockholms universitet, som lär ut hur man tänker, jobbar och gör affärer i Sverige och övriga Norden.

Det är kanske dags med en motsvarande universitetskurs för politiker och tjänstemän i svenska kommuner, som vill lyckas med sina Kinaprojekt i framtiden.