Thursday, December 13, 2007

Rikast i världen 2007

På sajten globalrichlist.com kan man se hur rik man är jämfört med jordens övriga befolkning. En svensk byggnads- och anläggningsarbetare med en månadslön på 23.700 kronor (SCB lönedatabas) tillhör till de 3,62 procent mest välbeställda i världen. En ensamstående socialbidragstagare i Sverige med 4000 kronor i månaden motsvarande existensminium utan bostadsbidrag hamnar fortfarande bland de 14 procent rikaste i världen. Men om man vill tillhöra de 1 procent rikaste i världen krävs bara en månadsinkomst på ca 30.000 kronor. Då är man en bland 59.652.680 rika världmedborgare enl. globalrichlist.com

Så fördelar sig rikedomen i världen:
De 5 rikaste procenten står för 33,7 procent av världsinkomsterna och tjänar minst 217.000 kronor om året.
De 10 procent som är rikast i världen står för 50,8 procent av världsinkomsterna och tjänar minst 163.000 kronor om året.

No comments: