Tuesday, December 25, 2007

Virtuellt julmöte


Den 24 december 2007 genomfördes ett virtuellt släktmöte mellan Sverige och Österrike via Internet. Mötet med totalt 8 personer pågick i över en timma. Bild- och ljudkvalitén var av mycket bra och samtalen kunde föras utan problem. Bilden ovan projecerades med PC-projektor vilket ökade den virtuella närvaron och underlättade konversationen betydligt. I takt med att fler privathushåll får tillgång till bredband kommer denna form av kommunikation att blir en naturlig del av social samvaro på distans. Utvecklingsmöjligheter finns inom samtalsdramaturgi, rumsgestaltning, bakgrundsdesign, belysning, projektionsytor, ljud- och videoinspelning,

No comments: