Friday, January 11, 2008

Framtidsoptimism i Kalmar

Knappt har dammet lagt sig i Kalmar efter det havererade Fanerdun-projektet, så tillkännerger man att ett World Trade Center börjar byggas 2010. Det är fastighetsbolaget Kärnhem som tänker satsa två miljarder kronor mitt i centrala Kalmar. Projektets affärsidé är att sälja nätverksbyggande till 1000 företag i Sydostregionen. Det återstår att se om företagen är villiga att investera 2 mkr i glas och betong, när man redan idag kan nätverka effektivt och energisnålt i virtuella världar för en bråkdel.

Ett liknande projekt planerar Kärnhem även i Växjö, där man vill satsa en miljon kronor i Sveriges fjärde World Trade Center. Kärnhems vd och koncernchef, Anders Öman, ser uppförandet av ett World Trade Center som ett smörjmedel för ökad handel mellan Skandinavien och övriga världen, framförallt mot de nya marknader som finns på andra sidan Östersjön.

No comments: