Friday, January 04, 2008

Office Live Workspace

Infonaut har nu testat Microsoft´s nya beta Office Live Workspace en ny fildelnings och kollaborationstjänst, där man kan lagra Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument såväl som PDF-filer i ett lagringsutrymme online för att sedan dela dem med andra. En finess är att man kan bjuda in flera personer att samtidigt titta på ett arbetsdokument som man har lagt upp på bildskärmen. Men man kan bara skicka kommentarer via mail. Vill man samtidigt prata, så krävs att man har en röstapplikation som Windows Messenger eller Skype i gång. I Skype kan man ha en telekonferens med upp till nio personer samtidigt i gång.

No comments: