Thursday, January 03, 2008

Virtuella världar för barn - möjligheter och risker

Virtuella världar för barn har blivit populära i USA de senaste 2 åren enl. artikeln Succé för virtuella lekparker i tidningen Ny Teknik som refererar en artikel i tidningen New York Times.

Amerikanska mediaföretag som Disney, Warner Brothers and Viacom har insett att onlinespel och sociala nätverk är framtidens tillväxtmarknader. Idag finns ca 8 miljoner barn som lekar och lär i virtuella lekplatser som Club Penguin och Webkinz.com. Prognosen för 2010 är att 20 miljoner barn kommer att ha avatarer i virtuella världar. Dessa barn är första generationen som växer upp med virtuella världar som ett självklart medium för interaktiva upptäcktsfärdar genom gamla och nya kunskapssfärer. Att träffa Pipi i en 3D-värld där man själv kan vara med är något helt annat än att bara sitta framför teven och titta. Rollspel är en viktig teknik för världsuppfattning och inlärning som nu blir tillgänglig för miljoner Internetanvändare inte minst genom billiga mobiltelefoner och datorer.
Det finns föräldrar och psykologer som oroar sig för denna utveckling och menar att det finns en risk att virtuella lekplatser kan hämma barns utveckling och att barndomen blir övervakad av media- och marknadsföringsindustrin.
Det som skiljer virtuella världar från traditionell barnvärld är möjligheten till interaktion med andra, träning i virtuella färdigheter som 3D-navigering, chatting, design, problemlösning. I virtuella världar kan barn agera och reagera omedelbart genom sin spelfigur, vilket upplevs som mycket underhållande som med alla spel och leksaker. Det ska vara nytt hela tiden, vilket stimulera utveckling av sinnerna och inlärningsförmågan.

Det som samhällseliten har praktiserat i tusentals år genom konst och vetenskap, blir nu vardagsteknik för barn och vuxna i alla samhällsklasser. Innehåll och form mår skiljas i kvalitet och kvanititet, men det kreativa privilegiet är brutet och en ny era av kreativitet och kunskapspproduktion har börjat.

Idag finns över en miljard Internetanvändare och när de kopplar upp sina mobiler och videokameror de kommande åren och lär sig att använda virtuella världar för kommunikation, inlärning och underhållning, kommer vi förmodligen uppleva ett globalt kultursprång utan like. Vart detta kultursprång komma leda till kan vi spekulera över här och nu.

No comments: