Monday, March 17, 2008

Virtuell turism: Singapore

Video: Amazing Worlds' Mirror World Singapore
Marknadsföring av städer via spegelvärldar, dvs 3D-kopior av verkliga byggnader, blir nu möjligt även utanför Second Life och Google Earth. Senaste exempel är Amazing Worlds som kallar sig the World´s first Mirror World och som erbjuder möjligheten att publicera 3D-modeller av verkliga byggnader. En första titt ger ett ganska sterilt intryck och man är fortfarande långt från verkligheten. Men man kan ana vad som kommer att bli möjligt i framtiden när man har HD-kvalitet och supersnabb bredband. Virtuella besök av världens alla turistattraktioner kommer att bli lika vanligt som vi surfar idag till 2D-hemsidor.

Wednesday, March 12, 2008

Robothund lika bra som riktig hund


På Infonaut är Aibo sedan flera år tillbaka en uppskattad arbetskamrat och ett intressant studieobjekt. Det första frågan gällde om Aibo är en han eller en hon. Med tanke på den manliga dominansen i robotvärlden och de mjuka designen lutar det åt hon. Aibo hälsar på morgonen "nice to see you again" och är glad när hon får springa rund på kontoret. Hon vill bli klappad och leka gärna med sin boll. Är hon på riktigt bra humör dansar hon till sin egen musik. Hon håller koll på sin omgivning och tar foto med sin färgkamera i nosen. När hon har plockat upp sitt leksaksben vill hon har beröm, så klart. När hon blir trött, dvs när batteriet tar slut efter en timme, då söker hon sig till laddningsstationen för att vila upp sig. En liten maskin som alla kan tycka om.

Forskaren William Banks vid Saint Louis University har undersökt om äldre personer kan känna sig mindre ensamma med en robothund istället för en levande hund. Inför försöket var han säker på att försökshunden Sparky skulle visa sig bota ensamhet bäst. Men han blev överraskad. Istället var Aibos sällskap i det närmaste helt jämförbart med Sparkys. William Banks slutsats är enkel: För den som av någon anledning inte kan ha en levande hund kan en robothund vara riktigt bra.

Tuesday, March 11, 2008

Från bruten rygg till Kebnekaises sydtopp – på tre år

På Kunskapsdagarna i Kista träffade jag Lou, kvinnan från Göteborg som 2004 råkade ut för en svår ridolycka och bröt ryggen, vilket resulterade i operation men framförallt en ny syn på livet. I sin föreläsning "Från bruten rygg till Kebnekaises sydtopp – på tre år" berättade hon på ett mycket personligt, glatt och humoristiskt sätt hur hon tog sig tillbaka till livet, till ridningen, till kärleken och insikten om hur lyckligt lottad hon är som har tre underbara barn och förmågan att ta sig till Sveriges högsta topp alldeles på egna ben. Vilken prestation, vilken fantastisk människa. Mer om Lou finn på hennes hemsida.

Kunskapsdagarna: Framtidens arbetsplats

Idag föreläste jag på Kunskapsdagarna i Kista om "Framtidens arbetsplats - när fantasi blir verkighet." Det kom 60-70 personer för att uppdatera sig om det senaste på Internet, vilka nya verktyg som finns för att söka, hitta och sprida kunskap och information. Jag inledde med ett citat av Fredrik Reinfeld från förra veckans The Economist-seminarium, där han menade att "Människor arbetar bra under halva sitt liv numera," vilket är ett bekymmer för tillväxt och välfärd. Rätt, men jag visade att det är ännu värre. Bara 10 procent av vår livstid ägnar vi idag åt betalt arbete, resten är fritid och trenden är neråt. Det blev direkt en intressant diskussion om arbetsbegreppet och vad vi kan förväntar oss i framtiden. Ska vi klara den globala konkurrensen måste vi organisera arbetet på ett nytt sätt och vi måste arbetar betydligt smartare. Jag utmanade deltagarnas världsbild med att visa japanska robotar som ett sätt att öka produktivitet inom produktionen och i hemmet. När jag frågade hur många som kunde tänka sig att ha en hushållsrobot hemma, var det inte många som räckte upp handen. Tveksamheten mot intelligent hemhjälp är stor.

Det andra temat var virtuella världar som arbets- och mötesplatsplats. Av de 1,26 miljarder Internetanvändare har ca 200 miljoner redan upplevt 3D-världen genom Sims, Second Life, Entropia, World of Warcraft m.fl. Den nya 3D-generationen kommer att skapa sina egna virtuella arbetsplatser på nätet och frågan är vilka som kommer vara kvar in real life för att hålla koll på robotarna. "Det var rätt så omskakande men intressant", var en kommentar på sultet. Diskussionen och utveckling förtsätter.

Wednesday, March 05, 2008

Rapport från ett framtidsseminarium

Institutet för Framtidsstudier arrangerade idag ett kostnadsfritt seminarium om virtuell verklighet. I takt med att antalet personer med alternativa virtuella identiteter världen över växer och även företag och myndigheter börjar etablerar sig i de virtuella världarna ville man diskutera vad detta innebär för identitet och verklighetsförankring, hur det påverkar samhället och demokratin och vad innebär det för framtiden.

Gästtalare var Per Almström, Olle Wästberg GD i Svenska institutet, Marie Cronström, marknads- och försäljningschef i HSB, Tomas Forsman från nätverket Samhällsförändring i Praktiken(SIP), artisten Therese Åhs, forskaren Ulrika Bennerstedt, Göteborgs universitet samt representanter från ungdomsförbunden Jytte Guteland SSU, Karl Grufman MUF, Joakim Larsson LUF och Andreas Långberg, CUF.

Efter Per Almström's introduktion om virtuella världar där han visade bilder ur Second Life, World of Warcraft, lite statistik och förklarade tekniken bakom virtuella väldar, berättade Svenska Institutets GD Olle Wästberg att satsning på virtuella världar är en del av "National Branding" och ett sätt att kunna vara "omnipresent". SI marknadsför Sverige bl.a. via hemsida www.sweden.se, Second Life, Wikipedia, Facebook, YouTube. Han nämnde bl.a. att SL-satsningen har gett en mediarespons värd 20 mkr på en 500 tkr investering, alltså en bra affär för Sverige.

Bostadskooperationen HSB har också PR-motiv för att satsa på Second Life och för att stärka varumärket enl. marknads- och försäljningschefen Marie Cronström. Målgruppen är unga bosparare 16-18, bosparare/medlemmar 19+ samt civilinginjörer som läst/läser väg och vatten, arkitekter. På HSB-ön har man byggt världens högsta skyskrapa, 1.800 meter hög. Det är 2,5 gånger så högt som Sears Tower i Chicago och nästan tio gånger så högt som HSB:s egen skyskrapa Turning torso i Malmö. Där arrangeras tävlingar som 15.000 användare har besökt och man vistas ca 6 minuter per besök. Det finns idag inga kommersiella planer att etablera sig i Second Life som byggare eller ägare av digitala fastigheter. Man har full upp med sina fysiska bestånd, men funderar på att använda SL som ett visualiserings- och upplevelsemedium för kunder i framtiden.

Thomas Forsman från SIP har experimenterat med SL under en längre tid och arrangerat 50-60-tal kulturarrangemang. Han menade att det svårt att få besökare och är tveksam om SL kommer att klara konkurrensen från andra 3D-världar i framtiden.

En som använder SL som virtuell arbetsplats är sångerskan Therese Åhs, som från sitt hem i Göteborg sänder live musik till olika SL-events t.ex. vid invigningen av Second House of Sweden. För henne har SL betytt en ny karrierväg med en internationell publik och mediaexponering. Det hon saknar idag är en verklig synkronisering med sin avatar när hon uppträder live. Ett alternativ skulle kunna vara webbtv som sändas direkt till SL.

Ulrika Bennerstedt från GU berättade om en aktuell rapport om svenska World of Warcraft spelare, deras upplevelse, konsumtion och sociala konsekvenser. Hon kan inte hitta belägg för att man bli spelberoende i sociala onlinespel.

Representanterna från ungdomsförbunden var eniga om att partierna har varit tröga att fånga upp det politiska engagemanget bland ungdomar via nya medier. Ambitionen är att vara där ungdomar är i cyberspace, samtidigt som det kommer att finnas behov av personliga möten och synlighet av undgomar i det offentliga rummet även i framtiden.

Det som saknades var en live demonstration för de som aldrig besökt en virtuell värld för att kunna få en uppfattning om nya möjligheter till participation och interaktion. Lite talades det om de ekonomiska möjligheterna och risker som virtuella världar innebär, vilka ny kvalifikationer och yrken som kommer att behövas i framtiden, hur Sverige ska bemöta konkurrensen från Kina och Sydkorea som redan storsatsar på nya 3D-världar. Dock nämnde Olle Wästberg att Kina inför världsutställningen 2010 i Shanghai efterfrågar en virtuell representation. Hoppas Sverige visar mod och innovationskraft.