Thursday, June 05, 2008

Näringslivskrönika för Strängnäs kommun

Några av Sveriges äldsta företag finns i Strängnäs kommun. De startade år 1552, 1580, 1609 och är idag ledande inom sina respektive områden. En översikt över Strängnäs kommuns näringslivsutveckling från forntiden till nutiden finns nu på Wikipedia i form av en näringslivskrönika sammanställd av Wolfgang Heller, Infonaut AB. Syfte med näringslivskrönikan är att på ett enkelt, öppet och lättillgängligt sätt dokumentera viktiga näringspolitiska och företagshistoriska händelser i kommunen. Fördelen med publiceringen i Wikipedia är att krönikan kan utvecklas och underhållas av alla som har kunskap om det lokala näringslivet och att allmänheten kan ha gratis tillgång till informationen.

Wednesday, June 04, 2008

Svenska staten stoppar virtuella skatteparadis - Ny Teknik

Tidningen Ny Teknik skriver under rubriken Svenska staten stoppar virtuella skatteparadis att svenka Skatteverket inte ser någon skillnad mellan virtuella och verkliga världen när det gäller moms på virtuella saker och tjänster. All försäljning av virtuella tomter, hus, kläder, danser, husdjur etc. som sker självständigt, varaktigt och med vinstsyfte är näringsverksamhet som ska momsskattas, om den interna valutan går att omsätta till riktiga pengar och den som köper är en privatperson eller en firma i ett EU-land.

Nu är det alltså slutspelat i den virtuella världen, samtidigt som den erkänns som en "verkliga" handelsplats. Undrar vad skatteinspektörer kommer att välja för avatarer vid kommande skatterazzia.