Wednesday, February 18, 2009

Ny rapport om telepresensmarknaden för äldre

På uppdrag av innovationsklustret Robotdalen har Infonaut nyligen kartlagt den svenska och Europeiska telepresensmarknaden för äldre. I rapporten beskrivs bl.a. den demografiska utvecklingen med dess konsekvenser för arbetsliv och välfärdssamhället, vilka krav som kommer att ställas på äldreomsorgen i Europa och vilka strategier olika länder har för att säkerställa god sjukvårdvård och omsorg för äldre.

EU´s äldrestrategi lägger fast att de äldre bör kunna stanna hemma så länge som möjligt med god livskvalitet med stöd av anhöriga och samhället. Tekniska hjälpmedel bör utvecklas som kan underlätta vardagen och motverka social isolering, ensamhet och utanförskap.

Ambient Assisted Living
För att möta de utmaningar det europeiska samhället står inför med en åldrande befolkning har EU tagit initiativ till Ambient Assisted Living (AAL) Joint Programme, ett gemensamt forsknings- och innovationsprogram. I Sverige kommer VINNOVA inom programmet att finansiera svenska aktörer som deltar i europeiska samverkansprojekt. Se även Infonauts nya AAL blogg.

Det övergripande syftet med de gemensamma insatserna är att förbättra livskvaliteten för Europas äldre människor i boendet och i vardagen med stöd av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och att också inom området stärka näringslivet i Europa genom nya lösningar, tjänster, produkter och system.

Telepresens för hem och äldreomsorg
Ett nytt område som beskrivs i rapporten är nya lösningar för kommunikation med hjälp av bredband, Internet, mobil videotelefoni och social interaktion. I Sverige har man lång erfarenhet med videokonferens inom äldromsorg och som stöd för anhöriga t.ex. via den internationellt uppmärksammade ACTION tjänsten.

Nya svenska lösningar som har tagit fam på senare är TV-telefon MyJoice, prisbelönta Internetboxen ippi som gör att alla äldre kan kommunicera digitalt via tv och mobilt Internet.

Ett nytt område är mobila kommunikationsrobotar för telemedicin, televård och omsorg.
För mer information kontakta Infonaut.

Tuesday, February 17, 2009

iRoomba Demo

Experimenten med mobilt Internet fortsätter. Här ett exempel med en spontan livesändning via Bambuser, som är en svensk Internettjänst, där jag använder en Sony Ericsson Xperia 1 kameramobil för att filma en irobotdemonstration. Det fungerar enkelt att filma och prata samtidigt via 3G nätet. Kvalitén är inte HDTV än och ljudet via headsetmikrofonen är för dåligt, men det kommer att förbättras snart genom snabbare överföring och snabbare komponenter. Den nya tekniken öppnar oanade möjligheter för utveckling av nya teletjänster inom näringsliv och offentlig verksamhet. Fjärrseendet ha fått en ny plattform och telepresens kan komma att bli ett allemansverktyg i framtiden. En intressant sektor med stor besparingspotential är telemedicin och teleomsorg för äldre. Se AAL bloggen.