Monday, September 07, 2009

Sveriges största bioteknikfabrik i Strängnäs

Näringsminister och vice statsminister Maud Olofsson invigde Pfizer's nya anläggning för bioteknologisk produktion av läkemedel i Strängnäs. En investering på 1,5 miljarder kronor lägger grunden för en flexibel och toppmodern anläggning som stärker Pfizers kapacitet inom det snabbt växande bioteknologiska området.