Thursday, November 19, 2009

iPhone

Nya iPhone 3Gs har äntligen kommit för att ersätta Sony
Ericsson X1.


- Posted using BlogPress from my iPhone