Wednesday, December 07, 2011

New Language for Talking With Robots

Researcher at the Eindhoven University of Technology, Department of Industrial Design, Designed Intelligence Group have developed a new spoken language called  RObot Interaction Language (ROILA) that is optimized for the communication between machines and humans. It is extremely easy to learn for humans and it is simple for machines to recognize. 
The simple grammar has no irregularities and the words are composed of phonemes that are shared among the majority of natural languages. The set of major phonemes was generated from the overview of natural languages. Moreover, the researchers composed a genetic algorithm that generated ROILA’s words in a way that they are easy to pronounce. The same algorithm makes sure that the words in the dictionary sound as different from each other as possible.  This helps the speech recognizer to accurately understand the human speaker.  


Below is an example of Asimov Laws in ROILA:
Jewomo kilu. Lobo waboki buse nijofa losa bebibe jilufe buno buse jilufe.
(Law 1. Robot must no damage man through act or no act.)
Jewomo seju. Lobo waboki nomes jilufe sojan fumene tuji bufo jifi pofan losa kenet similu bopup jewomo kilu.
Law 2. Robot must take act any order(s) give(n) by man, if agreement with Law one.
Jewomo tewajo. Lobo waboki pisal jalawe bamas fenob fomu takanu kenet similu bopup jewomo kilu sowu jewomo seju.
Law 3. Robot must make safe this life of self, if agreement with Law 1 and Law 2.

If you want to learn some basic ROILA please click here.

Thursday, December 01, 2011

Virtuellt sjukhusbesök


Datorgenererade turer i virtuella sjukhus kan hjälpa patienter med utvecklingsstörning övervinna rädslor och förstå behandlingar de ska genomgå, enligt en ny studie. Forskningen leddes av professor Val Hall, professor vid Centrum för Health Research, University of Brighton. Hon var en av fyra experter som studerat den virtuella sjukhuset som ett sätt att hjälpa patienter och ge medicinsk personal en verktygslåda att bättre kunna bedöma en patients förmåga att ge samtycke till behandlingen. Resultaten, som publiceras i senaste upplagan av Open Access-publicering, Journal of Medical Internet Research (JMIR), en ledande tidskrift inom hälsoinformatik, visade den virtuella sjukhuset var effektiva och kunde levereras till patienter på institutioner, inställningar samhälle eller i deras egna hem. Gruppen designade en multimodal upplevelse baserad på ett sjukhus scenario och ligger på en ö i Second Life, en online-värld där människor deltar i form av virtuella representanter eller avatarer. Varje patient förs till ett väntrum innan de tas av en sjuksköterska till en säng där de kommer att ligga ner och få sitt blodtryck tas. De kommer då att tas till narkos rummet och därifrån till operationssalen.


Programmet innehåller en storyboard scenario, förprogrammerade att representera patientens upplevelse och redo att utlösas av patienten eller dennes medhjälpare. Professor Hall sade: "Vi ville veta hur människor i olika åldrar och med varierande grad av kognitiv funktion skulle delta i den anpassade virtuella miljön, vad de förstås från att vara där, och vad de mindes en vecka senare." I studien ingick 20 personer i åldrarna mellan 20 och 80 med mild till svår utvecklingsstörning. Resultaten visade alla deltagare fick tillgång till miljön, frivilligt stannade där mellan 23 och 57 minuter, och att de njöt av upplevelsen. Med facilitator support, flyttade alla deltagare avatar själva.
Source http://www.creativeboom.co.uk/south-east/news/the-virtual-hospital/

Läs låtens text i Spotify - NyTeknik

Allsång på Internet! Härligt! Läs låtens text i Spotify - NyTeknik