Monday, January 30, 2012

Sverige Januari 2012


Konsumentklimat
Allmänheten blivit mer optimistisk när det gäller den egna plånboken 2012, och att det framför allt är de unga som blivit mer optimistiska, enl. TNS SIFOs webbpanel Jan. 2012. Om man får mer pengar att röra sig med skulle dessa i första hand användas för finansiellt sparande. Prioriteringen av semesterresor ökade i januari. Däremot gick prioriteringen av kläder ned. Prioriteringen av nya kläder har länge legat klart högst i storstäderna, men det är framför allt där långtidstrenden sjunkit. Nu ligger prioriteringen av nya kläder på samma nivå i storstäderna som i övriga städer och tätorter. Prioriteringen av restaurangbesök skiljer sig rejält beroende på var man bor, och här går också trenderna åt olika håll. Även om utvecklingen av prioriteringen av kapitalvaror totalt inte skiljer sig så mycket mellan storstäder, övriga städer och landsbygd, så skiljer sig prioriteringen av de olika kapitalvarorna ganska mycket åt mellan grupperna. Ett exempel på det är maskiner för kök och tvätt.
Svag framtidstro inom transportnäringen
Läget i Europa och Sverige avspeglas tydligt i TransportIndikatorn som faller kraftigt detta kvartal. 43 procent av de svarande tror att omsättningen i branschen kommer att minska.

Thursday, January 19, 2012

Networked Thinking Revolution in German Schools

More than 200.000  highschool-students  in Germany have competed in the last two years in the Ecopoliciade, a competition in network thinking and management of complex systems.
The initiating teachers startet in 2008 and 2009 with a nation-wide Ecopolicyade® in Germany. 90.000 students participated. The contest continued in 2010 and 2011 in Germany with over 175.000 participants. First pilot projects in several other countries where initiated (Austria, The Netherlands).The development of the actual game startet in 1976 as annex to the UNESCO-study 'Urban systems in crisis - Understanding and Planning Human Living Spaces by the Biocybernetic Approach', by Prof. Frederic Vester. It was followed by a cardbord game (Ökolopoly) that was chosen as 'Game of the Year' by the German magazine 'Stern'. In 1985 the first DOS-version as computer game came up and the first multimedia-Version on CD-ROM in 1997. The game - which served many years as a training tool in the workshops of the 'Federal Center for political education' (Bundeszentrale für politische Bildung) in Bonn - was selected as the online game of the environmental TV-Series 'planet-e' of the ZDF in 1999 and in its course gained several awards, the latest one being the Comenius-Medal of the European Comenius Media Competition 2000.

Tuesday, January 17, 2012

QR is Coming
QR test: Vila Santa bag-in-box är ett lådvin i Systembolagets beställningssortiment och de har haft QR-koden i en annons på DN. Scannade koden med Mopper iPhone QR reader och hamnade på en mobilsajt där jag kunde beställa bag-in-box. Fick en bekräftelse via mail och sedan ett SMS att leveransen har kommit till det lokala Systembolaget.
Enl. uppgift på QR Sverige (nov 2011) har koden blivit scannad ca 1800 ggr och nästan 70 BIB’s har blivit beställda. Ska bli ännu bättre när man kan betala via mobilen och får hemleveransen.

Det finns QR kampanier med betalningen antingen via PayPal-konto eller faktura från Klarna.