Wednesday, February 29, 2012

Shopping Research with Kinect

Retail stores have started to use 3D scanning for consumer behavior analysis. Next time you are standing in front of a shelf you may be scanned by Shopperception a Kinect-based tracking system that records shoppers' behaviors. It uses Kinect sensors to bring 3D spatial recognition capabilities to market research applications which previously have relied on costly and error-prone human observers. Check out the demo video below.

Monday, February 27, 2012

DressUp Cloth Design in 3D

DressUp is a computerized system for designing dresses with 3D input using the form of the human body as a guide. It consists of a body-sized physical mannequin, a screen, and tangible prop tools for drawing in 3D on and around the mannequin. As the user draws, he/she modifies or creates pieces of digital cloth, which are displayed on a model of the mannequin on the screen. This new 3D tool opens opportunities to create a variety of dresses. 


The Art of Sound Control

Pink Floyd - Set the Controls for the Heart of the Sun

SKRILLEX - Scary Monsters And Nice Sprites

Thursday, February 23, 2012

Svensk E-handeln i siffror

e-barometern om ges ut av Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research redovisar följande siffror för 2011 
 • 27,7 miljarder. Omsättningen totalt för e-handeln av varor i Sverige 2011.
 • 1,5 miljarder kronor.  Uppskattning av de svenska e-handelsföretagens utlandsförsäljning 2011.
 • 10,6 procent. Tillväxten för e-handeln av varor i Sverige under 2011.
 • 5 procent. E-handelns andel av den svenska detaljhandeln 2011.
 • 13 procent. Tillväxten för e-handeln under fjärde kvartalet 2011.
 • 32 procent. Tillväxten för e-handeln av sport/fritid under fjärde kvartalet 2011.
 • 58 procent. Andelen konsumenter som tror att de ska handla varor på internet under första kvartalet 2012.
 • 69 procent. Andelen e-handelsföretag som tror att deras försäljning kommer att öka under första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period 2011.

Saturday, February 18, 2012

U.S. E-commerce 4.6 percent of Total Sales 2011

The Census Bureau of the Department of Commerce announced February 16, that the estimate of U.S. retail e-commerce sales for the fourth quarter of 2011, adjusted for seasonal variation, but not for price changes, was $51.4 billion, an increase of 5.8 percent (2.5%) from the third quarter of 2011.
Total retail sales for the fourth quarter of 2011 were estimated at $1,071.6 billion, an increase of 1.8 percent (±0.5%) from the third quarter of 2011.

E-Commerce 4.6 Percent of Total Sales 2011

The fourth quarter 2011 e-commerce estimate increased 15.5 percent (±1.4%) from the fourth quarter of 2010 while total retail sales increased 6.8 percent (±0.4%) in the same period. E-commerce sales in the fourth quarter of 2011 accounted for 4.8 percent of total sales. Total e-commerce sales for 2011 were estimated at $194.3 billion, an increase of 16.1 percent (±1.6%) from 2010. Total retail sales in 2011 increased 7.9 percent (±0.5%) from 2010. E-commerce sales in 2011 accounted for 4.6 percent of total sales.  E-commerce sales in 2010 accounted for 4.3 percent of total sales.

E-commerce sales are sales of goods and services where an order is placed by the buyer or price and terms of sale are negotiated over an Internet, extranet, Electronic Data Interchange (EDI) network, electronic mail, or other online system. Payment may or may not be made online.

Robot for Your Fitting Room

Clothing has the largest sales value of all eCommerce categories. Clothing sold by eCommerce is estimated at $31bn in the US alone.
However, clothing is the most difficult category for online sales - as only 7% of clothing is sold online. In comparison, 50% of computers and 61% of books are sold online. The lack of a fitting room is the biggest problem for apparel eCommerce.
Estonian Fits.me solves the biggest problem for the largest eCommerce category with a virtual fitting room for online clothing retailers. It has brought together competences from diverse fields ranging from apparel design and anthropometrics to IT, robotics and engineering. The technology has been developed by Tartu University – Laboratory of Intelligent Materials and Systems (Estonia), Tallinn Technical University – Centre of Biorobotics (Estonia) and Human Solutions GmbH – the leading provider of anthropometrical data (Germany). Virtual Fitting Room lets you see which size fits you best when shopping for clothes online.

Check out the video below for more information.

Interactive Window Shopping


German Fraunhofer HHI wants to make future shopping trips a special experience by enabling passers-by to operate window displays with hand and facial gestures. Four cameras record the 3-D positions of people´s hands, face and eyes and transform them into commands for selecting and purchasing goods - even after the shop has closed.
Benefits:
- hygienic interaction & clean windows
- adjustable to any display
- easy set-up and maintenance
- innovative product presentation & selling
- 24/7 shopping experience
Check out the video below

Thursday, February 16, 2012

Svensk E-handel 2011


 • 27,7 miljarder kronor.Omsättningen totalt för e-handeln av varor i Sverige 2011
 • 1,5 miljarder. Uppskattning av de svenska e-handelsföretagens utlandsförsäljning 2011
 • 10,6 procent. Tillväxten för e-handeln av varor i Sverige under 2011
 • 5 procent. E-handelns andel av den svenska detaljhandeln 2011
 • 13 procent. Tillväxten för e-handeln under fjärde kvartalet 2011
 • 32 procent. Tillväxten för e-handeln av sport/fritid under fjärde kvartalet 2011
 • 58 procent. Andelen konsumenter som tror att de ska handla varor på internet under första kvartalet 2012
 • 69 procent. Andelen e-handelsföretag som tror att deras försäljning kommer att öka under första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period 2011

Creative Sweden 2012

Sverige toppar listan över världens mest kreativa länder i Global Creativity Index, följt av USA, Finland, Danmark och Australien. Indexet mäter förutsättningarna för tillväxt och välstånd i 82 länder. Andelen som arbetar kreativt i en mängd olika yrken – den s.k. kreativa klassen – är en viktig faktor, tillsammans med teknik/innovation och tolerans. Sverige får inte bäst ranking på någon av de tre faktorerna, men tillräckligt bra för att ta hem första platsen totalt.

Wednesday, February 15, 2012

New Reality Concept from Japan


Keiichi Matsuda (27), designer and film-maker, creates innovative videos that blend architecture, virtual reality, social networking and sci-fi, offering a glimpse into how augmented reality could play out in the coming years. His video “Augmented (hyper)Reality: Domestic Robocop” shows a world where our viewable surroundings can all be customized efter demand. The video takes ideas from our favorite gadgets and amplifies them to every part of daily life. Check out below.

Saturday, February 04, 2012

Forskarbojkott mot Elservier

Forskare har i åratal protesterat mot förlaget Elsevier's affärsmetoder och att förlaget gör övervinster  genom att ta bra betalt för sina vetenskapliga tidskrifter av forskningsbiblioteken. Samtidigt stöder Elsevier en rad amerikanska initiativ, SOPA, PIPA och Research Works ACT, som vill begränsa den fria publiceringen och spridningen av forskningsresultat via Internet.  
Nu har en protestaktion startats mot Elsevier via webbsidan "The Cost of Knowledge" där hittills över 3700 forskare från olika universitet och forskningsinstitut har deklarerat att de kommer att vägra att publicera, referera eller editera för Elsevier. 
Om forskarupproret kommer att ge önskat effekt återstår att se.   

Friday, February 03, 2012

Lästips: Kollaps: Livet vid civilisationens slut

Katastrofrubrikerna i media duger tätt i vår uppkopplade värld - Fukushima 2011, EURO krisen, företagsnedläggningar, förortsupplopp, nationers sammanbrott - vad väntar runt hörnet?
David Jonstad, född 1977, är chefredaktör på Klimatmagasinet Effekt, författare och frilansjournalist ger i sin nya bok Kollaps. Livet vid civilisationens slut, Ordfront 2012, en dyster bild av vår civilisation på fall. Han menar att en av de huvudsakliga orsakerna tycks vara komplexitet. Ju större komplexitet, desto större risk för kollaps. Tre grundpelare bär upp den industriella civilisationen: energi, ekologi och ekonomi. Det är storheter som kännetecknas av stor komplexitet och som dessutom är tätt sammanbundna med varandra. När den billiga fossila energin som hållit igång systemet börjar sina, när den ekonomiska tillväxten inte längre ångar på och när klimatet hettas upp är resultatet en kollapsartad krutdurk.

Alf Hornborg, Professor i Humanekologi vid Lunds universitet skriver att »Kollaps är en hoppfull bok som visar att samhälleliga sammanbrott inte behöver vara så skräckinjagande som vi tror. Den föreslår bärkraftiga förhållningssätt och praktiska alternativ till den moderna människans allt mer ohållbara livsstil. David Jonstad levererar ett modigt och oerhört viktigt budskap.«

Annika Carlsson-Kanyama, programchef för forskingsprojektet Climatools på FOI, skriver: »Äntligen någon som inte bara sätter ord på den där gnagande känslan att en kollaps av samhället är något som mycket pekar mot, utan också diskuterar hur vi kan överleva den och gå vidare med ett alternativt samhällsbygge.«
Annika Carlsson-Kanyama har de senaste åren forskat på konsumtionens samband med klimatförändringarna. Som en del i hennes forskning ingår även hur vi kan anpassa samhället till dessa förändringar. Ned ett kort föredrag som hon höll för Miljöpartiet de gröna.