Saturday, March 31, 2012

Nordens ungdomar surfar mest

Enligt Eurostat använder drygt åtta av tio (81 procent) av alla 16-24-åringarna i EU Internet frekvent (dagligen eller nästan dagligen). Det är en liten ökning jämfört med 2010 då motsvarande andel var 78 procent.
De länder som har högst andel frekventa Internetanvändare bland unga är Sverige (94 procent), Nederländerna (93 procent), Danmark (92 procent) och Finland (92 procent).

Friday, March 30, 2012

Manliga inköpsvanor

Credit: Steen & Ström
Steen & Ström, ledande köpcenteroperatör i Norden, frågade i början av året 500 kvinnor och män i åldern 16–65 år i hela Sverige om deras inköpsvanor. Syfte med undersökningen var att se om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors uppfattningar och beteende inom shopping och vilka dessa i så fall är. Det råder många olika uppfattningar och fördomar om skillnader i mäns och kvinnors shoppingvanor och rapporten är tänkt att ge lite mer kunskap om sakförhållanden och bidra till samtalet om vad skillnaderna beror på och vad konsekvensen är för detaljhandeln.
Enl. undersökningen är män mer planerande när det gäller inköp av kläder & skor, medan kvinnor planerar i större utsträckning inköp inom hälsa & skönhet, möbler, ur, guld, smycken, optik. Männen tar hjälp av säljare i större utsträckning än kvinnor när det gäller kläder & skor och heminredning, men i mindre utsträckning när det gäller järn & byggvaror och elektronik. Det finns även en tendens att äldre män tar mer hjälp än yngre män. Kvinnor tar i mindre utsträckning råd och hjälp vid sina kläd- & skoinköp.
En annan slutsats är att män upplever i allmänhet att de rör sig fortare i butiken än vad kvinnor i allmänhet upplever. Skillnaden mellan olika varugrupper är små men minst är den för leksaker och störst för hälsa & skönhet.
Kända varumärken och trender är i stort sett lika viktiga för både män och kvinnor. En större andel av männen menar dock att de helst klär sig enbart i kända varumärken. Särskilt  män med hög inkomst och 40-50 åringar väljer kända varumärken i större utsträckning än andra, medan män mellan 50–60 år inspireras av sin partner. Män 60+ är mer eller mindre helt ointresserade av kända varumärken. När kvinnor blir inspirerade av familjemedlemmar är det framför allt av sina tonårsdöttrar.Thursday, March 29, 2012

E-handel i Europa

Senaste siffrorna från Eurostat visar att Storbritannien, Sverige och Danmark toppar bland länderna i EU när det gäller hur stor andel av befolkningen som handlar online. 2011 var det sju av tio i dessa länder som handlat via Internet under de senaste 12 månaderna.

Paketautomater för e-Handel


Credit: Cleveron, Estonia
SmartPOST-paketautomaten är ett nytt sätt att skicka och ta emot paket. När köparen beställer produkter i en webbutik och väljer SmartPOST som leveranssätt får den ett textmeddelande när paketet har anlänt och kan enkelt hämta paketet i den SmartPOST-paketautomat som har valts. Från SmartPOST-paketautomaten kan man skicka ett paket till en annan paketautomaten eller till något postkontor och betala enkel överföring med ett chipkort. SmartPOST-paketautomater finns i centrala affarslägen och finns tillgängliga sju dagar i veckan.
Paketets pris fastställs utifrån paketets mått. Man kan välja mellan fyra paketstorlekar: S, M, L eller XL.
S 12 x 36 x 60 cm 35 kg 6,90 €
M 20 x 36 x 60 cm 35 kg 7,90 €
L 38 x 36 x 60 cm 35 kg 10,90 €
XL 60 x 36 x 60 cm 35 kg 13,90 €

Ett liknande system har lanserats förra året i USA under namnet Amazon Locker Delivery. Paketautomater finns i Seattle, New York och London. 


Kundförtroende vid e-handel


David Bergendahl, Jon Mauno Pettersson Julia Arhammar, på Företagsekonomiska Institutionen vid Uppsala universitet har undersökt hur företag bör arbeta med att skapa och upprätthålla kundförtroende över internet.
Undersökningen visar att företag som håller sina löften skapar kundförtroende. Detta är en viktig aspekt i valet av e-handel. Konsumenter som tenderar att handla på internet regelbundet känner oro över att lämna ut personliga uppgifter. Antalet betalningsalternativ har dock inte någon direkt påverkan på förtroende. Däremot är det viktigt att ett företag har de betalningsalternativ som efterfrågas. Det betyder att företag bör lägga fokus på att ha kvalitativa betalningsalternativ framför kvantitativa.
Fysisk butik har en stor betydelse för förtroendet då det indikerar att e-handelsföretaget är
seriöst och är mer än bara en sajt på internet. En e-handel som även har en fysisk butik bör se detta som en stor tillgång och således kommunicera detta till konsumenterna.
Snabba leverans, relevant interaktion med kunden, upplevt anssende och företaget egenskaper är andra viktiga faktor för kundförtroendet.
Det är viktigt för en e-handel att ha en tydlig och användarvänlig hemsida med ett utseende
som är anpassat efter den tänkta målgruppen. Detta inkluderar bra och tydliga bilder. Det ska
vara enkelt att genomföra köp och det är viktigt att det finns information om produkten på
hemsidan. Om företag bortser från att presentera relevant information om en produkt i strävan
efter tydlighet, så kan det få motsatt effekt och resultera i osäkerhet hos konsumenten.
Kommunikationen på internet har utvecklats väldigt mycket de senaste åren genom införandet av sociala medier så som Facebook, Twitter, forum och bloggar. Detta har medfört en ny dimension som bäst kan beskrivas som kommunikation. Studie har visat att detta är av högsta relevans.

Tuesday, March 27, 2012

Betalning via mobilen


Enl Telia kommer 48% av svenska folket använda mobilen för köp inom två år.
4T Sverige och betallösningen WyWallet, den mobila betallösningen som drivs av Telia, Tele2, Telenor och Tre, kommer dra igång i Juni. Det kommer att finnas lösningar för köp via sms, köp direkt i mobilappar och med tiden även köp i fysisk kassa. Förutom det kommer kontokunder kunna föra över pengar till varandra via mobilen.


WyWallet har ett API för att kunna hantera betalning på handlares webbsidor. När kunden väljer att betala på handlarens webbsida anger man sitt mobilnummer varpå kundens telefon automatiskt startar WyWallet
och plingar till. Nu verifierar kunden köpet i sin telefon med en personlig PINkod.
Kunden kan betala via direktdragning från bankkonto eller månadsfaktura. Påfyllning av WyWallet-konto från bank
eller kreditkort. Lämpligt betalmedel för barn och ungdomar då föräldrar kan fylla på deras mobila plånbok.
Kunden laddar ner WyWallet-appen till sin telefon eller går in på wywallet.se och registrerar sig. Priset för 4T´s tjänster kommer vara 2 kr + 2% på den totala ordersumman.


Sunday, March 25, 2012

E-handelskrångel kostar miljarder

Åtta av tio svenskar har nätshoppat, och från 2005 har omsättningen på Sverigebaserade sajter ökat till 28 miljarder kronor, skriver Dagens Industri. 2011 köpte svenskar för ca. 27,7 miljarder kronor på svenka e-butiker.  Men cirka 60 procent av kunderna har avbrutit köp, enligt mätföretaget Silentiums som frågat över 1.000 personer mellan 20 och 70 år. Krånglande teknik som fel lösenord, oklarheter i köpvillkor och strulande uppkopplingar gör att sex av tio svenskar har avbrutit ett köp på nätet. E-handelsföretagen riskerar därför att förlora miljarder. E-shopparna  lyckas inte tillgodose konsumenternas behov genom att så många avbryter köp på grund av att det är för komplicerat och osäkert.

Thursday, March 22, 2012

Grand Samarkand i Växjö Sveriges bästa köpcentrum


Grand Samarknad Växjö
Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) har utnämnt Grand Samarkand i Växjö till Sveriges bästa köpcentrum. 
Motiveringen lyder:
”Både kunder och hyresgäster verkar överens att Grand Samarkand är precis vad det skall vara. Ett gediget hantverk med sällan skådad samklang mellan köpcentrum och butiker. De rundade gångarna och unika butiksfronterna, framdrivna och finansierade av fastighetsägaren, skapar spänning och nyfikenhet att se vad som döljer sig längre fram. Butiksmixen verkar också vara helt i linje med marknadens önskemål. Gallerian har fått en attraktionskraft lång över förväntningarna och har skapat en arbetsplats där alla känner stolthet över att få serva de gemensamma kunderna. Personalen uppmuntras med tävlingar och fri lånebil vid behov, naturligtvis väl dekorerad med gallerians färger och logotype.
Med hårda miljökrav från kommunen har man dessutom lyckats stärka synen på Växjö som Europas miljövänligaste stad. Gallerian i Växjö är väl värd ett studiebesök.”

Köpcentrumet ägs av Nederländska Eurocommercial, en av Europas mest erfarna ägare av köpcentrum.
Förvaltningen sköts av Jones Lang LaSalle som även förvaltar Eurocommercials övriga nio köpcentrum i Sverige. För kommersiell design och utveckling av Grand Samarkand står Ågrenkonsult i Göteborg. Ågrenkonsult arbetar med kommersiell utveckling d.v.s. utveckling samt projektering av köpcentra, affärshus, gallerior och stormarknader. Företaget erbjuder special kompetens inom områdena kommersiell design och arkitektur, butiksplanering, konceptutveckling, projektledning, utveckling, samt uthyrning.

Tuesday, March 20, 2012

Hållbar Handel


Världens mest etiska företag 

Tankesmedjan Ethisphere publicerar årligen en lista över världens mest estiska företag. Årets lista innehåller 145 företag från ett 30-tal branscher, varav 43 företag med huvudkontor utanför USA. Electrolux och SCA är de enda svenska företagen som har kvalificerat sig i årets lista.  H&M som var med på listan 2007 och 2011 har tappat sin plats. IKEA som kvalade in 2008, 2009 och 2010, finns inte heller med 2012.
Under de sex år listan publicerats är det bara 23 företag som tagit plats varje gång. Bland dessa finns Starbucks och klädföretaget Patagonia.


Hållbara varumärken i Sverige

Enl. en undersökning av IDG Research som genomfördes under perioden november 2011 – januari 2012 och där 8015 svenska konsumenter intervjuades om hållbarhet i sin konsumtion och hur de ser på de 200 största företagen i Sverige, är Coop det mest hållbara varumärket i svensk detaljhandel. Företagen bedöms utifrån miljöansvar, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och motverkan av korruption.
De tio mest hållbara varumärkena i detaljhandeln.
1. Coop
2. Ica
3. Ikea
4. Apoteket
5. Systembolaget
6. Apoteksgruppen
7. Hemköp
8. Apotek Hjärtat
9. Clas Ohlson
10. Hästens

En undersökning av tidningen Market om  "Sveriges 350 mest kända butiksvarumärken – styrkor och svagheter", är det inte särskilt många konsumenter som låter sin bild av hur duktiga olika butiker är på att ta samhällsansvar, till exempel i sociala frågor och miljöfrågor, avgöra var de gör sina inköp. Enligt den undersökningen är The Body Shop det butiksvarumärke som får högst betyg av konsumenterna, följt av Myrorna och Ikea.


Framtidens vinnare är de hållbara e-handlarna
På Computers Swedens seminarium Retail 2.0 om framtidens handel 2011 förutspådde Magnus Kroon, utvecklingschef på Svensk Handel, att detaljhandeln kommer att präglas av ökad e-handel och miljömässigt hållbara produkter. Den som klarar förändringarna står som vinnare 2020. Kroon hävdar att det inte räcker med att säga att man bryr sig om miljöfrågor och hållbarhet, i framtiden måste man visa det också. Enl. honom fatttas idag nio av tio köpbeslut på nätet. Själva e-handeln kommer att öka, men informationsrollen på nätet måste också bejakas. Den fysiska butiken har fortfarande en stor roll att spela, men det är på nätet informationen finns. En rejäl närvaro på nätet tillsammans med en unik fysisk butik är hans råd.
Men det är hållbarheten som är i fokus och företagen kan få hjälp av kunderna att nå målet. I takt med att konsumenter blir mer informerade kan de också ta del i skapandet av produkterna. Redan i dag kan konsumenter höra av sig för att kritisera valet av dun i Ikeakuddar, till exempel. Anpassning efter konsumenternas krav är viktigt och kommunikationen mellan företag och kunder blir allt viktigare.


Retail of Tomorrow

Jetshop Superstore campaign at Stockholm Central aims to demonstrate the power of m-commerce.  Check out video below. 

Nya butikskoncept i Sverige 2012

Lindex öppnar ny konceptbutik på Avenyn
På torsdag 22 Mars öppnar Lindex sin nyrenoverade butik på Avenyn i Göteborg. Butiken först ut i Sverige med att presentera Lindex nya butikskoncept i sin helhet.

Nytt koncept för Nilson Shoes 
På fredag 23 Mars öppnar skokoncernen butik i nya Mood i Stockholm. I butiken är koncepten Nilson Shoes, Jerns och Radical Sports samlade.

Din sko lanserar nytt koncept
I Februari lanserade Din sko ett nytt butikskoncept på Kungsmässan

Nytt Zara-koncept till Väla
Den spanska modekedjan Zara öppnar ny butik i Sverige i sommar 2012. Butiken i Väla, utanför Helsingborg blir den första svenska med det senaste konceptet.

Ny shopping för Falkenbergarna
I april nyinvigs Falkenbergsgallerian Kronans Affärshus som förvandlas till Kronan Shopping. Ett par för staden nya koncept samsas med några lokalt förankrade modebutiker och välkända storkedjor.

Fler butiker till Sollentuna centrum 
I slutet av mars 2012 öppnar fem nya butiker i Sollentuna centrum. Bland annat etablerar detaljhandelskedjan Jysk en butik med sitt nya citykoncept.

Bergendahls skapar nytt butikskoncept
Bergendahls Food inviger våren 2013 sin första storlivsbutik. Därmed skapar man ett mindre komplement till de 33 egenägda stormarknaderna under varumärket City Gross.

Citygross tar in nytt ekosortiment
Danska eko-leverantören Urtekram som hitills mest sålt genom hälsofackandel i Sverige har startat nytt samarbete med Bergendahls.


Monday, March 19, 2012

Amazon.com to Acquire Kiva Systems, Inc for $775 Million


Amazon.com just announced an agreement to pay $775 million in cash to acquire Kiva Systems Inc., a maker of automation technology for fulfillment centers. Kiva makes robotic vehicles that zip around warehouses to deliver packages and other materials to workers, controlled by smart software designed to make distribution centers run more efficiently. Under the terms of the agreement, which has been approved by Kiva’s stockholders, Amazon will acquire all of the outstanding shares of Kiva for approximately $775 million in cash, as adjusted for the assumption of options and other items. Subject to various closing conditions, the acquisition is expected to close in the second quarter of 2012.
Kiva’s robots today are processing millions of orders a year in retailers’ warehouses across the United States, the UK, and Europe, quietly driving Kiva’s startling 80 percent annual growth. On the distant horizon is a plan to bring Kiva’s approach to the manufacturing sector.

Saturday, March 17, 2012

Market Signals: Mobile payments

According to the World Payment report 2011 by Cap Gemini & RBSS: “Mobile payments to grow from 5 billion Euro to 15 billion Euro from 2010 to 2013″.

In Sweden six of ten merchants want a mobile payment solution  according to a study commissioned by Svenk Handel in 2012.

In 2011 Telia, Tele2, Telenor and 3 have formed 4T Sverige AB (WyWallet) a joint company for mobile payment. As early as this coming summer, all Swedish mobile customers to use the new company
payment services.

Payair is the leading mobile payment service provider in Sweden, with thousands of users. The service is provided at leading companies like SIBAWebhallen and Gymgrossisten. There is a high interest in Payairs’ mobile payment service among the physical and online merchants, as well as the financial services industry.
The purchase process includes bar codes that are used for automated product identification, self-check-out and payment credit or debit card from MasterCard or Visa. The solution is secured with multiple layers of encryption and no sensitive data are stored in the phone. The solution is free of charge for the customers and easy for the merchants to implement in their existing payment systems.

Friday, March 16, 2012

Mattrender 2012 - Nostalgi i krisens spår


I ett pressmeddelande skriver marknadschef Agneta Olsson på Ridderheims & Falbygdens om spännande mattrender i USA. "Till exempel finns en stark nostalgisk strömning, som du kan se både inom förpackningsdesign och bland matkoncept. Den kan bero på att man längtar tillbaka till en tid när landet var mer framgångsrikt. Men också på en längtan efter en tid när matproduktionen var mer lokal och småskalig."
Precis som i övriga västvärlden är närproducerat en stark trend i USA. Till och med i en så internationell stad som New York hittar man Bondens Marknad och ett ökat intresse för lokala bryggerier, ostmakare, fiskare och odlare.
--------
På hösten 2008 startade Ridderheims Delikatesser och Falbygdens Ost ett nära samarbete och tillsammans utgör man idag en affärsenhet inom Atria Scandinavia AB, som i sin tur är en del av finska livsmedelskoncernen Atria Group Plc. med ca 12 miljarder kronor omsättning  och ca 5800 anställda.

Tuesday, March 13, 2012

Nytt koncept för mobil marknadsföring

Tieto och Marketmedia Oy inleder ett samarbete inom mobila marknadsföringstjänster för B2C-kommunikation. Marketmedia kommer att lansera mobila tjänster baserade på Tietos Mobile Shopper-tjänst. Syftet är att erbjuda detaljhandlare nya sätt att effektivisera sina marknadsföringsinsatser.

Efterfrågan på den här typen av tjänster är stor inom detaljhandeln. Branschen letar efter nya sätt att förbättra sin kundservice och förmåga att behålla kunderna. Med den nya tjänsten kommer konsumenterna att få relevant information direkt via mobilen och enkelt kunna hitta information om både tjänster och produkter. De kommer också att få möjlighet att följa detaljhandlare och återkoppla på Facebook. Marketmedia presenterar den nya tjänsten på återförsäljarmässan i Helsingfors den 14-15 mars.

Samarbetet mellan Tieto och Marketmedia är ett nytt koncept för båda parter. Tieto sökte en partner inom marknadsföringssegmentet, eftersom Mobile Shopper-tjänsten är väl lämpad för produktportföljen hos företag som arbetar med marknadsföring inom detaljhandeln. Marketmedia, som har relationer med flera ledande detaljhandelsaktörer på den finska marknaden, saknade å sin sida en mobil kanal för sin tjänsteportfölj. Mobile Shopper är en molnbaserad tjänst där Tieto har ansvaret för att följa konsumentbeteenden samt den tekniska utvecklingen. 

Thursday, March 08, 2012

World Values Survey

The secretariat of the World Values Survey will from 2012 have its seat at the Institute for Futures Studies, Stockholm, Sweden, under the leadership of Associate Professor Bi Puranen, Secretary General of the World Values Survey association (WVSA) and Principal Investigator of WVS Sweden. Bi Puranen will be affiliated as Senior Research Fellow to the Institute for Futures Studies.

Self-Expression Engines Impact on Lifestyle Branding

Pinterest is the newst self-expression engine where users can organize and share things they like. This new service has attracted more than 10 million visitors per month, mostly women who share their interests in house decorating, books, travel, health, cooking etc. That makes Pinterest an attractive traffic motor for brand markters and e-tailers in search of new fans, referees and costumers.   

Alexander Chernev, Ryan Hamilton, & David Gal have investigated how social networks and self-expression impact on brands and consumer behavior. In their paper "Competing for Consumer Identity: Limits to Self-Expression and the Perils of Lifestyle Branding" they present some surprising insights. The idea that consumers use brands to express their identities has led many companies to reposition their products from focusing on functional attributes to focusing on how they fit into a consumer’s lifestyle. This repositioning is welcomed by managers who believe that by positioning their brands as means for self-expression, they are less likely to go head-to-head with their direct competitors. However, the authors argue that by doing so, these companies expose themselves to much broader, cross-category competition for a share of a consumer’s identity.


Thus, they propose that consumers’ need for self-expression through brands is finite and can be satiated when
consumers are exposed to self-expressive brands. Moreover, they argue that consumers’ need for self-expression can be satiated not only by a brand’s direct competitors but also by brands from unrelated product categories, nonbrand means of self-expression, and self-expressive behavioral acts. The authors examine these propositions in a series of five empirical studies that provide converging evidence in support of the notion that the need for selfexpression can be satiated, thus weakening preferences for lifestyle brands.


Thursday, March 01, 2012

Future Shopping with smart shopping chart

Set a Kinect and a tablet on a shopping chart and start shopping. Check out the video below.