Sunday, April 22, 2012

Sephora till Denmark

Tidningen Market rapporterar att den Amerikanska kosmetikkedian Sephora kommer att öppna den 15:e maj sin första skandinaviska butik – i Köpenhamn. Enl. den internationella etableringschefen Olivier Schaeffer kan nästa butik svensk. Företaget hoppas snart ha 15 butiker i Sverige och Danmark. Sephora ägs av Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), världens ledande lyxvaror group. Sephora.com lanserades i USA 1999 och i Canada 2003.
Video från senaste butiksöpping.Enligt uppgift till Fastighetsvärlden förhandlar Sephora med flera fastighetsägare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det kedjan söker för normalbutikerna är cirka 400 kvm. Kedjan hoppas öppna den första butiken i Sverige under 2012.

Thursday, April 19, 2012

Ny e-handelsutbildning i Sverige


Credit: Handelsakademin

Hösten 2012 kommer Handelsakademin i Göteborg att starta en ny 400 YH-poäng utbildning till e-business manager. Utbildningen syftar till att ge studenterna en helhetsbild av yrket och förståelse för branschen såväl genom teori och praktik.
För att bli antagen till utbildningen krävs ett arbetsprov som består av ett skriftligt och ett muntligt prov. Det skriftliga provet är en del av ansökan och bifogas vid ansökningstillfället, det muntliga blir kandidaten kallad till om man går vidare i urvalsprocessen. För att bli kallad till ett muntligt prov ska kandidaten nå upp till godkänd nivå (15 poäng av max 25) i det skriftliga provet.

I det skriftliga provet ska man skapa en säljande presentation i bild och text om sig själv i valfritt utförande på max en A4-sida. Dessutom ska man beskriva hur utvecklingen av e-handeln sett ut de senaste fem åren  samt vad man spår om framtiden. Till grund för bedömningen av det skriftliga provet ligger förmåga att kommunicera genom bild och text, idéflöde, kreativ förmåga, flexibelt tänkande, känsla för branschen.
I det muntliga provet, som vara 15 minuter ska kandidaten välja en webbsida som man tycker om att handla på, förklarar vaför man handla där, presentera en analys av sidan, vad som är bra resp. dåligt, vad man tror att den största utmaningen med utbildningen kommer att bli.
Till grund för bedömningen av det muntliga provet ligger intresse för e-handel/kund/webbdesign, öppenhet/mognad, rätt inställning till utbildning/yrket, personlig lämplighet, kommunikativ förmåga.

Ledningsgruppen för utbildningen består av representanter från Expofy Visual Development, H&M Online, Jetshop, Svensk Handel, Wipecore och Göteborgs Universitet.


Handelsakademin utbildar och kompetensutvecklar sedan 1994 studenter och företag inom handel, service och försäljning. 2011 hade företaget ca 15 anställda och omsatte 27 mkr.


Tuesday, April 17, 2012

E-handel i Europa

Inom ramen för kursen konceptutveckling e-handel på Högskolecentrum Bohuslän (HCB) i Uddevalla höll Erik Mattsson, Konsument Europa, den 11 april 2011 en föreläsning om Konsument Europas verksamhet och e-handel i Europa.

Monday, April 16, 2012

Prisjämförelsesajter

Den prismedvetne konsumenten använder numera Internet för att jämföra priser och villkor t.ex. på olika produkter eller tjänster som bolån, privatlån, sparande, aktiehandel, kreditkort, bredband, digital-tv, telefoni, el och bilförsäkringar. 
Med hjälp av prisjämförelse sajter kan man relativt enkelt ta reda på vad en vara kostar i olika webbutiker, om den finns i lager och vad frakten kostar. Med denna kunskap kan man sedan jämföra vad den lokale handlaren tar och ofta pressa priset till lägsta nivån.

En bra startsida över prisjämförelsesajter i Europa finns på Howard Shopping Assistant, utvecklat på uppdrag av European Consumer Centre Denmark - ECC Denmark.

Exempel på svenska prisjämförelsesajter

Pricerunner - startade 1999 och köptes av ValueClick Inc. i augusti 2004. PriceRunner listar ett stort antal produkter och tjänster inom flera olika kategorier. Kategorierna består till stor del av kapitalvaror som t.ex. tv-apparater, frysar och mobiltelefoner. Men man listar även ett antal olika tjänster, såsom finansiella tjänster och nyttotjänster. Denna tjänst nås även via bl.a. MSN, Svenska Dagbladet och Testvinnare.sePrisjakt - Prisjakt startades 2002 och sedan 2006 är Schibsted Tillväxtmedier AB majoritetsägare i Prisjakt Sverige AB. Prisjakt hjälper användare inte bara att hitta de lägsta priserna utan också att välja rätt produkt från rätt butik. Prisjakt har över 420 000 butiks- och produktomdömen och 6 760 000 priser på 1 276 000 produkter från 3455 butiker.
Kelkoo - startades 1999 och är en shoppingportal med sökmotor och prisjämförelsetjänst som hjälper konsumenter att hitta bra erbjudanden och produkter för köp online. Kelkoo finns i 10 europeisk länder och ingår i Yahoo. Kelkoo nås även via bl.a. Telia Startsidan och Yahoo

Compricer - startade 2004 och har enl. egen uppgift ca. 250.000 unika besökare per månad. Man kan jämföra pris och villkor på lån, sparande, aktiehandel, kreditkort, bredband, digital-tv, telefoni, el och bilförsäkringar. Denna tjänst nås även via den svensk konsumentsajten Knyt (f.d. CINT).

Zebraplace (f.d. Smarto) startades 2006 i samarbete mellan T4 och tidningen Expressen. Zebraplace  listar över 1000 e-butiker och erbjuder prisjämförelsetjänster. 

Elskling - startades i juni 2007 och man kan jämföra samtliga elbolags priser utifrån sina egna behov. elskling.se jämför elpriser från Sveriges samtliga 116 elhandelsbolag, som tillsammans erbjuder 5693 olika elavtal. Dessutom kan man byta elleverantör med hjälp av sajten - och det kostar ingenting. Elskling startades och drivs av fem Civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlats kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. 


Comboloan - startades år 2000 med syftet att ge dig som bolånekund hos bank bättre möjlighet att få bästa möjliga och mest rättvisa räntan på ditt bolån. Det gör vi genom att våra medlemmar delar med sig både av sin faktiska förhandlade ränta men även genom råd och tips i vårt medlemsforum. 

Idag har vi strax under 100.000 medlemmar. Comboloan.se drivs av företaget Comboloan AB 
Några större utländska shoppingportaler
Ciao - är den ledande europeiska "Internet community" som granskar och recenserar miljontals produkter och services till förmån för alla konsumenter. Ciao kombinerar konsumentomdömen och uppdaterad prisinformation från hundratals Internetbutiker och utgör på så sätt en viktig informationkälla för konsumenter. Enl. egen utsaga besöker mer än 10 miljoner konsumenter Ciaos sidor varje månad, vilket gör Ciao till en av de största shoppingportalerna i Europa. Ciao erbjuder bl.a. över 3,4 miljoner produktbeskrivningar och 4,3 miljoner konsumentrecentioner.
NextagNextag startades 1999 och driver sajter i USA (Nextag.com ), the UK (Nextag.co.uk), Frankrike (Nextag.fr), Tyskland (Nextag.de), Spain (Nextag.es), Italien ( Nextag.it), Canada (Nextag.ca), Australien (Nextag.com.au), och Japan (Nextag.co.jp). Nextag har huvudkontoret i San Mateo, California, med kontor i London, Tokyo, och Gurgaon.
Shopping - startades 1998 och köptes 2005 av eBay. Shopping är en av de ledande shoppingportaler och erbjuder bl.a. konsumentrecentioner från Epinions.
ShopWiki - är en shoppingportal som består av en sökmotor och en konsumentproducerad wiki. Sökmotorn scanner över 250 miljoner produkter från över 180.000 webbutiker i USA.

Omvärldsbevakning utan informationsstress

Några tips hur man kan minska informationsstressen och jobba effektivare:
1. Bestäm vad som är viktigt
2. Planera dagen i förväg
3. Jobbar mindre
4. Ta kontrollen över informationsflödet
5. Stäng av eposten
6. Bry dig inte om nyhetsbreven
7. Bestäm en fast tid för online chatt
8. Koppla ner Internet en gång under dagen
9. Lämna datorn varje timme och sträck på dig
10. Låt dig inte störas av annat
11. Lär dig att fokusera på det du håller på med
12. Lämna diskussionsgrupper som du inte behöver
13. Begränsa dina nyhetskällor
14. Läs bara 4-5 nyheter per dag till en förbestämd tid
15. Svara bara på 5 e-brev per dag
16. Skriv bara 5-rads meddelande
17. Gör bara det allra viktigaste
18. bestäm en Internetfri dag
19. Arbeta offline
20. Berätta för andra när du är offline
21. Fråga dig själv, varför du vill koppla upp dig

Vilka tips är enklast och vilka är svåra att genomföra?

Källa: Web Worker Daily

Friday, April 13, 2012

TechWatch: Google Glas Project

Google har börjat testa prototyper av nya videoglasögon, som man styr med rösten och som visar appar precis som en smartphone men utan att man behöver ta fram en extern apparat. Symboler visas framför ögat och funktionerna inkluderar allt man kan göra med en vanlig telefon: mötesplanering, sms, video, kartor, med mera.

Ett liknade projekt bedrivs bl.a. av amerikanska Vuzix Corporation som utvecklar sedan 1997 videoglassögon för mobil video, underhållning, militära och industriella applikationer.


Thursday, April 12, 2012

Svensk E-Handel 2011


Enl. senaste e-Barometer Q4 2011 utgiven av Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research uppgick den totala omsättningen av svensk e-handel av varor 27,7 miljarder kronor i 2011.

  • Tillväxten för e-handeln av varor i Sverige under 2011 var 10,6 procent
  • E-handelns andel av den svenska detaljhandeln 2011 var 5 procent.  
  • Det största delsegment inom e-handeln var hemelektronik som omsatte 6,7 miljarder kronor under 2011.
  • Böcker var varan som flest konsumenter i Sverige, 49 procent, har handlat på nätet under 2011.
E-handeln inför 2012
  • 58 procent av konsumenter tror att de ska handla varor på Internet under första kvartalet 2012.
  • 69 procent av e-handelsföretag tror att deras försäljning kommer att öka under första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period 2011.
  • Livsmedel ar den bransch som e-handelsföretagen tror kommer att ha störst försäljningsökning 2012.
e-Barometern
Posten följer i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in den 4–20 januari 2012 och bygger på intervjuer med 600 företag med försäljning över internet. Vidare har en undersökning med ett riksrepresentativt urval om 2 000 personer av Sveriges befolkning mellan 18–79 år genomförts mellan 2–12 januari 2012. Undersökningen har genomförts med hjälp av TNS SIFOs internetpanel. E-barometern publiceras en gång per kvartal.

E-handel definieras i e-barometern som beställning av varor via internet. Det innebär att beställningar av tjänster (t ex resor och hotell) som sker via internet och nedladdningar (t ex musikfiler, filmer och applikationer) inte ingår i undersökningen.

E-Commerce Statistics Sources


Internetstatistik
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) verksamhetsområdet Internetstatistik verkar för att ta fram och publicera tillförlitlig statistik om Internets på webbplatsen internetstatistik.se. Här publiceras statistik från källor som har granskats och som bedöms hålla hög kvalitet när det gäller metodik och rapportering. Flera av dessa källor är organisationer som ingår i det s.k.Internetstatistikgruppen. En grupp av statistikproducenter som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Där ingår idag .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), SCB, Nordicom (Mediebarometern), World Internet Institute, PTS, SOM-Institutet och Statens Medieråd. Utöver Internetstatistikgruppen och webbplatsen www.internetstatistik.se driver .SE studien Svenskarna och Internet vilken också utgör den svenska delen av samarbetet World Internet Project.
http://www.internetstatistik.se/

E-Barometern
HUI följer sedan år 2000 den svenska detaljhandelns utveckling på internet genom e-barometern. I samarbete med Posten och Svensk Distanshandel publiceras e-barometern en gång per kvartal. Underlaget till e-barometern bygger på ett urval av cirka 1 500 företag med försäljning över internet och kompletteras med en konsumentundersökning riktad till 1 000 konsumenter. E-Barometern Q2011


DIBS E-handelsindex
DIBS Payment Services, the largest provider of Internet payment solutions in Northern Europe, has completed a comprehensive survey of e-commerce in selected major European countries.
The DIBS E-Commerce Survey 2011 gives an overview of e-commerce in Sweden, Denmark, Norway, Finland, UK, Germany, France, Poland and Spain, including commerce based on:
• Online retailers who ship physical goods to their customers (e.g. books, clothes and electronics)
• Online sales of non-physical products such as experiences and services (e.g. hotel booking and theatre tickets).
• Digital sales, distribution and consumption (e.g. online software or music).

Launched in 2007, the DIBS E-Commerce Survey is a well established tool for analysts and companies who already have, or are about to launch, an e-commerce platform. Special attention is given to m-commerce, which is a growing segment of e-commerce. PDF

Eurostat - E-commerce
Eurostat is the statistical office of the European Union situated in Luxembourg. Its task is to provide the European Union with statistics at European level that enable comparisons between countries and regions.
E-commerce Statistics
Buy or order for private use. Within the last 12 months before the survey. Manually typed e-mails are excluded. Individuals using the Internet for ordering goods or services

Consumer Commerce Barometer (CCB)
The Consumer Commerce Barometer (CCB) is a global effort by the IAB Europe in partnership with TNS Infratest and Google to quantify the role of online in the consumer journey from research to purchase. To better understand this journey, the CCB provides insight into past purchase behaviours and online experiences, as well as a perspective into how consumers interact with the internet as a source of information for informing purchase decisions. As much of this interaction varies by industry, data within the CCB is available on both a product and a category level.

UK E-Commerce Statistics
Center for Retail Research
Online Retail UK and Europe

U.S. Census Bureau
E-Stats - the U.S. Census Bureau's Internet site devoted exclusively to "Measuring the Electronic Economy."

The 2009 E-commerce multi-sector "E-Stats" report was released on May 26, 2011.
2010 "E-Stats" Report (Available Mid 2012)

ComScore
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), a leader in measuring the digital world, released its Q4 2011 U.S. retail e-commerce sales estimates, which showed that online retail spending reached $49.7 billion for the quarter, up 14 percent versus year ago. This growth rate represented the ninth consecutive quarter of positive year-over-year growth and fifth consecutive quarter of double-digit growth rates. For the entire 2011 year, U.S. retail e-commerce spending reached a record $161.5 billion, marking a 13-percent increase from 2010.

Internet Retailer - Trends and Data
Internet Retailer Magazine was launched in March 1999 by Faulkner & Gray, a unit of Thomson Reuters. It was purchased in 2000 by F&G CEO Jack Love and some members of his management team, who left Thomson to form Vertical Web Media.

Industry Statistics
e-Retailer Statistics 

Wednesday, April 11, 2012

Food Security with Molecular Tagging

Labels cannot definitively prove where food was grown or raised, claims Santa Clara based Picarro, the world’s leading producer of greenhouse gas and optical stable isotope measurement instruments for a wide variety of scientific and industrial applications, including atmospheric, energy, environmental, food testing, and life sciences.
Food companies trading globally are searching for methods to find out where there suppliers are really getting their goods. Any label applied at the farm is likely removed during processing and packaging steps  and replaced by new labels. Chain of custody depends on human intervention. Companies like Coca Cola and Kraft are using molecular tagging, a natural bar code that can’t be washed off or rubbed away, to improve food traceability and security.

Tuesday, April 10, 2012

Internet´s Svaga Länkar

"The Internet has become a minefield across which it's necessary to tread cautiously." Så inleds en ny rapport publicerat på Internet Evolution. Rapporten beskriver en rad hot och risker mot Internet som svag infrastruktur, gamla protokoll, hackers och t.o.m. hot från rymden. Rapporten kan läsas här

Hightech Watch: Uppkoppling till molnet för streaming video


I takt med att allt fler konsumenter äger smarta telefoner, datorer, läsplattor, tv-boxar, spelkonsoler, kamera, GPS etc. vill de också kunna koppla de medvarandra enl. Henry Samueli, CTO vid företaget Broadcom Corp. 2012 kommer att handla om uppkoppling av konsumentelektronik via WiFi och bredband.
Detta kommer att öppna för nya molntjänster, där konsumenter kan nå och använda information överallt och alltid. Röstigenkänning som Apple´s Siri service är ett exempel på en kraftfull molntjänst. Nya tekniska lösningar för automatisk sammanställning och taggning av plats, tid och andra metadata av användarskapat innehåll som bilder, tal och video kommer att lanseras framöver.
Streaming video på stora tv-skärmar kommer att lanseras under 2012 förutspår amerikanska media experten Richard Doherty. Han tror att över 50% av de amerikanska hushållen kommer att ha tillgång till streaming video genom tillgång till Internet-tv och spelkonsoller.  

Friday, April 06, 2012

Amazon Most Relevant US Retailer


Consumers say Amazon.com Inc. is the retailer that is most relevant to them and their shopping preferences, according to the results of a consumer survey conducted by Brodeur Partners, a PR company. More than 2,000 consumers between the ages of 18 and 65 took part in the online survey, which was conducted in November 2011. The survey measured consumers’ perception of retailer relevance in four areas: practical relevance, which is defined as the retailer consumers believe is the most dependable and provides the best value; social appeal, meaning which retailer the consumer is most proud to be associated with; values, meaning how well a retailer reflects the consumer’s personal values; and sensory appeal, defined as the retailer that the consumer finds the most interesting and appealing.
Credit: Brodeur Partners 2012