Tuesday, April 17, 2012

E-handel i Europa

Inom ramen för kursen konceptutveckling e-handel på Högskolecentrum Bohuslän (HCB) i Uddevalla höll Erik Mattsson, Konsument Europa, den 11 april 2011 en föreläsning om Konsument Europas verksamhet och e-handel i Europa.

No comments: