Thursday, April 19, 2012

Ny e-handelsutbildning i Sverige


Credit: Handelsakademin

Hösten 2012 kommer Handelsakademin i Göteborg att starta en ny 400 YH-poäng utbildning till e-business manager. Utbildningen syftar till att ge studenterna en helhetsbild av yrket och förståelse för branschen såväl genom teori och praktik.
För att bli antagen till utbildningen krävs ett arbetsprov som består av ett skriftligt och ett muntligt prov. Det skriftliga provet är en del av ansökan och bifogas vid ansökningstillfället, det muntliga blir kandidaten kallad till om man går vidare i urvalsprocessen. För att bli kallad till ett muntligt prov ska kandidaten nå upp till godkänd nivå (15 poäng av max 25) i det skriftliga provet.

I det skriftliga provet ska man skapa en säljande presentation i bild och text om sig själv i valfritt utförande på max en A4-sida. Dessutom ska man beskriva hur utvecklingen av e-handeln sett ut de senaste fem åren  samt vad man spår om framtiden. Till grund för bedömningen av det skriftliga provet ligger förmåga att kommunicera genom bild och text, idéflöde, kreativ förmåga, flexibelt tänkande, känsla för branschen.
I det muntliga provet, som vara 15 minuter ska kandidaten välja en webbsida som man tycker om att handla på, förklarar vaför man handla där, presentera en analys av sidan, vad som är bra resp. dåligt, vad man tror att den största utmaningen med utbildningen kommer att bli.
Till grund för bedömningen av det muntliga provet ligger intresse för e-handel/kund/webbdesign, öppenhet/mognad, rätt inställning till utbildning/yrket, personlig lämplighet, kommunikativ förmåga.

Ledningsgruppen för utbildningen består av representanter från Expofy Visual Development, H&M Online, Jetshop, Svensk Handel, Wipecore och Göteborgs Universitet.


Handelsakademin utbildar och kompetensutvecklar sedan 1994 studenter och företag inom handel, service och försäljning. 2011 hade företaget ca 15 anställda och omsatte 27 mkr.


No comments: