Wednesday, May 23, 2012

Innovative Human Computer Interaction

Leap represents an entirely new way to interact with a computer. It’s more accurate than a mouse, as reliable as a keyboard and more sensitive than a touchscreen.  For the first time, the user can control a computer in three dimensions with natural free hand and finger movements. Check out the demo video below. 

User experiences wanted!
Free hand and finger movements in front of a computer screen sounds very exciting but what about ergonomic risks? We've heard about repetitive strain injury caused by intensiv typing, clicking a mouse, and interaction with a computer screen. Short interactions with a computer might be no problem, but interacting with a screen with free hand and finger movements a longer period of time could be very exhausting especially for sholders and neck.  Please report user experiences.   

Friday, May 18, 2012

E-handel slår ut butiker

Den svenska e-handelns fortsätter att öka och prognosen för 2012 är att den inhemska e-handeln med varor når drygt 31 miljarder kronor i omsättning. Allt snabbare leveranser som ofta sker direkt hem i konsumenternas brevlådor är en förklaring till e-handelns ökande popularitet enl. senaste e-barometern, som ges ut av Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research.
E-handel fortsätter att tar marknadsandelar från traditionella butiker, vilket tvingar allt fler olönsamma butiker att slå igen. Enl. färsk statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC ökade antalet  företagskonkurser med 19% i april. De största konkursökningar finns inom partihandeln och transportbranschen, men även detaljhandeln och byggindustrin är drabbade. Exempel på detaljhandelskonkurser är den tidigare Bergendahlsägda kedjan Bolagret som har försatts i konkurs efter drygt ett år med nya ägare. Skokanonen med 28 butiker har begärts i konkurs och över hundra anställda sina jobb.
Den hårda konkurrensen i elektronikbranschen fortsätter att skörda offer. I slutet av april försattes tre Euronicsbutiker i Hudiksvall, Delsbo och Ljusdal i konkurs. I början av Maj ställde Audiovideobutiken i Karlskrona in betalningarna. Expert har lagt ner butiker i Kalmar, Kristioanstad och Hässleholm.
Klädkejdan JC fortsätter att ta över franchisebutiker. I början av Maj försattes två JC-butiker i Eskilstuna i konkurs, som kommer att drivas vidare av JCs ägare RNB.

Fler butiksstängningar
Maj 2012:
Eurosko säljer ut sitt lager i köpcentrumet Baronen i Kalmar, och stänger för gott.
Åhléns stänger på Söderpunkten i Helsingborg.Se även inlägg om utslagning av hela branscher pga. digitaliseringen.

E-butiker i konkurs

Hård konkurrrens, svag affärsmodell och bristfällig marknadsföring skördar offer även bland nya nätbutiker. Bolaget bakom nätbutiken Bellme som startades av nätkändis Isabella "Blondinbella" Löwengrip gick i början av året i konkurs. Efter en del år med succé har försäljningen gått neråt för nätbutiken som enligt dagensmedia.se bara hade en försäljning på 450.000 SEK år 2011.

Enl. ehandel.org har 44 e-butiker gått i konkurs, men som är fortfarande aktiva på nätet.

Tuesday, May 15, 2012

Europeisk e-handelssajt Polarn O. Pyret


E-butiken kommer att sälja Polarn O. Pyrets fulla sortiment till 23 länder i Europa* med en leveransgaranti på 5-7 dagar. Målsättningen är att den internationella e-handeln ska utgöra en betydande del av intäkterna i företagets internationella satsning. Går försäljningen enligt plan kommer fler länder att läggas till även utanför Europa inom de närmsta åren.
Polarn O. Pyret bedriver sedan mars 2009 e-handel i Sverige, samt via master-franchisetagare, i USA, UK och Irland. Både Norge och Finland står i startgroparna att öppna e-handel i vår. Den svenska e-handeln står idag för 5 % av den totala omsättningen och har sedan starten 2009 ökat med 200 % t.o.m. 2011.
*Länder där Polarn O. Pyret kommer att erbjuda e-handel: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
Polarn O. Pyret är ett svenskt varumärke inom barnklädessegmentet och är kända för sin höga kvalitet, funktionalitet och unika design. Sedan starten 1976 och lanseringen av den klassiska randiga trikåkollektionen, har Polarn O. Pyret levt efter filosofin att barn behöver kläder som går att leka i. Kläder som låter barn vara barn. Polarn O. Pyret har i dagsläget drygt 121 butiker, varav 63 i Sverige, och har siktet inställt på fortsatt internationell expansion. Polarn O. Pyret expanderar internationellt via Master Franchisetagare. Idag finns butiker i Sverige, Norge, Irland, Island, Estland, Lettland, Finland, USA, England och Skottland, samt via e-butik i Sverige, USA och UK och Irland. Numera säljs även Polarn O. Pyret på Nordstroms i USA samt på Amazon.com. Konceptet ägs av den börsnoterade koncernen RNB RETAIL AND BRANDS
Polar O. Pyret hade räkenskapsåret 2011 ca. 240 anställda och omsatte 487 mkr. 

Thursday, May 10, 2012

Digital shift: branscher i kris

Digitaliseringen drabbar allt fler detaljhandelsbranscher som har försäljning av fysiska varor som affärsidé. LP-skivor, video, DVD, böcker och nyheter konsumeras i ökande volym digitalt via Internet och minskar därmed intäkterna för traditionella mediabutiker.
Digital steaming slår ut skivaffärer
När musiken började strömma via Internet drabbades skivaffärena. Hälften av skivbutikerna i Sverige har stängts de senaste åren. 2005 registrerades 613 försäljningsställen i Statistiska Centralbyråns register och 2010 fanns bara 304 kvar. Om trenden fortsätter finns det 2015 bara 150 skivbutiker kvar i Sverige.


Digital steaming + 105%
Den digitala försäljningen står idag för 51 procent av den totala musikförsäljningen i Sverige, en uppgång med hela 65% jämfört med 2010. Den digitala musikförsäljningen fortsätter därmed att öka kraftigt i Sverige och 82 procent av den digitala försäljningen kommer från strömmade musiktjänster (66 procent under 2010) och 18 procent kommer från övriga Internettjänster (34 procent under 2010). Digital streaming ökade med 105% till 348 mkr.

Bokhandelsdöden fortsätter
Nu börjar även en hård pressad bokhandel att drabbas av nedladdningsbara e-böcker och kommer att drabba boklådorna. Enl. en kartläggning som branschtidningen Svensk Bokhandel gjort 2010 är det mycket svårt att driva bokhandel på små orter och att de som lyckas blir allt färre. Antalet kommuner som saknar en egen bokhandel har under de senaste 40 åren ökat från ett 25-tal till 96. En så stor andel som en tredjedel av kommunerna saknar alltså en bokhandel idag. I ytterligare 141 kommuner finns bara en enda boklåda kvar. Bara i ett knappt 50-tal av landets kommuner finns det en konkurrens där två eller fler boklådor slåss om bokköparnas pengar.
Nu senast har Akademibokhandeln och Bokia tecknat en avsiktsförklaring om att slå ihop sina problemtyngda verksamheter. Målet är att skapa en solid och lönsam bokhandel som långsiktigt säkrar tillgången på böcker, skriver företagen i ett pressmeddelande. Affären omfattar inte KF Medias nätbokhandeln Bokus och förutsätter för att genomföras ett godkännande av Konkurrensverket.
E-böcker börjar ökar 
Enl. statistik från svenska Bokförläggareföreningen har antalet nya e-bokstitlar mer än fördubblats under 2010 i förhållande till 2009 och motsvarar nu över 10% av medlemmarnas nyutgivning. Samma positiva utveckling kan noteras när det gäller antalet sålda e-böcker. Utvecklingen av digitala böcker har nu verkligen tagit fart och försäljningen ökar snabbt, om än från mycket låga nivåer. 2010 såldes i Sverige neladdningsbara e-böcker för 3,4 mkr. (0,8 mkr 2009).

E-bokens framgång och boklådedöden i USA 
I Juli 2010 rapporterade Internetbokhandeln Amazon för första gången att försäljningen av e-böcker hade gått om de inbundna böckerna. Företaget erbjuder nästan 1 million e-böcker. 
2011 gick USA:s största aktör Borders i konkurs och fick stänga sina 640 boklådor. I April 2011  rapporterade Trade Association of the U.S. Book Publishing Industry att försäljningen av e-böcker ökat med 202,3% under februari 2011 jämfört med samma månad föregående år. Ökningen innebar att e-böcker under februari månad blev det bäst säljande formatet för kommersiella böcker, böcker inom utbildning och vetenskap samt tidskrifter i USA:s historia.


Tidningar tappar unga läsare


Tidningarnas upplagorna har minskat de senaste tjugo åren och tidningshusen kämpar i motvind. Än har tidningsdöden inte drabbat Sverige som i exempelvis Norge och USA, men upplagekurvorna pekar nedåt. Under 2011 tappade i princip alla TS-redovisade tidningar i upplaga. På tidskriftssidan stänger fler titlar än startar.

Statistik från Nordicom visar att andelen 15-24 åringar som läser morgontidningar har sjunkit från 61% år 2000 till 48% år 2010. Även i åldersgruppen 25-44 åringar har andelen sjunkit från 71% år 2000 till 60% år 2010. (Sveriges Mediebarometer 2010).
Enl en undersökning av Medierådet skulle de mellan 15-24 år om de bara fick använda en nyhetskälla välja medier enligt följande rangordning: vanlig TV, morgontidning i pappersform, kvällstidning på nätet, gratis morgontidning i pappersform. 23% av åldersgruppen 16-29 år läser morgontidningen på nätet minst 5 dagar per vecka.


Videobutiker tappar minus 13%
En annan bransch som drabbas hårt att digitaliseringen är videobutiker, som hade sina glansdagar på 80- och 90 talet. I takt med att allt fler konsumenter fick tillgång till bredband och nedladdningstjänster som SF Anytime, Film2Home och CDON, började konsumtionen av hyr- och köpvideo att minska. Enl. statistik från Sveriges Videodistributörers Förening (SVF), minskade konsumtionen av film på DVD, Blu-ray, Digitalt/On-line för andra året i rad. Från en hög nivå per hushåll, en av de högsta i Europa, minskade både köp- och hyrmarknaden under 2011 med 13% till 2,7 miljarder kronor enligt GFK:s köpmätningar och SVF:s hyrestimat, varav köp av DVD och Blu-ray stod för 2 miljarder kronor.  Delsegmenten Blu-ray samt Digitalt visade dock stor ökningstakt om än från något lägre nivåer.

Dataspelbutiker minskar
Ett branschsegment som står på tur att slås ut på sikt är dataspelbutiker, som har börjat att känna av konkurrensen från digital distributionstjänster som Steam, Origin, Gamersgate och Ztorm.
Enligt marknadsundersökningsföretaget GfK såldes 2011 i Sverige 4,4 miljoner spel till ett värde av 1,5 Mrd konor (167,9 MEuro), en volymminskning på 9,6% och en värdeminskning på 12% jämfört med 2010. PC spel minskade med 20% till 1,2 millioner spel, PS3 ökade med 6,33% till 1 milljon spel, följd av Xbox 360 med 1 million spel, en ökning med 2,5%. 
Bland de mest sålda spelen syntes bl.a. Battlefield 3, Fifa 12 och Call of Duty: Modern Warfare 3
Den fysiska spelförsäljningen för PC må ha minskat, men plattformen är långt ifrån döende. PC-användare har varit snabba på att omfamna digitala distributionsmedel och plattformen är det självklara valet för MMO-spel.

Utslagningen av handelsföretag inom media- och underhållningsbranschen kommer att fortsätta och t o m öka i takt med att konsumenterna genom 4G får tillgång till mobilt bredband med hastigheter upp till 20-30 Mbit/s. När priset på smarta telefoner och läsplattor sjunker, kommer allt fler att ha råd att koppla upp sig till molnet och öka sin konsumtion av digitala informations- och underhållningstjänster. Ny betallösning från Klarna


Klarna lanserade sin nya betallösning Checkout under Nordic Ecommerce Summit 2012 i Stockholm. Den ska förenkla köpprocessen för både e-handlare och konsumenter. Betalningslösningen hanterar flera olika betalningsätt och anpassar sig efter varje kund. Med den nya lösningen vill man separera köpet från betalningen.
Klarna Checkout integreras i e-handlarens befintliga sajt. Företaget har patenterat ett nytt koncept de kallar för "incremental identification". Det första som kunden får fylla i är sin e-postadress och direkt kunden gjort det börjar Klarna analysera risken med köpet. En kund som Klarna litar på får en enklare köpprocess och en potentiell bedragare får fler och mer detaljerade frågor.

E-handlarna betalar en fast avgift till Klarna för Checkout och en procentsats på alla transaktioner. E-handlaren kan välja hur ofta betalningarna ska komma från Klarna. Kunderna får precis som tidigare varan först och betalar sedan.

Tuesday, May 08, 2012

Ny e-Handelsplattform från Tictail


Tictail Team 2012
Tictail är en ny e-handelplattform för de tusentals bloggare, småföretag och entreprenörer som har något att sälja. Inom några minuter skapar man sig en snygg shop oavsett hur mycket eller lite man kan om datorer. Teamet som ledde utvecklingen av Spotifys och Wrapps varumärkesidentiteter lanserar Tictail tillsammans med stjärnutvecklare från Blocket och Stardoll. Tictail är ett nytt svenskt startup med internationell expansion i sikte. Med Tictail kan man på ett par minuter skapa en helt egen webbshop, ladda upp produkter och vara igång med sin försäljning. Målsättningen är att Tictail ska bli e-handelns motsvarighet till att starta en blogg. 
Ett antal referensbutiker är öppna för att se hur det fungera. Deadwood t.ex. som fashion and vintage, erbjuder som betallösning Paypal, Visa, MC m.fl och som fraktlösning DHL International 5-10 days, för 200 SEK, DHL Sweden 2-5 days, + 60 SEK. 


Svensk E-handel 2012: prognos 32 mrd kronor

Enligt senaste e-barometern från Posten och Svensk distanshandel är prognosen för hela 2012 att den inhemska e-handeln med varor når drygt 31 miljarder kronor i omsättning (2011: 27,7 mrd kr).
E-handelns omsättningstillväxt i olika branscher under första kvartalet 2012.
• Hemelektronik 13%
• Kläder/skor 9%
• Böcker/media 2%
• Sport/fritid 29%
• Heminredning/möbler 20%
• Övrigt 17%
Totalt: 13%


Monday, May 07, 2012

Nordens största sportbutik

Sportshoppen Tannumstrand
Den 17 maj öppnar Nordens största sportbutik på 14 000 kvadratmeter i Tanumstrand av Sportshopen, som har investerat 130 miljoner kronor och ska locka kunder från närområdet och Norge. Sportshopen omsätter på årsbasis 340 miljoner kronor i nio butiker. När den nya butiken i Tanumstrand har kommit igång räknar ägaren Reinert Sörensson med en halv miljard omsättning under 2013. Inom några år räknar han med en miljardomsättning. Enl. Sörensson vinner man marknadskriget genom att välja rätt lägen. Sportshoppens strategi är att etabera sig på ställen där butiken ligger ensam, bygger upp en egen säljbas och inte är beroende av andra. Fortsatta etableringar kommer att ske runt Göteborg, Stockholm och Malmö.