Monday, May 07, 2012

Nordens största sportbutik

Sportshoppen Tannumstrand
Den 17 maj öppnar Nordens största sportbutik på 14 000 kvadratmeter i Tanumstrand av Sportshopen, som har investerat 130 miljoner kronor och ska locka kunder från närområdet och Norge. Sportshopen omsätter på årsbasis 340 miljoner kronor i nio butiker. När den nya butiken i Tanumstrand har kommit igång räknar ägaren Reinert Sörensson med en halv miljard omsättning under 2013. Inom några år räknar han med en miljardomsättning. Enl. Sörensson vinner man marknadskriget genom att välja rätt lägen. Sportshoppens strategi är att etabera sig på ställen där butiken ligger ensam, bygger upp en egen säljbas och inte är beroende av andra. Fortsatta etableringar kommer att ske runt Göteborg, Stockholm och Malmö.

No comments: