Sunday, June 24, 2012

e-Faktura i Sverige

Nätverket för elektroniska affärer, NEA har som en del av arbetet inom det Nationella Forumet för e-faktura genomfört en undersökning kring utvecklingen av sändandet och mottagandet av elektroniska fakturor i Sverige.
Fortfarande sker den största delen av faktureringen, både inkommande och utgående, på papper. 69% av företagen och organisationerna uppskattar att mer än 90% av deras totala fakturering är på papper. Majoriteten av alla företag och organisationer, stora som små, ser att de kommer att öka den elektroniska faktureringen. Den främsta drivkraften i alla svarsgrupper är miljön, följt av mer företagsekonomiska argument som ökad effektivitet och sänkta kostnader. De största upplevda hindren för att kunna öka den elektroniska faktureringen, är bristande gemensam standard, men även behovet att göra det mer användarvänligt, enklare och smidigare samt billigare. De största hindren som företagen och organisationerna behöver ta tag i för att kunna öka den elektroniska faktureringen är att få upp frågan på agendan internt samt för de mindre företagen, en bättre IT-infrastruktur. 
@ Ladda ner rapporten

No comments: