Thursday, August 02, 2012

5,2 Miljoner Svenskar surfar mobilt

Enl. Post- och Telestyrelsen, PTS ökade under 2011de mobila bredbandsabonnemangen med 66% jämfört med 2010 till 5,2 miljoner. Under 2011 låg de fasta bredbandsabonnemang kvar på samma nivå som tidigare, runt tre miljoner abonnemang. Dock ökar bredband via fiber och via kabel-tv. Samtidigt tappar bredband via xDSL.
Under 2011 ökade intäkterna på slutkundsmarknaden för elektroniska kommunikation och uppgick till sammanlagt nästan 53 miljarder kronor. En stor del av intäktsökningen härrör från ökningen av intäkter från mobila datatjänster som har ökat med nära 40 procent.
Efterfrågan på högre överföringshastigheter ökar och antalet fasta bredbandsabonnemang med en överföringshastighet på 100 Mbit/s eller mer var 535 000 i slutet av 2011.
På PTS statistikportal www.statistik.pts.se finns statistiken i tabeller där även de enskilda operatörernas data är tillgänglig.

No comments: