Friday, September 07, 2012

E-handelsguiden


Exportrådets E-handelsguide innehåller samlad och lättillgänglig information om relevanta lokala lagar, regler och e-handelstrender i norra Europa. Guiden består av såväl en allmän del om gränsöverskridande e-handel och en landspecifik del med fokus på exporttekniska frågor som e-handelsföretagen behöver känna till för att kunna sälja framgångsrikt och säkrare på en viss marknad.

No comments: