Tuesday, December 30, 2014

Flygande tallrikar ersätter serveringspersonal

I Singapore testas drönare för servering av mat & dryck på restauranger. Projektet leds av nystartsföretaget Infinium Robotics som har utvecklat ett system med intelligenta drönare som kan flyga autonomt inomhus med hjälp av ett egenutvecklat navigationssystem. Drönarna kan flyga i trånga utrymmen utan att krocka och landa med en nogranhet på 1 cm. Enl. företagets VD Woon Junyang kommer serveringsdönare att öka servicenivån och upplevelsen för restaurangbesökare. Demovideon visar hur matserveringen skulle kunna fungera i framtiden.

Thursday, December 18, 2014

Fler paketautomater för e-handel

Credit: Swipbox
Som tidigare rapporterat har PostNord börjat testa paketautomater i Norden. Ett tiotal automater ingår i piloten, varav fyra i Sverige respektive Norge och två i Finland. Första e-handelsföretag i piloten är Zalando. I automaterna kan paket både hämtas och returneras och de blir ett komplement till PostNords 5 500 utlämningsställen i Norden.
Piloten pågår fram till och med september 2015. Paketautomater används sedan tidigare i Danmark, då under benämningen Pakkeboksen eller Døgnposten.
Enl. Dagens Handel ska nu även DHL Express i ett partnerskap med det danska systemföretaget Swipbox installera ett 60-tal paketautomater runt om i Sverige. Samarbetet innebär att DHL Express kan erbjuda konsumenterna ett nytt leveransalternativ för e-handelsköp från utlandet. I stället för att vänta på leverans till hemmet kan konsumenterna själva hämta ut sina paket på gula DHL SwipBox-automater på olika strategiska lägen runt om i Sverige.Thursday, November 20, 2014

3 av 4 svenskar handlar på nätet

Credit: IIS
Enl. senaste rapport från Stiftelsen för internetinfrastruktur (IIS) om svenskarnas Internetvanor har de senaste fem åren drygt åtta av tio som använder internet handlat över nätet. Utslaget på hela befolkningen motsvarar det tre av fyra svenskar. Det är en mycket hög siffra jämfört med andra länder i Europa och världen. Sverige ligger högst i Europa tillsammans med Storbritannien, Danmark och Norge men lite efter e-handeln i USA.

Ökad tilllit för betalsystemet

Som en viktig orsak till att så många handlar över nätet anges i rapporten att tilliten till betalningssystemet blivit allt högre. År 2000 var 72 procent oroade för kreditkortsbedrägerier. Andelen sjönk till 42 procent 2007 och förra året var andelen oroade nere i 19 procent. Utbudet har också blivit allt större och leveranserna allt snabbare. Redan för fyra år sedan utnyttjade de flesta internet för att betala räkningar men successivt har ännu fler börjat använda dessa tjänster. 90 procent av internetanvändarna loggar in på sin internetbank minst någon gång i månaden jämfört med 84 procent 2011. 85 procent betalar räkningar jämfört med 78 procent 2011.

Betalmusik på internet

Rapporten visar att allt fler betalar för att lyssna på sin musik via internet. Här har utvecklingen gått snabbt från 15 procent 2011 till 38 procent av internetanvändarna 2014. Ökningen har varit särskilt stor bland de unga. En tredubbling på fyra år. Från 18 till 52 procent bland de yngsta (12–15 år), från 22 till 61 procent bland de lite äldre (16–25 år). Lyssnandet på Spotify var redan 2011 mycket utbrett: 50 procent lyssnade, 20 procent dagligen. 2014 är motsvarande siffror: 58 procent lyssnar, 28 procent dagligen. Det är således inte så många fler som lyssnar på Spotify idag jämfört med för fyra år sedan. Däremot är det många fler som betalar för sitt lyssnande. Andelen som betalar har ökat från 15 procent till 38 procent. Det innebär att tre av fyra (74%) av lyssnarna betalar idag mot 39 procent 2011.

Om rapporten

Svenskarna och internet 2014” är Sveriges viktigaste individundesökning om internetanvändning. Rapporten är baserad på .SE:s egen primärdatainsamling som undeesöker svenskarnas användning av internet och visar hur informations- och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Totalt intervjuas 3 000 personer från 12 år och uppåt.

Wednesday, November 05, 2014

Strong growth in the Nordic e-commerce market

Credit: PostNord
Nordic consumers estimate that during Q3, they have made online purchases to a value of SEK 34.5 bn. The positive trend can also be observed in PostNord’s e-commerce related B2C mail items increasing by 18 percent in Q3. Now, the Christmas shopping season is just around the corner, and Nordic consumers estimate that they will purchase gifts online to a value of just over SEK 11 billion.
Seven out of ten Nordic residents made online purchases in Q3 this year. The largest proportion of e-commerce consumers is in Norway (72%) and the smallest is in Finland (62%).
More info here.

Monday, October 20, 2014

Nya affärsmodeller och koncept för butikshandeln

Vid Centre for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet är en nationell mötesplats inom handel där akademi och näringsliv kan utbyta kunskaper och där forsknings- och utbildningsverksamhet kan byggas upp som är till nytta för handeln.
Forskningen vid Centre for Retailing belyser handel ur olika perspektiv. Det kan exempelvis röra sig om digitaliseringens påverkan, bemannings- och rekryteringsstrategier, distribution och logistik, nya affärsmodeller och handeln som arbetsplats.

Handelns digitalisering och förändrade affärsmodeller: Möjligheter och utmaningar för den fysiska butiken, heter ett pågående projekt, som ska undersöka hur fysiska butiker ska och kan förhålla sig till e-handeln och nya konsumtionsmönster.
Projektet planerar att ta fram och testa ett antal nya koncept för detaljhandel, titta närmare på förändringar i varuflödena samt undersöka vilka nya villkor och arbetsuppgifter detta kan innebära och hur man organiserar sig kring dessa utmaningar. Studien kommer att genomföras i tre olika delprojekt med en kombination av olika metoder, såsom djupintervjuer och observationer.
Projektet är ett av fem forskningsprojekt som finansieras av Handelns Utvecklingsråd, som avsatt närmare tolv miljonerkronor under åren 2014–2016 för att studera inom temat E-handel, informationsteknologi och handelns digitalisering.
Läs om alla fem projekten i en broschyr utgiven av Handels Utvecklingsråd.

Tuesday, October 14, 2014

DHL Global E-Tailing 2025 studie

I DHL:s globala framtidspaning, som går under namnet Global E-Tailing 2025, presenteras fyra scenarion utifrån en noggrann analys där konsumentmönster, energi- och råvarupriser samt tekniska, politiska och sociala faktorer har tagits i åtanke.
Enligt DHL:s framtidspaningar komma e-handeln att öka drastiskt och stå för upp emot 40 procent av den globala handeln inom elva år. I ett annat scenario spås en digital utveckling som möjliggör mängder av smarta lösningar som underlättar för konsumenten, t.ex. automatiska matinköp. Ett annat scenario spår en framtid där en global finanskris får konsumenten att se över sina köp och snarare anamma uthyrningspooler och den så kallade gör-det-själv-trenden istället.
Enklare beställningslösningar, leverans inom enbart några timmar, expresstransport deluxe eller där varför inte leverans med drönare? Mer info här.


Thursday, October 02, 2014

Svensk e-handel andra kvartal 2014

Credit: PostNord
Enligt Postnords e-barometer för andra kvartalet 2014 ökade den svenska detaljhandelns försäljning över internet med 15%. Prognosen är att e-handeln kommer att omsätta 42,5 miljarder kronor under 2014, vilket innebär en tillväxt om 15%.
Bäst gick det för barnartiklar/leksaker med en ökning på 38%, bygghandel + 28% och sport- och fritidsprodukter +16%. Av de största branscherna var tillväxten fortsatt starkast för hemelektronik vars försäljning ökade med 13 procent.
Kläder/skor har för andra kvartalet i rad en betydligt lägre tillväxttakt än tidigare, 2 procent, vilket sannolikt främst beror på ökad konkurrens från utländska aktörer.
70 procent av konsumenterna e-handlade varor under kvartalet. Av dessa har 11
procent e-handlat med sin mobiltelefon och 32 procent e-handlat från utländska
sajter. 27 procent av alla e-handelsrelaterade försändelser till konsumenter i
Sverige levererades från utlandet.
Sökmotorer, jämförelsesajter, vänner och bekanta och besök i fysiska butiker är
de källor som flest anger som viktiga källor när de ska handla varor på internet.
Av de traditionella reklamkanalerna är produktkataloger och erbjudanden som
kommer i brevlådan den källa som flest anger som viktiga.
Mer info finns här.

Monday, September 29, 2014

E-handel i Tyskland

Enligt den tyska branschorganisationen för detaljhandeln, HDE, beräknas e-handelsföretagens omsättning öka med 17 procent i år jämfört med 2013. Totalt spenderar tyskarna nästan 40 miljarder euro på nätet. Denna utveckling medför stora möjligheter för svenska företag att etablera sig i Tyskland och hitta nya kunder där. Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm har genomfört en undersökning som visar att många svenska e-handelsföretag brister när det gäller att uppfylla kraven på information om bolaget. Enligt den tyska lagen för elektroniska medier måste varje webbplats som används i affärsmässigt syfte ha ett så kallat ”Impressum” där man bland annat redogör vad företaget heter, hur det kan kontaktas, vem som är ansvarig företrädare och vilket organisationsnummer det har. Bara 12 av de 32 undersökta företagen hade alla de lagstadgade informationerna på rätt ställe på hemsidan. Ett annat lagligt krav i Tyskland är att alla varor behöver presenteras med sitt slutpris och momsen måste ingå i detta slutpris.
Mer info finns här.

Friday, September 26, 2014

Paketautomater för e-handelskunder

PostNord har startat ett pilotprojekt i Stockholm för att testa paketautomater som komplement till utlämningsställen och hemleverans. Paketautomaterna finns i anslutning till exempelvis varuhus, tågstationer och universitet.
Paketautomaterna har en kapacitet på ungefär 40 paket var. E-handelskunder kan även returnera varor till automaterna om man har en färdig frakthandling. Paketautomater används redan inom PostNord-koncernen i Danmark, då under benämningen Pakkeboksen eller Døgnposten. Det finns ca 500 paketboxar installerarade varav ca 300 KePol-boxar hos Coop. Mer information finns här.

Det svenska utvecklingsöretaget Combiplate i Jönköping har tagit fram paketboxar för fastigheter som ska underlätta för e-handeln. Med hjälp av de intelligenta boxarna, och elektroniska nycklar, ska det bli enklare för mottagaren att ta emot paket utan att behöva ta sig till ett ombud. Huvudägare i Combiplate är tyska storföretaget Renz som tillverkar post- och paketboxar och som satsat mångmiljonbelopp i projektet.

I Tyskland erbjuder DHL ca. 2500 paketautomater s.k. kallade packstationer som är baserade på paketautomaten KePol det österrikiska företaget KEBA.

Wednesday, September 10, 2014

Electrolux Design Lab 2014 Competion - Creating Healthy Homes

Established in 2003, Electrolux Design Lab is a global design competition open to undergraduate and graduate design students who are invited to present innovative ideas for future households.
Each year Electrolux challenges design students all over the world. The challenge is to create a concept that is relevant to the time and raises questions about what design will be like in the future. In previous years, concepts have been requested for healthy eating, sustainable living, the internet generation and ever-shrinking city spaces for example. In response, young students have submitted designs such as Flatshare, a stackable refrigerator for roommates, Cocoon, a meat and fish maker, and Snail, a portable induction heating concept. The brief for 2014 calls for innovative ideas for Creating Healthy Homes under three focus areas; Culinary Enjoyment, Fabric Care and Air Purifying. Read more about the brief here.
Now everybody can vote for their favorite in People’s Choice and win a trip to Paris to experience future design first hand. Read more about voting here.

Thursday, June 19, 2014

Forskning: e-handel påverkar resebeteende

Credit: LTH, Trafikforskaren Lena Hiselius
Enligt en ny studie som trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola och Trivector nyligen gjort, finns det inget som tyder på att de som e-handlar ofta åker mer sällan till butiken än andra. Studien baseras på svar från 4000 svenskar på frågor om eventuellt samband mellan e-handel och resebeteende.
Totalsumman av olika typer av resande är densamma hos den grupp i vår undersökning som e-handlar ofta och de som inte e-handlar alls, berättar forskaren Lena Hiselius vid Lunds Tekniska Högskola.
En förklaring är att de konsumenter som e-handlar ändå tar sig till butiken för att till exempel skaffa sig information, klämma och känna på varorna eller bara strosa runt för nöjes skull.
Forskarna kommer nu att undersöka betydelsen av olika utlämningsställen för e-handlade varor. En idé är att stadsdelscentra skulle kunde bli de nya mötesplatser där kunder möts när de hämtar ut eller returnerar e-handelsvaror.

Thursday, June 12, 2014

Nytt koncept för paketleverans med drönare

Credit: Amazon 
Paketleverans med hjälp av fjärrstyrda drönare är en visionär idé för e-handelsföretag och utvecklas av företag som Matternet, Amazon och DHL (Paketkopter) och förväntas bli verklighet inom några år, när kommersiell användning av drönare bli tillåten i USA i slutet av i år eller början av 2015.
Nuvarande leveranskoncept med drönare utgår från en fast plats dvs. ett lager, som ofta ligger utanför storstadsområden och därmed begränsar räckvidden för dagens drönare.
Credit: University of Cincinnati/Lisa Ventre
Ett nytt koncept som utvecklas av det amerikanska företaget AMP Trucks i samarbete med universitetet i Cincinnati går ut på att koppla drönare till en lastbil, varfrån paketen kan levereras direkt till kunden. Samtidigt kan drönare snabbladdas efter leveransen via lastbilens batteri för nya leveranser.
I takt med att drönare kommer att bli mer effektiva och billigare att massproducera, kan drönare bli ett intressant alternativ för nya, lokala logistikkoncept.

Wednesday, June 04, 2014

Första A-hus villa såld online

Credit: A-Hus
Två veckor efter lansering av Sveriges första husbutik på nätet – A-hus Online – har första familjen designat och beställt sitt nya hus online, meddelar företaget A-Hus i ett pressmeddelande. Enl. Susanne Ström, marknadschef på A-hus, är A-hus Online intressant för en helt ny kundgrupp som ser nätet som en naturlig del av köpprocessen även vid större beslut. A-Hus vill vara den småhustillverkare som utvecklar villamarknaden och med A-hus Online vill företaget möta ett helt nytt husköpsbehov.
A-hus är en av Sveriges äldsta hustillverkare och har byggt många hus sedan starten 1947. Alla hus byggs i trä som häm­tas från närliggande skogar. I takt med användningen av trä återplanterar man 75 nya träd för varje A-hus som byggs. Långsiktig och omsorgsfull skogsvård är en del av verksamheten.
A-Hus ingår i Deromegruppen, som är ett företag med anor från 1947 då Karl Andersson startade verksamheten med en cirkelsågbänk i just Derome. Idag driver andra och tredje generationen Andersson Deromegruppen, som har utvecklats till att bli Sveriges största familjeägda träindustri.

Monday, June 02, 2014

E-handelns lönsamhet

Enl. en ny undersökning av branschorganisationen Svensk Handel går det bra för svensk e-handel. Sammanlagt har 1115 medlemsföretag svarar på enkäten om nyckettal för år 2013. Trots att många e-handlare fortfarande befinner sig i ett uppstartsskede visar branschen redan upp svarta siffror, säger Magnus Kroon, utvecklingschef på Svensk Handel. Rörelsemarginalen för de undersökta e-handelsföretagen ligger på 4,2 procent och avkastningen på eget kaptial på 19,6 procent.
Detaljhandeln i helhet har en rörelsemarginal på 3,3 procent och avkastning på eget kapital på 11,4 procent.
En stor skillnad mellan e-handeln och traditionell butikshandel är att e-handeln har lägre kostnader för löner och lokaler. Å andra sidan har e-handeln betydligt högre kostnader för marknadsföring och för transporter.

Hela rapporten, som innehåller över 30 nyckeltal även uppdelat de olika delbranscherna inom detaljhandeln, är tyvärr endast tillgänglig för medlemmar i Svensk Handel.

Tuesday, May 27, 2014

Trögt för offentlig e-handel

Enligt DN.se är det nära 50 myndigheter som fått ta emot en varning Ekonomistyrningsverket (ESV) för att de inte handlar elektroniskt. ESV leder och samordnar införandet av e-handel i staten. Statsförvaltningen hanterar elektroniska fakturor sedan 2008 och senast den 1 juli 2014 ska också beställningar hanteras elektroniskt. Bland de varnade myndigheterna finns bland annat Transportstyrelsen, Skolverket och 17 av landets 21 länsstyrelser. Men även Ekonomistyrningsverket får en varning, eftersom inte heller den egna myndigheten klarar kraven.
Läs mer om offentlig e-handel hos ESV.

Thursday, May 22, 2014

Mat på nätet en förlustaffär

Näthandeln med mat är ett fiasko, skriver marknadsanalytikers David Jansson, på tidningen Market. Enl. honom är de flesta svenskar inte intresserade av att handla mat på nätet. De upplever det som krångligare, tråkigare och dyrare.

Enl. senaste rapport från Svensk Digitalhandel omsatte livsmedel på nätet 2012 mellan 1,9 till 2,6 miljarder kronor 2013, vilket motsvarar ca 6-8 procent av den totala e-handeln och knappt 1 procent av den totala livsmedelshandeln. Det är en ökning med ca. 30 procent sedan föregående års mötning, då omsättningen uppskattades till 1,5 till 2 miljarder kronor.

Stockholm är det område där störst andel handlat mat på nätet det senaste året, 23 procent. I övre Norrland har endast 13 procent handlat mat på nätet det senaste året. Personer mellan 23-35 år är den åldersgrupp där störst andel har handlat på nätet och det är en större andel kvinnor än män som har handlat mat på nätet. Hemleverans och bekvämlighet är största fördelarna.

Dålig lönsamhet 

De största aktörerna när det gäller fullsortiment av mat på nätet är i dag Coop Online och Mathem, som också äger Netxtra. Coop Online, som drivs av KF Näthandel Aktiebolag, omsatte 134 mkr och gjorde en förlust på 14 mkr år 2012. Mathem i Sverige AB, som startade 2008 omsatte 88 mkr och gjorde en förlust på 33 mkr år 2012.
Även ett antal Ica-handlare runt om i landet erbjuder e-handel, t.ex. via Matvaran.se och ICAhemma.se

ICA e-handel 2017

ICA-koncernen fattade i våras ett strategiskt beslut att bli marknadsledande på att erbjuda matvaror på nätet 2017. Enl. tidningen Computer Sweden håller ICA på att skapar en e-handelsplattform för sina handlare, som ska lanseras  andra halvan av året. Anders Svensson, VD på ICA Sverige, tror att hämtningen av ihopplockade kassar i butiken kommer att locka konsumenter att handla på nätet. Han hänvisar bl.a. till Tesco i Storbritannien som i många år har testat olika koncept med e-handel och där hämntningen i kassan fungerar väl.

Matkasseföretagen

Ett nytt affärskoncept att leverera färdigpackade matkassar med middagsförslag har funnits ett antal år. De ledande företagen är Linas Matkasse och Middagsfrid men även Citygross, Coop, Ica och Mathem erbjuda idag matkassar som ett komplement.
Linas Matkasse som startades 2008 omsatte 366 mkr och gjorde ett resultat på 6 mkr 2012, vilket motsvarar 2,79 procent vinstmarginal. Middagsfrid, som startade 2007 omsatte 67 mkr och gjorde en förlust på 0,5 mkr 2012.

Forskning om mat på nätet 

En forskargrupp vid Handelshögskolan på Örebro universitet under ledning av docent Frans Prenkert har fått 2,5 miljoner kronor av Handelns utvecklingsråd, HUR. Projektet ska undersöka hur e-handeln med dagligvaror påverkar ekonomi, hållbarhet och organisering av nätverk för distribution av matvaror. ICA Parken i Örebro och e-handelslösningen Handla24 kommer att ingå i en fallstudie.

Saturday, May 17, 2014

Logistikkampen om e-handelskunderna

Kampen om e-handelskunder med hjälp av samma dag leverans (SDL) hårdnar mellan Amazon, eBay, Google, och nystartade företag som Deliv, Postmates och zipments  där alla fokuserar på bekvämlighet och snabb tillgänglighet som framgångsfaktorer för e-handel.

Amazon Local Express Delivery

E-handelsgigant Amazon lanserade redan 2009 sin SDL-tjänst "Local Express Delivery" i sju amerikanska storstäder. Idag finns Local Express Delivery i 12 städer och man håller på att bygga upp ett eget logistiknätverk för att på sikt kunna betjäna fler städer ännu snabbare och mer kostnadseffektiv än vad man gör idag genom samarbete med logistikföretagen UPS och FedEx. Amazon Prime kunder betalar idag $5.99 per leverans, övriga kunder betalar för presentkortvaror $3.99 per leverans och för övriga varor $8.99 per leverans.

eBay Now

eBay Now är en SDL-tjänst som erbjuder idag pprodukter från hundratals lokala affärer i San Francisco och omnejd, delar av New York City, Chicago, och Dallas, inom 1-2 timmar. Kunden betalar $5 per leverans. I oktober 2013 köpte eBay det brittiska SDL-företaget Shutl.

Google Shopping Express

Google meddelade nyligen att man har utökat Google Shopping Express, dess SDL-tjänst till Manhattan och West Los Angeles. Google arbetar för att få leveransservice till Brooklyn och Queens i New York och Bel - Air Beverly Hills, West Hollywood och andra delar av Los Angeles i de kommande månaderna. Google har genomfört en studie av tjänsten i San Francisco i ungefär ett år.
Tjänsten gör det möjligt för konsumenter att köpa varor från återförsäljare som Whole Foods, Staples, Walgreens och Costco. Google samarbetar med lokala logistikpartner vars personal bär Google Shopping Express uniformer och kör Googles leveransbilar.

Deliv Same Day Delivery


En nykomling är Deliv, en crowdsourced SDL tjänst för stora nationella flerkanals återförsäljare. Deliv samarbetar direkt med återförsäljare och tar samma eller lägre pris som för en standardleverans. Målet är att gööra Deliv DSL-knappen till en naturlig del av köp- och betalupplevelsen. Deliv erbjuder välutbildad leveranspersonal som rankas av kunderna och Deliv teamet. Leveranspersonalen med den högsta rankningen prioriteras sedan vid fördelningen av leveransuppdragen.
Genom att samarbeta direkt med återförsäljare, låter Deliv behålla återförsäljaren sin direktrelation med kunden. Deliv vill ge kunden och återförsäljaren den ultimata upplevelsen genom enklare inköp, överlägsen leveranspersonal och låga priser . Deliv plattformen erbjuder t.ex. smart routing och full insyn inklusive möjligheten för kunden att se deras leverans på en karta i realtid från plockning till hemleverans.


Friday, May 16, 2014

Var femte småföretag på gång med e-handel

Enl. en ny undersökning av programleverantören Visma Spcs planerar var femte småföretagare att starta webbutik. I Vismas undersökning besvarade totalt 1 047 småföretagare frågan: ”Planerar ditt företag att öppna nätbutik?”. 13,9 procent svarar att de har planer på att starta nätbutik och 6,5 procent att de redan har fattat beslut om att starta. Resterande 79,6 procent svarade nej. Enkäten gjordes den 8-13 maj och riktade sig enbart till företag som inte redan har en nätbutik.
Visma Spcs är Sveriges ledande leverantör av ekonomiprogram till små och medelstora företag, föreningar, organisationer och skolor.
Företaget med huvudkontoret i Växjö har ca 300 anställda och omsätter ca 500 mkr. Vinstmarginalen låg 2012 på +34,89 procent!  Visma Spcs ägs av norska Visma AS.

Enligt den senaste e-barometern från PostNord, Svensk Digital Handel och HUI Research kommer den svenska e-handeln omsätta 42,5 miljarder kronor i år, vilket är en tillväxt om 15 procent. För tre år sedan, 2011, var omsättningen 27,7 miljarder. Allt fler konsumenter väljer nu att även shoppa otympliga varor som möbler, byggmaterial och vitvaror på internet. Under första kvartalet 2014 var tillväxten kraftigast för bygghandeln, som ökade med 36 procent. Tätt följt av barnartiklar/leksaker, 31 procent, och sport- och fritidsprodukter, 24 procent.

Thursday, May 15, 2014

Trendspaning: Sveriges webbplatser

Enl den årliga trendrapporten Hur mår Sveriges Webbplatser, av det svenska undersöknings- och analysföretaget av Web Service Award, uppger 35 procent av de undersökta företag och organisationer att de ökar sin budget jämfört med 9 procent som får sänkt. Dessutom svarar 37 procent att de totalt sett satsar mer i digitala kanaler medan enbart 6 procent minskar. I huvudsak är inriktningen på förändringarna att utveckla nya funktioner, göra sajten responsiv och att strukturera om innehållet.
Undersökningen besvarades av 566 webbplatsansvariga på företag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer. Några resultat från årets undersökning med koppling till e-handel:

E-handel

I årets undersökning är det 13 procent som uppger att försäljning/e-handel är huvudsyftet med webbplatsen, vilket är färre än tidigare år. Majoriteten ser alltså fortfarande webbplatsen som en ren informationskanal.

Huvudansvaret för webbplatsen

I årets undersökning svarar hela 47 procent att det är kommunikationsavdelningen som huvudansvaret för webbplatsen, 2013 var det 38 procent. Även i år är marknadsavdelningen näst störst med 21 procent, vilket är en lägre andel än förra året då det var 23 procent. Andelen som svarat att informationsavdelningen har huvudansvaret är nu nere i 15 procent.

Publiceringsverktyg

EPiServer fortsätter att vara det absolut populäraste publiceringsverktyget (CMS) i Sverige. Det är hela 46 procent som valt EPiServer.

Sökmotoroptimering

Bland företagen som använder sin webbplats för e-handel uppger 59 procent att deras webbplats är sökmotoroptimerad. Totalt uppger 40 procent att deras webbplats är sökmotoroptimerad vilket är en högre andel än 2013 då det var 38 procent. 

Sociala medier

Nästan alla, 93 procent, jobbar med ett eller flera sociala medier. Störst är Facebook, 80 % uppger att deras företag/organisation har en Facebooksida. 70 procent av de med E-handel har en Youtube kanal.

Google Analytics

Användandet av Google Analytics (GA) fortsätter att öka och är det absolut vanligaste sättet att utvärdera sin webbplats på. Trenden är fortsatt positiv. I år uppger 85 procent att de använder sig av GA, i 2013 års undersökning var det 82 procent,
Fler resultat om mobilanpassning, drift etc. finns i rapporten som kan beställas kostnadsfritt hos Web Service Award.


Wednesday, May 14, 2014

Swedish Retail Awards 2014: Årets e-handel: Babyshop.se

Retail Awards arrangerar sedan 2011 av Svensk Handel och tidningen Dagens Handel för att uppmuntra till nytänkande och kvalitet inom handeln, att öka fokus på handelsföretagen och deras leverantörer samt lyfta fram handeln som en framtidsbransch.

Årets vinnare i kategorin e-handel är Babyshop.se, som drivs av Babyshop Sthlm AB i Stockholm. Företaget belönas för att med webben som motor har skapat en fräsch, trygg och kundorienterad kombination av e-handel och fysisk butik för en kräsen, tidspressad och servicekrävande målgrupp. Sortiment och varupresentation håller högsta klass, film används på ett inspirerande sätt och anslaget är i högsta grad lekfullt.

Babyshop grundades 2006 av Linn och Marcus Tagesson med visionen att skapa Nordens bästa Onlinebutik för barnmode. Idag har babyshop.se fler än 80 000 kunder i över 50 länder. Målet är att inspirera genom att erbjuda en exklusiv shoppingupplevelse och den bästa kundservicen med en mix av välkända och mindre designade kvalitetsmärken. Sortimentet består av baby- och barnkläder, barnskor, leksaker, barnvagnar, bilbarnstolar, mammakläder, accessoarer och mycket mer för barn mellan 0 och 10 år.

Babyshop.se har tidigare utsetts till Årets E-handel av Nordic E-Commerse Summit 2011 och Bästa Barnbutik av Habit Modegala 2012.
Sedan Augusti 2013 har Babyshop även en flaggskeppsbutik i Sturegallerian i Stockholm.
Företaget har vuxit snabbt de senaste åren och redovisade för räkenskapsåret 2012-2013 en omsättning på 42 mkr. Rörelseresultatet (EBIT) låg på minus 1,8 mkr.


Sunday, May 11, 2014

Företagsrapport: Zalando

Dagens Industri rapporterar med hänvisning till Fincancial Times att Kinnevik-ägda Zalando har anlitat tre banker i förberedelserna för en börsintroduktion på Frankfurtbörsen senare under året. Enligt tidningen har Morgan Stanley, Goldman Sachs och Credit Suisse anlitats för att börja arbeta med en IPO som kan komma att värderas till mer än 5 miljarder euro, enligt källor med insyn.

Enl. Handelsbanken värderas Zalando av marknaden till 24,9 miljarder kronor, mendan Kinneviks egen värdering är 34 miljarder kronor, enligt kvartalsrapporten för första kvartal 2014. Handelsbanken tror att Zalando kommer att omsätta lite mer än 20 miljarder kronor under 2014 och konstaterar därmed att värderingen av den tyska e-handlaren motsvarar 1,2 gånger bolagets förväntade försäljning.

Enl. Zalandos delårsrapport för årets första kvartalet 2014 redovisar företaget en försäljningsökning på 35 procent till 501 miljoner euro. Motsvarande kvartal i fjol var omsättningen 372 miljoner euro, vilket var bättre än vad analytikerna hade väntat. EBIT-marginalen för 2013 är fortfarande i minus men har förbättrats med 0,7 procent från minus 7,2 (2012) till minus 6,5 procent (2013).

Antalet webbesökare ökade från 275 miljoner under första kvartalet 2013 till 332 miljoner webbesökare under första kvartalet 2014, varav 38 procent var mobilanvändare (smartphone och tabletts). Antalet aktiva kunder ökade från 10,3 miljoner i slutet av kvartan 1 2013 till 13,5 miljoner i slutet av kvartal 1 2014.

Zalando är nr 1 bland tyska modesajter

Infografik: Die Top 10 der Mode-Webseiten in Deutschland | Statista

Kritik mot arbetsförhållanden hos Zalando

Zalando anklagades nyligen i en tysk undercover reportage för en mycket stressig och hälsofarliga arbetsmiljö i sitt Logistikzentrum in Erfurt. Ca 2.000 medarbetar jobbar för 8,79 Euro per timme med att plocka och packa varor.
Zalando bemöter kritiken med en egen logistik sida och en speciell FAQ.

Friday, May 09, 2014

Trendspaning: Design Awards 2014

Svenska golvdesignföretaget Bolon har tilldelats det prestigefyllda priset för ”Bästa webb” under Milano Design Awards 2014 för sin kampanjsait Silence. Utmärkelsen, som sponsras av Microsoft, ges till den webbplats som använder det senaste inom webbdesign, är användarvänlig och kompatibel över flera olika plattformar.
Företaget valde att arbeta tillsammans med koreografen Alexander Ekman, som är känd för sina moderna tolkningar av den klassiska dansen. Hans tidigare arbete omfattar bland annat projekt med Boston Ballet Company, Sydney Ballet Company, Juilliard-skolan och Kungliga Svenska Balettskolan.

Bolon är ett svenskt ledande designföretag som drivs av systrarna Annica och Marie, som är den tredje generationen Eklund som äger och driver verksamheten. Under deras ledning har Bolon förvandlats från ett traditionellt väveri till ett internationellt designmärke med fokus på innovativa golvlösningar och kreativ inredning. Bland Bolons kunder kan nämnas Armani, Google, Mercedes, Adidas, Reebok och Sheraton samt ledande arkitekter och designer som Jean Nouvel och Cappellini. All design och produktion sker i Ulricehamn.

Wednesday, May 07, 2014

Nordisk e-handel Q1 2014: 44,2 mkr SEK

Enl. en färsk rapport av PostNord var värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 cirka 44,2 miljarder kronor. Av dessa uppskattar konsumenterna att cirka 10,1 miljarder är e-handel som har skett från sajter de bedömer är utländska. Nnorrmännen är de mest frekventa e-handlarna, 75 procent av norrmännen e-handlade förra kvartalet. I Finland är andelen e-handelkonsumenter den lägsta i Norden, där var motsvarande andel 66 procent.
När nordbor e-handlar från utlandet handlar de helst från Storbritannien. Kläder, böcker, hemelektronik samt kosmetika, hud och hårvård är de fyra varukategorier som flest konsumenter i de nordiska länderna e-handlade under första kvartalet.
Hälften av alla e-handelskonsumenter i Norden anser det vara ganska viktigt att själva få välja hur varor som de beställt på internet ska levereras.
Förväntningar på leveranstiden skiljer sig åt mellan länderna, danskarna kan maximalt tänka sig att vänta 3,3 dagar på sin vara. De finska e-handelskonsumenterna kan maximalt tänka sig att vänta 4,9 dagar på sin vara.

Svensk mediekonsumtion 2014

Källa: DN 2014-05-07
Enl. en färsk rapport av Institutet för reklam- och mediestatisitk (IRM) och MMS är de totala medieutgifterna för ett genomsnittshushåll i Sverige nära 17 000 kr per år. Hushållens medieutgifter totalt är stabila 2014 i förhållande till föregående undersökning som genomfördes 2011. Den största utgiften för hushållen är access-kostnader som betalas för att få tillgång till media och för att kommunicera. Mobilabonnemanget utgör den största utgiften, följt av internetabonnemanget. Därefter kommer kostnaden för TV, som i rapporten delas upp i Radio- och TV-licensen och utgifter för betal TV. Den femte största utgiften utgörs av kostnaden för morgontidningen.

Enl. statistik från analysföretaget Mediavision betalar 825 000 hushåll under årets första kvartal för abonnemang av sk streamingtjänster, där hushållen har möjlighet att titta på TV-innehåll, film, sport etc. över internet. Den amerikanska streamingjätten Netflix är klar marknadsledare med cirka 600 000 betalande kunder och väntas fortsätta öka under 2014, baserat på konsumenters inköpsplaner.
I januari 2013 hade 350 000 svenska hushåll någon form av abonnemang eller prenumeration på en streamingtjänst

Trendspaning: Elbilar i Sverige

Det finns nu 4 452 laddbara fordon i trafik i Sverige. Det visar nya detaljerade siffror från statistikdatabasen ELIS - Elbilen i Sverige, som drivs av Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation. En. pressmeddelande är det fortsatt laddhybriderna som står för den stora ökningen, där Mitsubishi Outlander laddhybrid står för den i särklass största ökningen (+273). De rena elbilarna ökade med totalt 93 fordon, där Tesla Model S sticker ut som den modell som ökade mest. Under april kom de första exemplaren av Renaults nya elbil Zoe till Sverige, som under maj har Sverigepremiär. Renault Zoe är unik genom att den efter avdragen supermiljöbilspremie enbart kostar från 169 900 kronor, dock tillkommer en månatlig kostnad för batterihyra.

Saturday, May 03, 2014

Svensk e-handel växer

Enligt senaste e-barometern som tas fram av Postnord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research handlade sju av tio konsumenter på nätet under första kvartalet 2014. Fortsatt är det främst kläder, hemelektronik samt böcker och andra medieprodukter som handlas. Starkast tillväxt finns dock inom byggmaterial, möbler och vitvaror. Prognosen för helåret 2014 är att e-handeln kommer att omsätta 42,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 15 procent.

Tuesday, March 04, 2014

E-handel i Sverige 2013

Enl. en ny rapport från PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, ökade den svenska detaljhandelns försäljning över internet med 17 procent under 2013 och omsatte 37 miljarder kronor. Det kan jämföras med detaljhandeln i sin helhet vars försäljning ökade med 1,9 procent under helåret. Efter ett något svagare tredje kvartal 2013 vände e-handeln uppåt igen i slutet av året och återigen var julhandeln mycket stark på nätet.
Under fjärde kvartalet ökade försäljningen över internet med 18 procent, jämfört med motsvarande
kvartal 2012.E-handelns tillväxt för helåret 2013 är den kraftigaste sedan 2007. Totalt utgör e-handeln nu sex procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Bortser man från dagligvaruhandeln utgör e-handeln 10 procent av omsättningen.
En starkt bidragande orsak till den kraftiga tillväxten under 2013 är enl. HUI att att både detaljhandelskedjor och både e-handelsaktörer nu satsar på att möta kunderna i flera olika kanaler.
Under året öppnade allt fler tidigare renodlade e-handelsföretag fysiska butiker samtidigt som de stora detaljhandelskedjorna som framförallt har sin försäljning via fysiska butiker ökade sina e-handelssatsningar.
Mobiltelefonen blir också allt viktigare för handeln, hittills främst som ett redskap i konsumenternas inköpsprocess. Den mobila handeln med varor tog däremot inte riktigt fart under året även om 12 procent av konsumenterna anger att de under 2013 handlade varor med sin mobil.

Konsumenternas makt över detaljhandeln blir allt mer påtaglig. De vill kunna handla när, var och på det sätt de vill och själva bestämma när och var varorna ska levereras. Vinnarna blir de detaljister som kan skapa konsumentupplevelser som är desamma i alla inköpskanaler. De som lyckas kombinera fördelarna med försäljning i fysiska butiker med de styrkor som konsumenter upplever med digital handel, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Thursday, February 27, 2014

Global e-Commerce 2020: $130 billion

 Download link
According to a new study of OC&C Strategy Consultants in collaboration with Google cross-border online trade for six of the biggest e-commerce markets will grow five fold to $130 billion in 2020.

UK emerges as the world's leading exporter of goods purchased online with a trade surplus of over USD 1 billion in 2013. US and Germany are the nearest challengers with USD 180m and USD 35m trade surpluses respectively.

Whilst Amazon and eBay are the pioneers of online retail, a number of specialist retailers have shown that they can internationalise successfully through digital commerce - in some cases, by establishing a combination of a digital and a physical presence. These include online 'pureplays' such as ASOS, iHerb and Zalando; multichannel retailers such as Sephora and Pandora; and luxury and sport brands such as Burberry, Hugo Boss, Adidas and Lacoste.

According to Anita Balchandani, Partner at OC&C, online retail will become even more international over the next decade. This represents a great opportunity for retailers by providing a new, capital-light approach to grow rapidly. At the same time, internationalisation poses many challenges and will require retailers to master new capabilities and complexities.Monday, January 20, 2014

U.S. Retail infographics

MIT Technology Review has published a nice infographics about the U.S. retail market called The Shopping Decision Tree.
This infographics shows some interesting facts about consumer shopping choices and behaviors. There are 3.6 million stores to choose from and 1 in 5 dollars spent online go to Amazon.
The U.S. online retail market is worth about US$ 190 billion, but US$ 1.1 trillion offline retail sales is influenced by the web.
For more data take a closer look at the infograph.

Sunday, January 19, 2014

Internetanvändning i Sverige

SCB har nyligen publicerat data från undersökningen ”Privatpersoners användning av datorer och internet 2013”.Uppgifterna i SCBs undersökning har samlats in genom telefonintervjuer med drygt 2 800 individer i åldern 16-85 år under april-maj 2013. 
Samtidigt har man släppt undersökningen "Företagens användning av it 2013". Mer om den längre ner i detta inlägg. 

Privatpersoners IT-användning

SCBs undersökning om privatpersoners användning av datorer och internet är ett bra komplement till .SEs  Svenskarna och internet (soi2013.se). Nytt för i år i SCBs undersökning är att den nu även omfattar personer som är 76-85 år.  Några exempel på uppgifter som avser andel av hela befolkningen som är 16-85 år, om inget annat anges. 
  • Alla under45 år har använt en dator och internet. Men en tredjedel (34%) av de 75-85 år har aldrig använt en dator och nästan hälften (47%)  av de 75-85 år har aldrig använt internet. (tabell 20 och tabell 27)
  • Nästan hälften (48 %) av svenskarna har använt internet i någon annans bostad, var femte har använt internet på en hotspot, dvs en surfzon på hotell, flygplats e dylikt. (tabell 34 och tabell 39)
  • Nästan hälften (47%) har laddat ner programvara som inte är spel. Bland de som är 16-34 år har 7 av 10 gjort det senaste kvartalet. (tabell 54)
  • Var sjätte (13 %) person har använt internet för att sälja varor eller tjänster t.ex. via nätauktioner (t.ex. tradera, eBay). Det motsvarar en miljon personer. (tabell 62)
  • Omkring 45 % av har deklarerat, laddat ner eller skickat in blanketter från myndigheters hemsidor. (tabell 66, 67, 68)
  • Lite drygt en tredjedel (36 %) har köpt/beställt semesterinkvartering via internet för privat bruk.(tabell 119) Allra vanligast (55%) är det att kvinnor som är 35-44 år har gjort det.
  • Nästan var femte (17 %) har skapat en hemsida. Mest vanligt är i 25-34 års åldern (31%) men även var tjugonde man (5%) 75-85 år har skapat en hemsida.
  • Fyra av tio har ändrat säkerhetsinställningar i webbläsaren. Bland de som är under 45 år har mer än hälften gjort det.

Företagens it-användning

SCB har  även släppt en rapport om företagens användning av datorer och internet 2013. Uppgifterna i SCBs undersökning har samlats in genom webbformulär och postenkäter under april-augusti 2013. Det är en av få undersökningar om användning av it inom företag som görs i Sverige.
  • I tabellerna kan man utläsa bland annat att i 72% av företagen använder man internetanslutna datorer i arbetet minst en gång i veckan. Men det varierar mellan branscherna. Inom finansiellverksamhet är det så gott som alla (99%) medan det i byggbranschen är drygt hälften (52%) av företagen som gör det.
  • Nästan två tredjedelar av företagen (63 %) tillhandahåller bärbara enheter med mobil internetanslutning till de anställda. Vanligast är det föga förvånande inom it-sektorn och finansiell verksamhet där över 90 % har det, medan det är mindre vanligt i hotell och restaurangbranschen där en dryg tredjedel (37%) har det.