Monday, January 20, 2014

U.S. Retail infographics

MIT Technology Review has published a nice infographics about the U.S. retail market called The Shopping Decision Tree.
This infographics shows some interesting facts about consumer shopping choices and behaviors. There are 3.6 million stores to choose from and 1 in 5 dollars spent online go to Amazon.
The U.S. online retail market is worth about US$ 190 billion, but US$ 1.1 trillion offline retail sales is influenced by the web.
For more data take a closer look at the infograph.

Sunday, January 19, 2014

Internetanvändning i Sverige

SCB har nyligen publicerat data från undersökningen ”Privatpersoners användning av datorer och internet 2013”.Uppgifterna i SCBs undersökning har samlats in genom telefonintervjuer med drygt 2 800 individer i åldern 16-85 år under april-maj 2013. 
Samtidigt har man släppt undersökningen "Företagens användning av it 2013". Mer om den längre ner i detta inlägg. 

Privatpersoners IT-användning

SCBs undersökning om privatpersoners användning av datorer och internet är ett bra komplement till .SEs  Svenskarna och internet (soi2013.se). Nytt för i år i SCBs undersökning är att den nu även omfattar personer som är 76-85 år.  Några exempel på uppgifter som avser andel av hela befolkningen som är 16-85 år, om inget annat anges. 
  • Alla under45 år har använt en dator och internet. Men en tredjedel (34%) av de 75-85 år har aldrig använt en dator och nästan hälften (47%)  av de 75-85 år har aldrig använt internet. (tabell 20 och tabell 27)
  • Nästan hälften (48 %) av svenskarna har använt internet i någon annans bostad, var femte har använt internet på en hotspot, dvs en surfzon på hotell, flygplats e dylikt. (tabell 34 och tabell 39)
  • Nästan hälften (47%) har laddat ner programvara som inte är spel. Bland de som är 16-34 år har 7 av 10 gjort det senaste kvartalet. (tabell 54)
  • Var sjätte (13 %) person har använt internet för att sälja varor eller tjänster t.ex. via nätauktioner (t.ex. tradera, eBay). Det motsvarar en miljon personer. (tabell 62)
  • Omkring 45 % av har deklarerat, laddat ner eller skickat in blanketter från myndigheters hemsidor. (tabell 66, 67, 68)
  • Lite drygt en tredjedel (36 %) har köpt/beställt semesterinkvartering via internet för privat bruk.(tabell 119) Allra vanligast (55%) är det att kvinnor som är 35-44 år har gjort det.
  • Nästan var femte (17 %) har skapat en hemsida. Mest vanligt är i 25-34 års åldern (31%) men även var tjugonde man (5%) 75-85 år har skapat en hemsida.
  • Fyra av tio har ändrat säkerhetsinställningar i webbläsaren. Bland de som är under 45 år har mer än hälften gjort det.

Företagens it-användning

SCB har  även släppt en rapport om företagens användning av datorer och internet 2013. Uppgifterna i SCBs undersökning har samlats in genom webbformulär och postenkäter under april-augusti 2013. Det är en av få undersökningar om användning av it inom företag som görs i Sverige.
  • I tabellerna kan man utläsa bland annat att i 72% av företagen använder man internetanslutna datorer i arbetet minst en gång i veckan. Men det varierar mellan branscherna. Inom finansiellverksamhet är det så gott som alla (99%) medan det i byggbranschen är drygt hälften (52%) av företagen som gör det.
  • Nästan två tredjedelar av företagen (63 %) tillhandahåller bärbara enheter med mobil internetanslutning till de anställda. Vanligast är det föga förvånande inom it-sektorn och finansiell verksamhet där över 90 % har det, medan det är mindre vanligt i hotell och restaurangbranschen där en dryg tredjedel (37%) har det.