Sunday, January 19, 2014

Internetanvändning i Sverige

SCB har nyligen publicerat data från undersökningen ”Privatpersoners användning av datorer och internet 2013”.Uppgifterna i SCBs undersökning har samlats in genom telefonintervjuer med drygt 2 800 individer i åldern 16-85 år under april-maj 2013. 
Samtidigt har man släppt undersökningen "Företagens användning av it 2013". Mer om den längre ner i detta inlägg. 

Privatpersoners IT-användning

SCBs undersökning om privatpersoners användning av datorer och internet är ett bra komplement till .SEs  Svenskarna och internet (soi2013.se). Nytt för i år i SCBs undersökning är att den nu även omfattar personer som är 76-85 år.  Några exempel på uppgifter som avser andel av hela befolkningen som är 16-85 år, om inget annat anges. 
  • Alla under45 år har använt en dator och internet. Men en tredjedel (34%) av de 75-85 år har aldrig använt en dator och nästan hälften (47%)  av de 75-85 år har aldrig använt internet. (tabell 20 och tabell 27)
  • Nästan hälften (48 %) av svenskarna har använt internet i någon annans bostad, var femte har använt internet på en hotspot, dvs en surfzon på hotell, flygplats e dylikt. (tabell 34 och tabell 39)
  • Nästan hälften (47%) har laddat ner programvara som inte är spel. Bland de som är 16-34 år har 7 av 10 gjort det senaste kvartalet. (tabell 54)
  • Var sjätte (13 %) person har använt internet för att sälja varor eller tjänster t.ex. via nätauktioner (t.ex. tradera, eBay). Det motsvarar en miljon personer. (tabell 62)
  • Omkring 45 % av har deklarerat, laddat ner eller skickat in blanketter från myndigheters hemsidor. (tabell 66, 67, 68)
  • Lite drygt en tredjedel (36 %) har köpt/beställt semesterinkvartering via internet för privat bruk.(tabell 119) Allra vanligast (55%) är det att kvinnor som är 35-44 år har gjort det.
  • Nästan var femte (17 %) har skapat en hemsida. Mest vanligt är i 25-34 års åldern (31%) men även var tjugonde man (5%) 75-85 år har skapat en hemsida.
  • Fyra av tio har ändrat säkerhetsinställningar i webbläsaren. Bland de som är under 45 år har mer än hälften gjort det.

Företagens it-användning

SCB har  även släppt en rapport om företagens användning av datorer och internet 2013. Uppgifterna i SCBs undersökning har samlats in genom webbformulär och postenkäter under april-augusti 2013. Det är en av få undersökningar om användning av it inom företag som görs i Sverige.
  • I tabellerna kan man utläsa bland annat att i 72% av företagen använder man internetanslutna datorer i arbetet minst en gång i veckan. Men det varierar mellan branscherna. Inom finansiellverksamhet är det så gott som alla (99%) medan det i byggbranschen är drygt hälften (52%) av företagen som gör det.
  • Nästan två tredjedelar av företagen (63 %) tillhandahåller bärbara enheter med mobil internetanslutning till de anställda. Vanligast är det föga förvånande inom it-sektorn och finansiell verksamhet där över 90 % har det, medan det är mindre vanligt i hotell och restaurangbranschen där en dryg tredjedel (37%) har det.

No comments: